Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö oli kuultavana psykoterapeuttikoulutusten maksuttomuutta koskevasta kansalaisaloitteesta

Kuntoutussäätiö oli kuultavana eduskunnan sivistysvaliokunnassa 15.2.2022 ja jätti lausuntonsa psykoterapeuttikoulutusten maksuttomuutta koskevasta kansalaisaloitteesta.

Kuntoutussäätiö toteaa lausunnossaan, että psykoterapeuttikoulutusten maksuttomuus tulisi toteuttaa Suomessa. Rinnalla säätiö esittää toteutettavaksi myös muita toimenpiteitä, joilla edistettäisiin psykoterapeuttien määrän ja terapiatarjonnan lisäämistä. Mikäli koulutuksen maksuttomuus opiskelijalle ei olisi valtiontalouden näkökulmasta mahdollista toteuttaa, tulisi joka tapauksessa tähdätä siihen, että valtion budjettivaroilla katetaan psykoterapeuttikoulutuksen kustannuksista edes osa.

Kuntoutussäätiö painotti lausunnossaan myös psykoterapeuttikoulutusten tasalaatuisuuden turvaamista jatkossakin, sekä sen selvittämistä, voisiko koulutusta jatkossa toteuttaa erikoistumiskoulutuksina. Tällä hetkellä psykoterapeuttikoulutusta ei voida järjestää yliopistolain mukaisena erikoistumiskoulutuksena.

Kuntoutussäätiön mielestä on tärkeää, että Suomessa edistetään myös lyhytterapioiden kehittämistä. Vaikuttavia, näyttöön perustuvia, kustannuksia säästäviä lyhyt-, etä- ja nettiterapiamuotoja on kehitetty runsaasti Suomessa ja maailmalla. On voitu osoittaa, että on paljon ihmisiä, jotka hyötyvät lyhytterapioista. Suomessa voitaisiin käynnistää kokeilu, jossa selvitettäisiin systemaattisesti lyhytterapian hyötyjä ja vaikutuksia suhteessa pidempiin psykoterapioihin sekä sitä, miten niillä kyetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

Kuntoutussäätiö painotti järjestöjen ja yleishyödyllisten säätiöiden toimintaa, palveluita ja auttamistyötä terapiapalveluiden kehittämisen kokonaisuudessa. Järjestöissä ja säätiöissä on paljon osaamista, palveluita ja auttamistyötä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä ja ihmisten tukemisessa. Myös järjestöjen työntekijöiden kouluttaminen psykoterapian ja lyhytterapian osalta on tärkeää.

Lue Kuntoutussäätiön esitys tästä (pdf).

Lisätietoja

Kuitunen Soile

Toimitusjohtaja

044 781 3117 | kuntoutussaatio@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 24.02.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons