Suoraan sisältöön

Sosiaaliset innovaatiot ovat välttämättömiä yhteiskunnallisessa uudistumisessa

Sosiaaliset innovaatiot ovat välttämättömiä yhteiskunnallisessa uudistumisessa, ratkottaessa yhä hankalampia sosiaalisia ja ympäristöongelmia.

Syrjäytyminen, osattomuus, ihmisten välisen eriarvoisuuden kasvu ja pitkäaikaistyöttömyys ovat esimerkkejä haasteista, jotka edellyttävät sosiaalisia innovaatioita.

Sosiaalinen innovaatio on uusi tuote, palvelu, organisaatio- tai liiketoimintamalli, jolla ratkotaan sosiaalisia tai ympäristöongelmia aiempaa tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Sosiaaliset innovaatiot edellyttävät tiivistä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken.

Yhä useampia yrittäjiä tai yrittäjyyttä suunnittelevia kiinnostavat yhteiskunnalliset ongelmat, joihin he voisivat liiketoiminnassaan vastata. On syntynyt pääomasijoittajien markkinaa ja rahastoja, jotka haluavat olla mukana sosiaalisten innovaatioiden synnyttämisessä ja skaalaamisessa.

Suomessa keskeisinä haasteina sosiaalisessa innovaatiotoiminnassa ovat skaalaamiseen tarkoitetun rahoituksen vähäisyys ja sektorirajat. Esimerkiksi järjestöjen roolia sosiaalisina innovaattoreina ei vielä riittävästi tunnisteta.

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen korosti sosiaalisten innovaatioiden merkitystä hyvinvointipalveluiden ja ekosysteemien kehittämisessä puheenvuorossaan Rovaniemen kaupungin ja sen sidosryhmien edustajille 10.8.2022.

Puheenvuoron PowerPoint-esitys on ladattavissa täältä (pdf).

Lisätietoja

Kuitunen Soile

Toimitusjohtaja

044 781 3117 | kuntoutussaatio@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 07.06.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons