Suoraan sisältöön

Koulutukset ja konsultaatiot

Kuntoutussäätiö tarjoaa vuosittain useita alan ammattilaisten koulutuksia.

Meiltä voit pyytää räätälöidyn tilauskoulutuksen omaan työyhteisöösi sopivaksi.

Tutustu avoimen haun koulutuksiin ja tapahtumiin tästä

Työkykykoordinaattorikoulutus

Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksella tunnustettu asema ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Työkykykoordinaattorikoulutuksen toimintamalli perustuu v. 2014 Kuntoutussäätiön työurien jatkamisen tuki (Jamit) -hankkeen (2012–2014) ja Osatyökykyiset työssä- ohjelman (2013-2015) yhteistyönä kehittämään työluotsi-koulutukseen. Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui laaja ja asiantunteva yhteistyötahojen verkosto: Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto, Sano Oy ja Työterveyslaitos sekä lisäksi useita muita kouluttajia. Toimintamallia kehitettiin ja toteutettiin edelleen Kuntoutussäätiön työssä jatkamisen tuki (Tempo) -hankkeessa (2015–2018). Koulutuksen nimeksi on vakiinnutettu työkykykoordinaattorikoulutus ja heitä koulutetaan osana Kuntoutussäätiön koulutuspalveluita. Osallistu ja täydennyskouluttaudu työkykykoordinaattoriksi, joka tukee osatyökykyisiä työelämässä, meidän koulutuksemme kautta.

Lisätietoja:

Sijoita ja Valmenna – IPS-mallin käyttö kuntoutuksessa

IPS-malli (Individual placement and support. Suom. Sijoita ja valmenna.) on näyttöön perustuva tuetun työllistämisen muoto, jonka on todettu tuottavan huomattavia tuloksia. Koulutus vahvistaa ja lisää ammatillisen kuntoutuksen, työllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan parissa toimivien ammattilaisten osaamista.

IPS-mallin käytto kuntoutuksessa -esite

Työ- ja toimintakyvyn arviointikoulutus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ja lisätä ammattilaisten työ- ja toimintakyvyn arviointiosaamista. Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa monialaista näkemystä työ -ja toimintakykyarvioinnin merkityksestä sekä lisätä tietoa eri havainnoinnin ja dokumentoinnin menetelmistä. Koulutuksessa käsitellään toimin-takyvyn osa-alueita, työ- ja toimintakyvyn arvioinnin teoriaa ja taustoittavaa tutkimustietoa, sekä työ- ja toimintakyvyn arvioimisen menetelmiä, mittareita ja työkaluja. Koulutuksen osiot ja sisällöt on suunniteltu niin, että ne tukevat käytännön asiakastyötä.

Työ- ja toimintakyvyn arviointikoulutus -esite

Psyykkisen työkyvyn arviointi-koulutus

Psyykkisen työkyvyn arviointia tehdään terveydenhuolloissa ja kuntoutuspalveluissa, mutta myös muualla, kuten työhallinnossa ja työpaikoilla. Koulutuksessa saat aihepiirin tietoa monesta eri näkökulmasta sekä konkreettisia työvälineitä psyykkisen työkyvyn arviointiin.
Psyykkisen työkyvyn arviointikoulutus -esite

Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivä

Kuinka kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille voidaan luoda uudenlaista, ”oikeille” työmarkkinoille sopivaa osaamista? Kuinka päästä syvempään vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa?
Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivä -esite

Oppimisen tuen keskuksen koulutukset

Oppimisen tuen keskuksesta voit tilata maksullisia koulutuskokonaisuuksia tai yksittäisiä luentoja oppimisvaikeuksiin, muihin tiedonkäsittelyn vaikeuksiin ja näiden yhteydessä ilmeneviin mielenterveyden ongelmiin liittyen. Kysy lisää asiantuntijoiltamme!

Tutustu tästä Oppimisen tuen keskuksen asiantuntijapalveluihin.


Nieminen Maiju

Viestinnän asiantuntija, koulutuskoordinaattori

044 781 31 65 | maiju.nieminen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 31.03.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons