Suoraan sisältöön

Oppimisen tuen keskus

Oppimisen tuen keskuksessa tarjoamme monipuolisia palveluita oppimisen, tiedonkäsittelyn ja mielenterveyden ongelmiin.

Tietoa

Tuotamme ja jaamme tietoa nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksista sekä niitä helpottavista tukikeinoista. Tutkimme ja kehitämme vaikuttavia tunnistamisen ja tuen malleja myös oppimisvaikeuksiin liittyviin mielenterveyden ongelmiin.

Tukea

Tukipalvelujen osalta keskitymme erityisesti nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien ja niihin liittyvien mielenterveyden pulmien lyhytkestoiseen yksilö- ja ryhmämuotoiseen kuntoutukseen. Tuemme vaikeuksia kokevien itsetuntemusta, yksilöllisiä selviytymiskeinoja ja voimavaroja sekä edistämme saavutettavia ja esteettömiä kuntoutus-, opiskelu- ja työympäristöjä muun muassa uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Menetelmiä

Kehitämme menetelmiä nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja tukemiseen. Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja kehittämishankkeiden hyviin kokemuksiin.

Koulutukset ja asiantuntijapalvelut

Tutkimuksen ja tukimallien kehittämisen ohella järjestämme koulutuksia, luennoimme sekä tuotamme oppimisvaikeuksiin ja muihin oppimisen ongelmiin liittyvää materiaalia sekä vaikeuksia kokevien että ammattilaisten käyttöön. Muita asiantuntijapalveluitamme ovat oppimisvaikeuksien ja muiden tiedonkäsittelyn ongelmien neuropsykologinen arviointi ja konsultointi. Teemme myös lyhyitä selvityksiä ja hankearviointeja.

Kohderyhmät

Ensisijaisia kohderyhmiämme ovat koulutukseen ja työelämään pyrkijät, opiskelijat eri koulutusasteilla sekä työelämässä olevat nuoret ja aikuiset. Keskeinen kohderyhmämme ovat myös heidän parissaan toimivat ammattilaiset.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja teemme mielellämme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Järjestöt ovat meille tärkeitä yhteistyökumppaneita. Tällä hetkellä tutkimus- ja kehittämistoimintaamme rahoittavat STEA, Kela, STM ja Euroopan sosiaalirahasto.


Tule mukaan toimintaan!

Toteutamme tukiryhmiä henkilöille, jotka kokevat erilaisia oppimisvaikeuksia ja/tai niihin liittyviä mielenterveyden pulmia.


Ota yhteyttä!

oppimisentuki@kuntoutussaatio.fi


Nukari Johanna

Neuropsykologian erikoispsykologi, erikoistutkija, PsT

044 7813 109 | johanna.nukari@kuntoutussaatio.fi

Poutiainen Erja

Johtava tutkija, kliinisen neuropsykologian dosentti, neuropsykologi, FT

044 781 3156 | erja.poutiainen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 20.04.2023

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons