Suoraan sisältöön

Haemme Kuntoutussäätiöön uusia osaajia!

Haemme Kuntoutussäätiöön uusia osaajia. Meillä on tarvetta tutkijalle, arvioitsijalle, assistentille Paikka Auki -rahoituksella sekä korkeakouluharjoittelijoille.

Kiinnostuitko? Lue lisää!

Meistä: Kuntoutussäätiö on monialainen ja monipuolinen asiantuntijayhteisö. Teemme korkeatasoista käytäntölähtöistä tutkimusta, toteutamme kehittämisprojekteja ja arviointeja, konsultoimme ja koulutamme. Meillä on myös ihmisten toiminta- ja työkykyä vahvistavaa palvelutuotantoa. Meitä on noin 50.

Arvoistamme: Arvojemme mukaisesti toimimme avoimesti niin, että työmme tuloksia voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti yhteiskunnassa. Jaamme tietoa, osaamista ja tuloksia. Teemme ja onnistumme yhdessä. Toimimme kehittämisympäristössämme yhdenvertaisemman kuntoutuksen aikaansaamiseksi eri väestöryhmille. Henkilöstökyselyidemme mukaan säätiömme keskeisenä vahvuutena on työntekijöiden kokemus oman työnsä merkityksellisyydestä.

Työskentelyolosuhteistamme: Toimimme monipaikkaisesti, toimitilamme sijaitsevat Helsingin Malminkartanossa. Meillä on joustavat työaika- ja paikkajärjestelyt sekä mahdollisuus laajamittaiseen etätyöskentelyyn. Käytössämme ovat lounassetelit ja mahdollisuus viikoittaiseen liikuntaan työajalla. Säätiössä on käytössä lakisääteistä laajempi työterveyshuolto ja etävastaanottomahdollisuus.

Tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntija

Osallistut Kuntoutussäätiön toteuttamiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin hanketiimissä. Tuot omaa asiantuntemustasi esimerkiksi yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toimintaan sekä valtioneuvoston VN TEAS -toimintana rahoitettavaan tutkimushankkeeseen, jossa tuotetaan tietoa sovitteluun osallistuneiden osapuolten kokemuksesta sovitteluprosessista sekä siitä, millaisia lähisuhteissa tapahtuvia rikos- ja riita-asioita sovitellaan ja kuinka sovittelun osapuolia ohjataan tukipalveluihin.

Toivomme sinulta erityisesti kvantitatiivisten menetelmien osaamista, mutta myös muita tutkimus- ja menetelmäorientaatioita edustavat hakijat ovat tervetulleita.

Edellytämme Sinulta:

 • vähintään maisteritutkintoa esimerkiksi yhteiskunta- tai terveystieteistä
 • kokemusta tutkimuskyselyiden, haastatteluiden ja raporttien toteutuksesta
 • itse- ja ryhmäohjautuvuutta, uteliaisuutta ja paineensietokykyä
 • kokemusta onnistuneista rahoitushauista ja rahoittajaraportoinneista (esim. STEA, ESR, Kela)
 • kokemusta hankkeiden talousseurannasta

Arvostamme kokemustasi

 • onnistuneesta tutkimus- ja kehittämistyön tuotteistamisesta tai koulutustoiminnasta
 • työelämätutkimuksesta tai muista toimintamme painopistealueista
 • tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksellisesta viestinnästä ja markkinoinnista

Työ alkaa sopimuksen mukaan keväällä 2022. Työsuhteesi on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Liitä CV:si ja hakemuksesi lisäksi mukaan koonti 1–3 prosessista, joissa olet aktiivisesti edistänyt yhteiskunnallista kehitystä, saanut hankeideallesi rahoitusta tai toteuttanut tutkimus- ja kehittämisviestintää ja/tai tulosten konseptointia (yksi ppt-sivu per prosessi). Liitä mukaan kuvaus siitä, mitä näkyvyyttä ja vaikutuksia ko. prosessissa sait aikaan, sekä kunkin kohdan haasteet ja onnistumiset.

Arvioinnin ammattilainen

Kuntoutussäätiö on tunnettu arviointiosaaja ja järjestöjen työn kehittäjä! Järjestöarvioinnin osaamiskeskuksemme tavoitteena on vahvistaa erityisesti järjestöjen arviointiosaamista, arviointitiedon hyödyntämistä sekä tukea järjestöjen toiminnan kehittämistä ja palveluiden laatua. Tarjoamme koulutusta, sparrausta, ulkoisia arviointeja ja selvityksiä.

Haemme tiimiimme mukaan vahvaa arviointi- ja kehittämistoiminnan asiantuntijaa, joka pystyy vastaamaan nopeisiin konsultointitarpeisiin ja nauttii kouluttamisesta sekä työpajojen fasilitoinnista. Meillä pääset kehittämään osaavan ja idearikkaan tiimin kanssa osaamiskeskuksemme toimintaa, rakentamaan verkostoja ja uusia avauksia sekä vastaamaan näin järjestökentän tarpeisiin.

Arvioinnin ammattilaisena toimit arviointi- ja kehittämishankkeiden sekä lyhyempien konsultointien ja koulutusten lisäksi myös muissa hankkeissamme asiantuntijana. Osallistut muun muassa yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toimintaan.

Edellytämme sinulta:

 • vahvaa sote-alan ja järjestökentän tuntemusta
 • STEA:n eri tukimuotojen ja hakuprosessien tuntemusta
 • kokemusta arviointien toteuttamisesta
 • kokemusta järjestöjen kanssa tehtävästä yhteiskehittämisestä – kouluttaja- ja fasilitointikokemusta
 • kokemusta tarjousprosesseista ja sopimusvalmistelusta
 • näyttöjä tuloksellisesta asiantuntijapalvelun tuotteistamisesta ja konseptoinnista sekä myynnistä
 • kokemusta hankkeiden talousseurannasta
 • ratkaisukeskeisyyttä ja paineensietokykyä
 • kehittäjän mieltä – halua uudistaa ja uudistua
 • itse- ja ryhmäohjautuvuustaitoja ja kykyä innostua ja innostaa myös muita

Arvostamme myös:

 • kokemusta hanke/ohjelmasuunnittelusta ja rahoitushauista
 • osaamista monipuolisesta ja tuloksellisesta viestinnästä
 • hyviä kielitaitoja

Työsi alkaa sopimuksen mukaan keväällä 2022 ja työsuhteesi on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Liitä CV:si ja hakemuksesi lisäksi mukaan koonti 1–3 toteuttamastasi arviointi- tai kehittämisprosessista (1 ppt-dia per prosessi). Kuvaa 1) millainen prosessi oli 2) mitkä olivat arviointi- tai kehittämisprosessin keskeisimmät tulokset ja vaikutukset 3) miten asiakas/rahoittaja hyötyi prosessista 4) mitä opit prosessista: mikä onnistui ja mitkä olivat sen haasteet.

Assistentti (Paikka auki -rahoitus)

Oletko kiinnostunut monipuolisista assistentin tehtävistä asiantuntijayhteisössä? Meillä Kuntoutussäätiössä saat innostavia työtehtäviä ja pääset perehtymään monipuolisesti alan johtavan asiantuntijayhteisön toimintaan.

Mitä tarjoamme sinulle?

Jos olet kiinnostunut hallinnon, viestinnän ja markkinoinnin sekä tapahtumajärjestelyihin liittyvistä tehtävistä, hae meille. Odotamme sinulta joustavaa ja avointa mieltä, yhteistyökykyä ja halua sekä innokkuutta oppia uutta.

Teet tiivistä yhteistyötä erityisesti tutkimus- ja kokeiluyksikön sekä hallinnon kanssa, mutta pääset mukaan myös säätiön moninaisiin verkostoihin. Aiempi kokemus hallinnon ja/tai assistentin tehtävistä on etu, mutta sitäkin tärkeämpää on halukkuutesi kehittyä näissä tehtävissä.

Saat Kuntoutussäätiössä tukea työhösi niin työn sisältöjen kuin työelämävalmiuksiesi kehittämisenkin osalta.

Työsi alkaa sopimuksen mukaan keväällä 2022, ja kyseessä on 12 kuukauden määräaikainen työsuhde.

Mitä vaatimuksia Sinun tulee täyttää?

Sinun tulee olla alle 30-vuotias, et työskentele tai opiskele parhaillaan ja sinulla on ollut haasteita löytää työpaikkaa tai työkokemuksesi on vielä vähäistä.

Korkeakouluharjoittelija

Haemme jatkuvasti korkeakouluharjoittelijoita tutkimus- ja kokeiluyksikköön. Pääset tutustumaan monipuolisesti tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeiden toteutukseen ja oppimaan uutta työskentelemällä yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Olet osa mukavaa työyhteisöämme.

Tehtäviin hakeminen

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV:si osoitteeseen rekry@kuntoutussaatio.fi viimeistään 2.5.2022 (hakuaikaa jatkettu). Merkitse otsikkoon, mitä tehtävää olet hakemassa. Huomaa tutkijan tai arvioinnin ammattilaisen tehtäviin hakiessasi myös lisätehtävän liittäminen mukaan hakemukseen.

Lisätietoja tehtävistä antavat

 • Tutkija, arvioitsija, korkeakouluharjoittelija: johtaja Riikka Shemeikka tiistaina 5.4.2022 klo 13–15, puh 044 781 3102, riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi
 • Arvioitsija: tutkija-arvioitsija Erna Alitalo maanantaina 4.4. klo 12–14, perjantaina 8.4. klo 9–10, tiistaina 19.4. klo 9–12 ja tiistaina 26.4. klo 9–12, puh 044 781 3201, erna.alitalo@kuntoutussaatio.fi
 • Assistentti Paikka auki -rahoituksella: talous- ja IT-päällikkö Essi Lemberg, ke–pe klo 12–14, puh 044 781 3107, essi.lemberg@kuntoutussaatio.fi

Sisältö päivitetty 20.04.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons