Suoraan sisältöön

Tietoa meistä

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä ja visiomme on olla vetovoimaisin kuntoutuksen kehittämisympäristö. Osaamisalueemme ovat työkyky, toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus.

Toiminnassamme yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen, uudistamme kuntoutusmalleja ja kuntoutusjärjestelmää sekä innostamme kehittämiseen mukaan asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja asiakkaita.

Arvomme ja lupauksemme

Avoimuus

Toimimme avoimesti ja tutkittuun tietoon perustuen siten, että työmme tuloksia voidaan hyödyntää kuntoutusalalla mahdollisimman laajasti. Jaamme tietoa, osaamista ja tuloksia.

Yhdessä tekeminen – yhdessä onnistuminen

Haemme aina parhaan asiantuntemuksen toimintoihimme. Mahdollistamme päättäjien, palvelutuottajien, kehittäjien ja asiakkaiden vuorovaikutuksen. Toimimme ja vaikutamme yhdessä.

Yhdenvertaisuus

Toimimme kehittämisympäristössämme yhdenvertaisemman kuntoutuksen aikaansaamiseksi eri väestöryhmille.

ARVO. Yhteiskunnallisten yritysten liiton jäsen.

Teemme työtämme

  • Tutkijan mielellä
  • Rohkeasti kokeilemalla
  • Yhteistyössä ja jakamalla
  • Kestävällä tavalla

Kansainväliset yhteydet

Kuntoutussäätiö on Rehabilitation Internationalin (RI) suomalaisen järjestön RIFI ry:n jäsen ja mukana International Council on Social Welfare (ICSW) -järjestön Suomen toimikunnassa.

Vuosittain järjestettävillä Valtakunnallisilla kuntoutuspäivillä esitellään mm. uusimpia kansainvälisiä tutkimustuloksia sekä tutustaan eri maiden kuntoutusjärjestelmiin ja asiakkaan asemaan.

Kuntoutussäätiön tietoturva ja tietosuoja

Kuntoutussäätiön tietoturva- ja tietosuojakäytännöt noudattavat voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta. Ne perustuvat kansallisiin, yleisiin ja toimialakohtaisiin tietoturvaa, henkilörekistereitä, hyvää tiedonhallintatapaa ja tiedon laatua ohjaaviin ja velvoittaviin lakeihin, säädöksiin, ohjeisiin ja standardeihin.


Sisältö päivitetty 01.03.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons