Suoraan sisältöön

Valmisteltu palkkatukiuudistus yhdenmukaistaa palkkatuen käyttöä, mutta taloudellisen toiminnan määrittely aiheuttaa vaikeuksia järjestöille ja säätiöille

Suomessa valmisteltu luonnos palkkatuen uudistamiseksi sisältää monia palkkatuen käyttöä selkiyttäviä muutoksia. Järjestöille ja säätiöille taloudellista toimintaa koskevat ehdot voivat aiheuttaa merkittäviä rajoitteita työllistämiseen.

Järjestöt ovat tärkeitä työllisyydenhoidossa

Järjestöt ja yleishyödylliset säätiöt ovat tärkeitä osatyökykyisten ja muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa olevien ihmisten työllistäjiä. Järjestö- ja säätiökentän vahvuutena on monipuolisuus. Ne tarjoavat laajan kirjon erilaisia tehtäviä syrjäytymisen ehkäisystä elintapaneuvontaan, liikuntaan ja kulttuuriin.

Huomioiden järjestöjen ja yleishyödyllisten säätiöiden toiminnan kerrannaisvaikutukset työllistämisessä tulisi niiden toimintaedellytyksiä edelleen vahvistaa. Palkkatuella voidaan mahdollistaa monia ei-lakisääteisiä, ihmisten kannalta tärkeitä toimintoja. Palkkatuki toimii keskeisenä kivijalkana monelle järjestölle esimerkiksi ruokajakelun toteuttamiseksi.

Kuntoutussäätiö korostaa lausunnossaan, että palkkatukea tulisi voida käyttää myös uudestaan saman henkilön palkkaamiseen. Tätä oikeutta ei tulisi rajoittaa pelkästään osatyökykyisten palkkaamiseen, oppisopimuskoulutukseen tai 60 vuotta täyttäneen pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen.

Säätiö pitää hyvänä ehdotusta, jossa järjestöjen ja säätiöiden palkkatukijaksoihin yhdistettäisiin yksilöllistä tukea ja ohjausta työntekijöille. Työvalmennus, uraohjaus ja muu henkilökohtainen tuki yhdistettynä pidempiin palkkatukijaksoihin luo aiempaa parempia edellytyksiä työllistyä myös avoimelle sektorille.

Moni järjestö kuten Kuntoutussäätiö on hyödyntänyt yksilöllisen räätälöidyn tuen mahdollisuutta jo tähänkin asti omassa toiminnassaan. Hyviä toimintamalleja ja kokemuksia on syytä hyödyntää laajemminkin.

Taloudellisen toiminnan määrittelyä tulisi muuttaa

Lakiehdotuksen mukaan 100 prosentin palkkatuki myönnettäisiin de minimis -tukena, jos toiminnalla on TE-toimiston arvion mukaan vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Merkittävänä taloudellisen toiminnan rajana on 100 000 euroa.

Monella järjestöllä ja säätiöllä on palveluiden tuotantoa, joka ei kuitenkaan täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä. Palveluita myydään yleishyödyllisen perustarkoituksen toteuttamiseksi kustannusneutraalisti.

Taloudellisen toiminnan käsite ja vaikutukset jäsenvaltioiden väliseen kauppaan vaativatkin vielä tarkentamista. Lakiluonnoksessa esitetty 100 000 euron raja merkittävälle taloudelliselle toiminnalle on liian matala. Se rajoittaa järjestöjen ja säätiöiden mahdollisuuksia saada 100 %:n palkkatukea ja työllisyyspoliittista avustusta.

Kokonaisuutena Kuntoutussäätiö pitää kannatettava palkkatuen käsitteen ja palkkatuen määrien yhdenmukaistamista ja yksinkertaistamista. Lakiluonnoksessa on asioita, jotka vaativat tarkentamista, erityisesti taloudellisen toiminnan määrittely ja sitä koskevat rajaukset.

Kuntoutussäätiön lausunto kokonaisuudessaan (pdf).

Lisätietoja

Kuitunen Soile

Toimitusjohtaja

044 781 3117 | kuntoutussaatio@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 23.05.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons