Suoraan sisältöön

eduskuntavaalit

LueUutiset - 28.03.2023

Eduskuntavaaliehdokkaat haluavat kohdistaa rahoitusta sosiaalisiin innovaatioihin 

Lähes 90 prosenttia kyselyyn vastanneista eduskuntavaaliehdokkaista haluaa kohdistaa rahoitusta sosiaaliseen innovaatiotoimintaan. Vain yksi prosentti vastaajista on asiasta täysin eri mieltä. Myönteisimmin asiaan suhtautuvat 36–65-vuotiaat ja epäilevimmin 18–35-vuotiaat. Erot eri ikäryhmien välillä eivät kuitenkaan ole isoja.   Sosiaaliset innovaatiot voidaan määritellä uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja toimintamalleiksi, joilla halutaan ratkoa yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ongelmia aiempaa tehokkaammin ja tuloksellisemmin.   […]


LueUutiset - 21.03.2023

Eduskuntavaaliehdokkaat haluavat vahvistaa ongelmien ennaltaehkäisyä kuntoutuksessa

Eduskuntavaaliehdokkaat toivovat seuraavalla hallituskaudella lisää panostuksia ongelmien ennaltaehkäisyyn ja avun oikea-aikaisuuden toteutumiseen. Näin ajattelee 15 % kyselyyn vastanneista ehdokkaista. Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja pääsy kuntoutukseen ovat asioita, joista on pitkään keskusteltu suomalaisen kuntoutusjärjestelmän keskeisinä heikkouksina. Ehdokkaista 15 prosenttia pitää työkykyä ylläpitävän kuntoutuksen kehittämistä tulevan hallituskauden tärkeänä tavoitteena. Mielenterveysongelmat herättävät huolta myös vaaliehdokkaissa. Reilu kymmenesosa vastaajista katsoo, että […]


WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons