Suoraan sisältöön

Kuntoutus ja ohjaus

Neuropsykologista kuntoutusta ja psykologista ohjausta nuorille ja aikuisille Helsingissä.

 

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista palveluista:

Lisätiedot ja ajanvaraus: psykologipalvelut@kuntoutussaatio.fi


Neuropsykologinen kuntoutus

Kuntoutussäätiössä tarjoamme neuropsykologista kuntoutusta nuorille ja aikuisille (16 v. ->). Toimipisteemme sijaitsee Helsingin Malminkartanossa.

Tutustu kuntouttaviin neuropsykologeihin ja vapaisiin kuntoutuspaikkoihin>>

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ja elämänlaadun tukeminen lieventämällä neuropsykologisten ongelmien aiheuttamaa haittaa arjessa.

Neuropsykologisia ongelmia ovat esimerkiksi:

 • muisti- ja keskittymisvaikeudet
 • toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn haasteet
 • kielelliset haasteet
 • lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan vaikeudet
 • hahmottamisen vaikeudet sekä
 • edellä mainittuihin yhdistyvät psyykkiset oireet.

Oireiden tausta voi olla esimerkiksi lapsuudessa alkaneissa kehityksellisissä oppimisvaikeuksissa tai tarkkaavuushäiriössä, äkillisesti alkaneissa aivoverenkiertohäiriössä, aivovammojen aiheuttamissa muutoksissa tai muistisairauksissa.

Meillä on erityistä asiantuntemusta oppimisvaikeuksien kuntoutuksesta. Tutustu esimerkiksi tutkitusti toimivaan Lukivaikeuden neuropsykologiseen kuntoutukseen>>

Kuntoutuksen tarve ja tavoitteet määrittyvät yksilöllisen neuropsykologisen tutkimuksen pohjalta. Kuntoutuksen sisältö ja kesto riippuvat oirekuvan vaikeusasteesta, elämäntilanteesta ja muista yksilöllisistä tekijöistä. Tyypillisesti neuropsykologista kuntoutusta suositellaan 20-40 kertaa/vuosi, keskimäärin 1-3 vuotta.

Kuntoutuksen kustannuksiin voi saada tukea Kelalta, terveydenhuollosta tai vakuutusyhtiöstä, mutta kuntoutukseen voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana. Asiakkaalle jää Kelan harkinnanvaraisesta yksilökuntoutuksesta (sekä joskus myös kaupunkien ja kuntien maksamista kuntoutuksista) jää maksettavaksi omavastuuosuus. Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus on asiakkaalle maksutonta, samoin useimmiten myös vakuutusyhtiöiden ja erikoissairaanhoidon maksama kuntoutus.

Neuropsykologinen kuntoutus Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena>>

Kelan harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus>>

Neuropsykologinen kuntoutus:
 • 125 € / 45 min
 • 155 € / 60 min

Neuropsykologinen ohjanta

Ohjauskäyntejä on mahdollista ostaa yksittäin, lyhyenä tai pidempänä jaksona tarpeen mukaan. Tapaamiset voivat olla toimipisteen tiloissa Helsingin Malminkartanossa tai etänä.

Neuropsykologin tarjoamilla ohjauskäynneillä on mahdollista saada tietoa ja ymmärrystä omista tiedonkäsittelyn vaikeuksista sekä keinoja niiden kanssa pärjäämiseen. Tapaamisilla voidaan myös syventää neuropsykologisen tutkimuksen tulosten käsittelyä ja löydösten yhteyttä omaan arkeen.

Neuropsykologinen ohjanta:
 • 100 – 120 € / 45 min
 • 130 – 150 € / 60 min

Psykologinen ohjanta

Ohjauskäyntejä on mahdollista ostaa yksittäin, lyhyenä tai pidempänä jaksona tarpeen mukaan. Tapaamiset voivat olla etänä tai toimipisteen tiloissa Helsingin Malminkartanossa.

Psykologin ohjauskäynneillä voit saada tukea ja keinoja omien haasteiden helpottamiseen ja vaikeuksien kanssa pärjäämiseen. Tapaamisilla käsitellään myös vahvuuksia ja voimavaroja sekä tunnistetaan omaa jaksamisista tukevia tekijöitä.

Psykologin kanssa on mahdollista käydä läpi esimerkiksi tekniikoita ja välineitä, joilla helpottaa oppimista, keskittymistä tai muistia sekä ympäristön tukikeinoja. Voimme miettiä yhdessä sopivia tapoja hyvinvoinnin ja jaksamisen vahvistamiseen sekä (etenkin oppimista haittaavien) omien ajatusten ja tunteiden kanssa työskentelyyn.

Psykologinen ohjanta:
 • 90 – 100 € / 45 min
 • 120 – 130 € / 60 min

Psykologinen uraohjaus

Ohjauskäyntejä on mahdollista ostaa yksittäin, lyhyenä tai pidempänä jaksona tarpeen mukaan. Tapaamisilla tarjotaan tukea ammatinvalintaan ja työelämässä suuntautumiseen. Kartoitetaan vahvuuksiasi, kiinnostuksiasi ja osaamistasi, haasteet ja rajoitteet huomioiden. Saat apua tavoitteellisten tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen sekä tietoa ura- ja koulutuspoluista.”

Psykologinen uraohjaus:
 • 90 – 100 € / 45 min
 • 120 – 130 € / 60 min

Psykologinen lyhytvalmennus

Tiettyyn teemaan keskittyvä lyhyt psykologin ohjaus etänä tai toimipisteen tiloissa Helsingin Malminkartanossa. Sisältö suunnitellaan ohjattavan elämäntilanteen ja toiveiden pohjalta. Lyhyen ohjausjakson aikana ei lähtökohtaisesti käsitellä teemaan liittymättömiä haasteita.

 • Lukivalmennus (5 x 45 min) 
 • Keskittymisvalmennus (5 x 45 min)
 • Opiskeluvalmennus (5 x 45 min)
 • Aivot ja työelämä -valmennus (5 x 45 min)
 • Ohjausjakso ADHD-oireisille (10 x 45 min)
Psykologinen lyhytvalmennus
 • 450 € / 5 krt
 • 900 € / 10 krt

Neuropsykiatrinen valmennus

Valmennusta voi ostaa lyhyenä tai pidempänä jaksona tarpeen mukaan. Tapaamiset voivat olla etänä tai toimipisteen tiloissa Helsingin Malminkartanossa. Erikseen sovittuna on mahdollista tavata omassa lähiympäristössä. 

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saat käytännönläheistä tukea ja keinoja, kun neuropsykiatriset oireet haittaavat arkesi sujumista. Valmennusjaksolla keskitytään sinulle tärkeään arkeen, oppimiseen, työhön tai vuorovaikutustilanteisiin liittyvään asiaan, kuten:  

 • Apuvälineet ja tekniikat ajanhallintaan 
 • Keskittymisen tukeminen  
 • Oman toiminnan, kuten aloittamisen tai asioiden loppuun viemisen helpottaminen  
 • Siirtymätilanteiden sujuvoittaminen  
 • Vireystilan säätely 
 • Omien tunteiden tai käyttäytymisen säätely arjessa 

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tunnistetaan myös omia taitoja, vahvuuksia ja voimavaroja. Oppimisen tuen keskuksessa neuropsykiatrista valmennusta tarjoaa psykologi.

Kohderyhmä: nuoret ja aikuiset, joilla on omaa toimintaa haittaavia neuropsykiatrisia oireita tai vaikeuksia (esim. ADHD tai autismikirjon häiriö) 

Neuropsykiatrinen valmennus:
 • 90 – 100 € / 45 min
 • 120 – 130 € / 60 min

Sisältö päivitetty 20.04.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons