Suoraan sisältöön

Työkykykoordinaattorikoulutus

Kuntoutussäätiön Työkykykoordinaattorikoulutus on alkuperäinen sisältäen monipuolista asiantuntijuutta organisaatiomme sisä- ja ulkopuolelta. Koulutuksemme sisältää ratkaisukeskeisen työotteen ja tarjoamme mahdollisuuden verkostoitumiseen muiden työkykykoordinaattoreiden kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on työkykykoordinaattorin työssä tai sitä vastaavissa tehtävissä toimivien ammattilaisten tiedollisen ja taidollisen osaamisen nostaminen, ammatillisen kasvun vahvistaminen sekä työn tuloksellisuuden ja yhteistyöverkostossa toimimisen kehittäminen. Koulutuksen tavoitteena on ollut edistää osallistujien valmiuksia käyttää palvelujärjestelmän keinovalikoimaa ja tukea osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista.

Koulutus on kehitetty yhteistyössä Kuntoutussäätiön toteuttaman Jamit-hankkeen ja sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyiset työssä -ohjelman kanssa.

Koulutuksen sisältöalueet

  • Työkykykoordinaattorin rooli, tehtäväkenttä ja sijoittuminen.
  • Palvelujärjestelmän toiminta ja keinovalikoima työssä jatkamisen tukemisessa ja työelämään pääsyn edistämisessä.
  • Työhön paluun, työssä jatkamisen ja työhön pääsyn keinot suhteessa asiakkaan työkykyyn.
  • Asiakastyön osaamisen vahvistaminen.
  • Voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen työote yksilöiden ja työyhteisöjen kanssa työskennellessä.
  • Koulutus on sisältänyt 10 lähiopetuspäivää, joista henkilö on osallistunut 10/10 koulutuspäivään.
  • Kokonaisuuteen on kuulunut myös välitehtävät, oheiskirjallisuutta sekä omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä, jota on käsitelty koulutuksessa.

Suoritettu koulutus vastaa laajuudeltaan 10 op.

Tilauskoulutuksissa koulutuksen sisältöä voidaan muokata tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Tutustu tulossa oleviin koulutuksiimme tapahtumakalenteristamme.

Työkykykoordinaattoreiden valtakunnallinen verkosto

Kuntoutussäätiö on perustanut työkykykoordinaattoreiden valtakunnallisen verkoston lokakuussa 2021. Jäsenille lähetetään 3-4 kertaa vuodessa uutiskirje, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista sekä työkykykoordinaattoreille suunnatuista täydennyskoulutuksista ja muista tapaamisista.

Jäsenyys on maksuton.

Liity verkoston jäseneksi osoitteessa:  http://eepurl.com/hUGo75  

Historiaa

Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksella tunnustettu asema ammatillisena täydennyskoulutuksena

Työkykykoordinaattorikoulutuksen toimintamalli perustuu v. 2014 Kuntoutussäätiön työurien jatkamisen tuki (Jamit) -hankkeen (2012–2014) ja Osatyökykyiset työssä- ohjelman (2013-2015) yhteistyönä kehittämään työluotsi-koulutukseen. Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui laaja ja asiantunteva yhteistyötahojen verkosto: Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto, Sano Oy ja Työterveyslaitos sekä lisäksi useita muita kouluttajia. Toimintamallia kehitettiin ja toteutettiin edelleen Kuntoutussäätiön työssä jatkamisen tuki (Tempo) -hankkeessa (2015–2018). Koulutuksen nimeksi vakiinnutettiin työkykykoordinaattorikoulutus.

Tästä lähtien Kuntoutussäätiö on vastannut koulutuksen toteutuksesta ja kehittämisestä osana omaa koulutustoimintaansa. Lisäksi Kuntoutussäätiö osallistui Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) – kärkihankkeessa (2016-2018) työkykykoordinaattorikoulutuksen levittämiseen valtakunnallisesti, jolloin yli 700 työkykykoordinaattoria koulutettiin. Tänä päivänä työkykykoordinaattoreita on koulutettu toimestamme n. 1100.

Työkykykoordinaattoritoimintamalli on todettu tutkitusti tuloksia tuottavaksi valtioneuvoston julkaisussa (2015). Toimintamallille on tehty myös OTE-kärkihankkeen ulkoinen arviointi (2019). Työnantajat ja työnhakijat tavoittavat työkykykoordinaattoreita työelämässä muun muassa Te-palveluista, työnantajien Hr-tiimeistä ja erilaisten työllisyys- sekä terveyspalveluiden parista.

Kuntoutussäätiö kouluttaa edelleen työkykykoordinaattoreita. Koulutuksen sisältöä kehitetään jatkuvasti, mutta perusteemat on säilytetty ennallaan. Tampereen Yliopisto on pisteyttänyt koulutuksen 10op arvoiseksi. Menossa olevat ja tulevat työkykykoordinaattorikoulutukset löydät Kuntoutussäätiön tapahtumakalenterista.

#työkykykoordinaattori #työllisyys #työelämä #työelämäosallisuus
#ammattitaito #polkujatakaisintyöelämään #osatyökykyinen #täsmätyökykyinen

Tutkimusraportti. Nevala N., Turunen J., Tiainen R., Mattila-Wiro P. Osatyökykyiset työssä – toimintamallin (Osku) toteutuminen ja hyödyt erilaisissa toimintaympäristöissä 2015.

Raportti. KPMG OTE-kärkihankkeen ulkoinen arviointi. Sosiaali- ja terveysministeriö. OTEkärkihankkeen ulkoinen arviointi (Projekti 2) 2019.

 

Lisätietoa antaa:

Kemppainen Jaana

Sosionomi YAMK, hanketyöntekijä, työkykykoordinaattorikoulutusten koordinoija

044 781 3097 | etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

Niskanen Satu

Tutkija

044 7813176 | satu.niskanen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 23.09.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons