Suoraan sisältöön

Koulutukset

 

Kuntoutussäätiö tarjoaa monipuolista koulutusta. Tapahtumakalenteristamme löydät ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat. Lisäksi voit tilata meiltä räätälöityjä koulutuksia. Alla on esitelty keskeisiä koulutusteemojamme.

Työkykykoordinaattorikoulutus

Perusteet

Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksella tunnustettu asema ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Työkykykoordinaattorikoulutuksen toimintamalli perustuu v. 2014 Kuntoutussäätiön työurien jatkamisen tuki (Jamit) -hankkeen (2012–2014) ja Osatyökykyiset työssä- ohjelman (2013–2015) yhteistyönä kehittämään työluotsi-koulutukseen. Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui laaja ja asiantunteva yhteistyötahojen verkosto: Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto, Sano Oy ja Työterveyslaitos sekä lisäksi useita muita kouluttajia. Toimintamallia kehitettiin ja toteutettiin edelleen Kuntoutussäätiön työssä jatkamisen tuki (Tempo) -hankkeessa (2015–2018). Koulutuksen nimeksi on vakiinnutettu työkykykoordinaattorikoulutus ja heitä koulutetaan osana Kuntoutussäätiön koulutuspalveluita. Osallistu ja täydennyskouluttaudu työkykykoordinaattoriksi, joka tukee osatyökykyisiä työelämässä, meidän koulutuksemme kautta.

Lisätietoja:

Lue lisää työkykykoordinaattorikoulutuksesta tästä (pdf)

Työkykykoordinaattorikoulutus -esite (pdf)

Jatkokoulutukset

Kuntoutussäätiö tarjoaa työkykykoordinaattorikoulutuksen käyneille syventäviä täydennyskoulutuksia. Koulutusten tavoitteena on työkykykoordinaattorin työssä tai sitä vastaavissa tehtävissä toimivien ammattilaisten tiedollisen ja taidollisen osaamisen syventäminen, ammatillisen kasvun vahvistaminen sekä työhön liittyvän ajankohtaisen tiedon jakaminen.

Lisätietoa: Työkykykoordinaattoreiden jatkokoulutukset -esite (PDF)

Sijoita ja Valmenna – IPS-mallin käyttö kuntoutuksessa

IPS-malli (Individual placement and support. Suom. Sijoita ja valmenna.) on näyttöön perustuva tuetun työllistämisen muoto, jonka on todettu tuottavan huomattavia tuloksia. Koulutus vahvistaa ja lisää ammatillisen kuntoutuksen, työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan parissa toimivien ammattilaisten osaamista.

Lisätietoa: IPS-mallin käytto kuntoutuksessa -esite (pdf)

Työ- ja toimintakyvyn arviointikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja lisätä ammattilaisten työ- ja toimintakyvyn arviointiosaamista. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa monialaista näkemystä työ -ja toimintakykyarvioinnin merkityksestä sekä lisätä tietoa eri havainnoinnin ja dokumentoinnin menetelmistä. Koulutuksessa käsitellään toimin-takyvyn osa-alueita, työ- ja toimintakyvyn arvioinnin teoriaa ja taustoittavaa tutkimustietoa, sekä työ- ja toimintakyvyn arvioimisen menetelmiä, mittareita ja työkaluja. Koulutuksen osiot ja sisällöt on suunniteltu niin, että ne tukevat käytännön asiakastyötä.

Lisätietoa: Työ- ja toimintakyvyn arviointikoulutus -esite (pdf)

Psyykkisen työkyvyn arviointi-koulutus

Psyykkisen työkyvyn arviointia tehdään terveydenhuolloissa ja kuntoutuspalveluissa, mutta myös muualla, kuten työhallinnossa ja työpaikoilla. Koulutuksessa saat aihepiirin tietoa monesta eri näkökulmasta sekä konkreettisia työvälineitä psyykkisen työkyvyn arviointiin.

Lisätietoa: Psyykkisen työkyvyn arviointikoulutus -esite (pdf)

Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivä

Kuinka kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille voidaan luoda uudenlaista, ”oikeille” työmarkkinoille sopivaa osaamista? Kuinka päästä syvempään vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa?

Lisätietoa: Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivä -esite (pdf)

Oppimisen tuen keskuksen koulutukset

Oppimisen tuen keskuksesta voit tilata maksullisia koulutuskokonaisuuksia tai yksittäisiä luentoja oppimisvaikeuksiin, muihin tiedonkäsittelyn vaikeuksiin ja näiden yhteydessä ilmeneviin mielenterveyden ongelmiin liittyen. Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Lisätietoa: Tutustu tästä Oppimisen tuen keskuksen asiantuntijapalveluihin.

Arviointiin ja vaikuttavuuteen liittyvät koulutukset

Kuntoutussäätiössä toimiva Järjestöarvioinnin osaamiskeskus toteuttaa kaikille avoimia koulutuksia arviointiin liittyvistä teemoista säännöllisesti. Kuntoutussäätiö toteuttaa myös räätälöityjä arviointiin ja vaikuttavuuteen liittyviä maksullisia koulutuskokonaisuuksia tai yksittäisiä luentoja yksityisille, julkisille ja kolmannen sektorin toimijoille. Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Tutustu Järjestöarvioinnin osaamiskeskuksen asiantuntijapalveluihin.

 

 

Nieminen Maiju

Viestinnän asiantuntija, koulutuskoordinaattori

044 781 31 65 | maiju.nieminen@kuntoutussaatio.fi

Niskanen Satu

Tutkija

044 7813176 | satu.niskanen@kuntoutussaatio.fi

Huolman Oskari

Digiviestinnän ja järjestötoiminnan assistentti

044 7813 010 | oskari.huolman@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 21.09.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons