Suoraan sisältöön

Työkykykoordinaattoreiden täydennyskoulutukset

Kuntoutussäätiö tarjoaa työkykykoordinaattorikoulutuksen käyneille syventäviä täydennyskoulutuksia. Koulutusten tavoitteena on työkykykoordinaattorin työssä tai sitä vastaavissa tehtävissä toimivien ammattilaisten tiedollisen ja taidollisen osaamisen syventäminen, ammatillisen kasvun vahvistaminen sekä työhön liittyvän ajankohtaisen tiedon jakaminen. Koulutukset on kehitetty työkykykoordinaattorikoulutuksen käyneiden ammattilaisten toiveiden ja tarpeiden perusteella sekä uusinta tutkimustietoa hyödyntäen. Koulutukset ovat avoinna myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Täydennyskoulutusten teemoja ovat muun muassa

  • Ratkaisukeskeisen ajattelu- ja työtavan syventäminen
  • Aikuisten oppimisvaikeudet ja osatyökykyisyys
  • Maahanmuuttajien työllistymisen tukeminen
  • Työkykyjohtaminen
  • Psyykkisen työkyvyn tukeminen ja työn muokkaus
  • Työkykykoordinaattorin työn vaikuttavuuden arviointi
  • Työkykykoordinaattoreiden verkostopäivät Kuntoutuspäivien yhteydessä

Tilauskoulutuksissa koulutuksen sisältöä voidaan muokata tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Tutustu tulossa oleviin koulutuksiimme tapahtumakalenteristamme.

Työkykykoordinaattoreiden työnohjaus

Työkykykoordinaattoreille tehdyssä kyselyssä ja tutkimuksessa (Juvonen-Posti, P. ym. 2020) nousi tarve työnohjaukseen. Työkykykoordinaattoreille suunnatun työnohjauksemme tavoitteena on edistää työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä ammatillista kehittymistä. Työnohjauksen työskentelyote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Tutkimme työroolin ulottuvuuksia ja etsimme pienryhmässä vuorovaikutuksen keinoin yhdessä ratkaisuja osallistujien työstään esiintuomiin haastaviin tilanteisiin.

Työkykykoordinaattoreiden valtakunnallinen verkosto

Kuntoutussäätiö on perustanut työkykykoordinaattoreiden valtakunnallisen verkoston lokakuussa 2021. Jäsenille lähetetään 3-4 kertaa vuodessa uutiskirje, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista sekä työkykykoordinaattoreille suunnatuista täydennyskoulutuksista ja muista tapaamisista.

Jäsenyys on maksuton.

Liity verkoston jäseneksi osoitteessa:  http://eepurl.com/hUGo75  

 

Lisätietoa antaa:

Niskanen Satu (toimivapaalla)

Tutkija

044 7813176 | satu.niskanen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 20.04.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons