Suoraan sisältöön

Oppaat ja julkaisut

Korkeamäki J, Parkkila M, Poutiainen E. Toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden mielenterveysongelmien yhteys koettuun opintosuoriutumiseen, sosiaaliseen hyvinvointiin sekä tuen hakemiseen ja saamiseen. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 26, 2023.

Korkeamäki J, Salakka I, Pietilä P, Hautamäki L. Opiskeluvalmennus opiskelijan tukena ammatillisissa opinnoissa. Kelan lyhytterapiamuotoisen opiskeluvalmennuksen arviointi. Kuntoutusta kehittämässä 22, 2020.

Parkkila M, Boltar L, Vaalasranta L, Pitkänen S, Poutiainen E. Ohjausmallilla tukea työn ja opintojen ulkopuolella oleville nuorille aikuisille. Löydä suuntasi -hankkeen loppuraportti. Kuntoutusta kehittämässä 17, 2020.

Harkko J, Villa T, Korkeamäki J, Vaalasranta L, Poutiainen E. Kuntoutus opintojen tukena. OPI-kuntoutuskurssien toteutuminen. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 19, 2019.

Turunen K, Tuulio-Henriksson A, Poutiainen E. Kelan harkinnanvaraisen neuropsykologisen kuntoutuksen toteutuminen ja vaikutukset. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 17, 2019.

Parkkila M, Naamanka E, Poutiainen E, Hiekkala S. Vaativan kuntoutuksen toteutus etäkuntoutuksena aivovamman saaneilla. Teoksessa Salminen A-L ja Hiekkala S (toim.) Kokemuksia etäkuntoutuksesta, Kelan etäkuntoutushankkeen tuloksia, 47– 65. Helsinki: Kela, 2019.

Ohjaajan opas sujuvamman opiskelun tukemiseen

Vertaistukiryhmän ohjaajan käsikirja, joka sisältää tietoa opiskelun tukemiseen suunnattujen ryhmien järjestämisestä sekä opiskeluvaikeuksista eri teema-alueilta (esim. lukeminen, keskittyminen, mielentaidot). Käsikirjassa opastetaan selkeästi ryhmämallin toteuttamiseen ja tarjotaan erilaisia vinkkejä, esimerkkejä ja harjoitteita opiskelutaitojen kehittämiseksi. Opasta voi käyttää yhdessä tai erikseen opiskelijakäsikirjan kanssa. Opas on toteutettu Vanu-hankkeessa (2016-2018).

Tiia Villa (toim.), Nina Vuorio, Leena Boltar. Ohjaajan opas sujuvamman opiskelun tukemiseen

 

Opas sujuvampaan opiskeluun

Opiskelijan opintoja tukeva opas, joka sisältää tietoa opiskeluvaikeuksista eri teema-alueilta: mm. ajanhallinta, muisti ja keskittyminen, lukeminen, kirjoittaminen, matematiikka, mielentaidot ja vuorovaikutus. Sisältää paljon itsenäiseen käyttöön soveltuvia vinkkejä, esimerkkejä ja harjoitteita, joiden avulla opiskelutaitoja voidaan kehittää. Mukana myös nuorten kokemuksia opiskelusta. Opas on toteutettu Vanu-hankkeessa (2016-2018).

Tiia Villa (toim.), Nina Vuorio, Leena Boltar. Opas sujuvampaan opiskeluun – Opiskelijan käsikirja

 

Opas ryhmien ohjaamiseen

Oppimisen ja mielenterveyden tukiryhmät – opas keskittyy Nuttu-hankkeessa kehitettyjen ryhmämallien kuvaamiseen. Opas on toteutettu Nuttu-hankkeessa (2014-2018).

Tuula Mentula, Marika Ketola, Laura Sarkki ja Mila Gustavsson-Lilius. Oppimisen ja mielenterveyden tukiryhmät

 

 

Apuvälineopas – Hyödyllisiä sovelluksia ja ohjelmia oppimisen, työn ja arjen tueksi

Apuvälineoppaaseen on koottu hyödyllisiä sovelluksia ja ohjelmia oppimisen ja arjen tueksi. Oppaasta on nyt saatavilla päivitetty versio, johon on lisätty kuvitusta ohjeiden ymmärtämisen helpottumiseksi.

Elina Naamanka, Johanna Nukari, Liisa Vaalasranta. Apuvälineopas

 

 

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaus ja psykososiaalisista hyvinvointia kartoittava kysely ammatillisissa opinnoissa

Helmi-hanke (Henkilökohtainen – ELämänhallinta – MInäpystyvyys) oli usean tahon toteuttama yhteishanke erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksen tehostamiseksi.  Hankkeen loppuraportissa kuvataan monipuolisesti opiskelijoiden erityisen tuen tarpeita ja tukikeinoja ammatillisessa koulutuksessa, esteettömän ohjauksen lähtökohtia ja nuorten psykososiaalista hyvinvointia. Hankkeen tuloksiin ja materiaaleihin voit tutustua osoitteessa ohjaaonnistumaan.net.

Minna Parkkila, Sanna Ryökkynen, Liisa Vaalasranta, Eija Männistö, Johanna Korkeamäki ja Mila Gustavsson-Lilius. Kuntoutussäätiön työselosteita 57/2018. Helmi-hankkeen loppuraportti

 

Kokemuksia lukivaikeuden neuropsykologisesta kuntoutuksesta

Kuntoutussäätiössä on toteutettu Kelan rahoittama tutkimushanke ” Nuorten aikuisten lukivaikeuden neuropsykologinen kuntoutus (2012-2017)”. Hankkeen yksilö- ja ryhmämuotoisesta neuropsykologisesta kuntoutuksesta on kerätty tietoa sekä osallistujilta että kuntoutusta toteuttaneilta neuropsykologeilta. Voit lukea lisää kuntoutuksesta oheisesta oppaasta:

Nukari Johanna & Sarkki Laura. Lukivaikeuden neuropsykologinen yksilö- ja ryhmämuotoinen kuntoutus Tietoa kuntouttajalle

 

Tietoa Kuntoutussäätiön tuottamista oppaista on myös Oppimisvaikeus.fi-verkkosivuilla

Kuntoutussäätiön tuottamia oppaita ja tutkimustietoa nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista löydät myös Oppimisvaikeus.fi-verkkosivuilta.

 


Sisältö päivitetty 11.04.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons