Suoraan sisältöön

Kuntoutus ja ohjaus

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista palveluista:

 • Neuropsykologinen kuntoutus
 • Neuropsykologinen ohjanta
 • Psykologinen ohjanta

Lisätiedot ja ajanvaraus: psykologipalvelut@kuntoutussaatio.fi


Neuropsykologinen kuntoutus

Kuntoutussäätiössä tarjoamme neuropsykologista kuntoutusta nuorille ja aikuisille (16 v. ->). Toimipisteemme sijaitsee Helsingin Malminkartanossa.

Tutustu kuntouttaviin neuropsykologeihin ja vapaisiin kuntoutuspaikkoihin>>

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ja elämänlaadun tukeminen lieventämällä neuropsykologisten ongelmien aiheuttamaa haittaa arjessa.

Neuropsykologisia ongelmia ovat esimerkiksi:

 • muisti- ja keskittymisvaikeudet
 • toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn haasteet
 • kielelliset haasteet
 • lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan vaikeudet
 • hahmottamisen vaikeudet sekä
 • edellä mainittuihin yhdistyvät psyykkiset oireet.

Oireiden tausta voi olla esimerkiksi lapsuudessa alkaneissa kehityksellisissä oppimisvaikeuksissa tai tarkkaavuushäiriössä, äkillisesti alkaneissa aivoverenkiertohäiriössä, aivovammojen aiheuttamissa muutoksissa tai muistisairauksissa.

Meillä on erityistä asiantuntemusta oppimisvaikeuksien kuntoutuksesta. Tutustu esimerkiksi tutkitusti toimivaan Lukivaikeuden neuropsykologiseen kuntoutukseen>>

Kuntoutuksen tarve ja tavoitteet määrittyvät yksilöllisen neuropsykologisen tutkimuksen pohjalta. Kuntoutuksen sisältö ja kesto riippuvat oirekuvan vaikeusasteesta, elämäntilanteesta ja muista yksilöllisistä tekijöistä. Tyypillisesti neuropsykologista kuntoutusta suositellaan 20-40 kertaa/vuosi, keskimäärin 1-3 vuotta.

Kuntoutuksen kustannuksiin voi saada tukea Kelalta, terveydenhuollosta tai vakuutusyhtiöstä, mutta kuntoutukseen voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana. Asiakkaalle jää Kelan harkinnanvaraisesta yksilökuntoutuksesta (sekä joskus myös kaupunkien ja kuntien maksamista kuntoutuksista) jää maksettavaksi omavastuuosuus. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on asiakkaalle maksutonta, samoin useimmiten myös vakuutusyhtiöiden ja erikoissairaanhoidon maksama kuntoutus.

Neuropsykologinen kuntoutus Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena>>

Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus>>


Neuropsykologinen ohjanta

Ohjauskäyntejä on mahdollista ostaa yksittäin, lyhyenä tai pidempänä jaksona tarpeen mukaan. Tapaamiset voivat olla toimipisteen tiloissa Helsingin Malminkartanossa tai etänä.

Neuropsykologin tarjoamilla ohjauskäynneillä on mahdollista saada tietoa ja ymmärrystä omista tiedonkäsittelyn vaikeuksista sekä keinoja niiden kanssa pärjäämiseen. Tapaamisilla voidaan myös syventää neuropsykologisen tutkimuksen tulosten käsittelyä ja löydösten yhteyttä omaan arkeen.


Psykologinen ohjanta

Ohjauskäyntejä on mahdollista ostaa yksittäin, lyhyenä tai pidempänä jaksona tarpeen mukaan. Tapaamiset voivat olla etänä tai toimipisteen tiloissa Helsingin Malminkartanossa.

Psykologin ohjauskäynneillä voit saada tukea ja keinoja omien haasteiden helpottamiseen ja vaikeuksien kanssa pärjäämiseen. Tapaamisilla käsitellään myös vahvuuksia ja voimavaroja sekä tunnistetaan omaa jaksamisista tukevia tekijöitä.

Psykologin kanssa on mahdollista käydä läpi esimerkiksi tekniikoita ja välineitä, joilla helpottaa oppimista, keskittymistä tai muistia sekä ympäristön tukikeinoja. Voimme miettiä yhdessä sopivia tapoja hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamiseen sekä (etenkin oppimista haittaavien) omien ajatusten ja tunteiden kanssa työskentelyyn.

Psykologinen uraohjaus

Kuvaus tulossa.

Psykologinen lyhytvalmennus

Tiettyyn teemaan keskittyvä lyhyt psykologin ohjaus. Sisältö suunnitellaan ohjattavan elämäntilanteen ja toiveiden pohjalta. Lyhyen ohjausjakson aikana ei lähtökohtaisesti käsitellä teemaan liittymättömiä haasteita.

 • Lukivalmennus (5 x 45 min)
 • Keskittymisvalmennus (5 x 45 min)
 • Opiskeluvalmennus (5 x 45 min)
 • Aivot ja työelämä -valmennus (5 x 45 min)
 • Ohjausjakso ADHD-oireisille (10 x 45 min)

Sisältö päivitetty 29.11.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons