Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö näkee työllistämisen toimenpidekokonaisuuden tasapainoisena hallituksen talousarvioesityksessä

Kuntoutussäätiö pitää hallituksen talousarvioesitystä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla tasapainoisena kohtaanto-ongelmien ratkaisemisessa ja osatyökykyisten työllistämisessä. Talousarvioesityksessä 2022 työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa ja osatyökykyisten laajamittaisempaa työllistämistä halutaan ratkoa useilla, erityisesti vaikeasti työllistyviin, maahanmuuttajiin ja työkyvyn tukeen kohdentuvilla toimenpiteillä.

Järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten innovaatiot käyttöön

Järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset kehittävät, kokeilevat ja käyttöönottavat vaikuttavia toimintamalleja ja työllisyyttä edistäviä innovaatioita. Järjestöjen, yleishyödyllisten säätiöiden, osuuskuntien ja muiden yhteiskunnallisten yritysten osaaminen, palvelut ja innovaatiot pitää tunnistaa ja hyödyntää aiempaa paremmin.

Kokonaisuudessaan Kuntoutussäätiö katsoo, että kohtaanto-ongelma ja osatyökykyisten työllistäminen edellyttävät ekosysteemiajattelua.

Kuntoutussäätiö painottaa, että työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmista iso osa johtuu siitä, ettei työnhakijoiden osaaminen vastaa niitä tarpeita, joita työnantajilla on. Jatkuvan oppimisen käytäntöjen kehittäminen sekä informaalin ja non-formaalin oppimisen tunnistaminen aiempaa laajemmin on osa kohtaanto-ongelmien ratkaisemista ja työllistämistä.

Kuntoutussäätiö katsoo, että työperäisen maahanmuuton lisääminen ja maahanmuuttajien kotoutumisen tehostaminen ovat välttämättömiä Suomen työllisyysasteen nostamiseksi ja kohtaanto-ongelmien lieventämiseksi. Kuntoutussäätiö painottaa tässä mm. maahan muuttaneiden osaamisen systemaattista kartoittamista ja TE-palveluiden uudelleen järjestelyjä sekä joustavuuden lisäämistä kotoutumiskoulutuksiin.

Työkyvyn tuki ja työllistymistä edistävät toimintamallit ratkaisuna kohtaanto-ongelmaan

Työkyvyn tuella voidaan vähentää kohtaanto-ongelmaa ja lisätä osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista. Kuntoutussäätiö korostaa, että työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen vähentämiseen on olemassa runsaasti koko työyhteisön tasoisia, organisaation rakenteisiin liittyviä, johtamiseen ja esihenkilöiden toimintaan sekä työntekijöihin ja heidän toimintaansa liittyviä keinoja ja toimintamalleja.

Näyttöön perustuvia osatyökykyisten työllistymistä edistäviä toimintamalleja ja malleja, joiden tuloksellisuudesta on tutkimustietoa, ovat mm. työvalmennus ja erityisesti IPS-malli, psykoterapian käyttö työhön suuntaavissa interventioissa, työn muokkauksen hyödyntäminen osatyökykyisten työllistymisen tuessa sekä ammatillisen koulutuksen roolin vahvistaminen. Kyseisten mallien käyttöönottoa ja kokeilua on tärkeää tukea myös kansallisesti koordinoiduissa toimenpiteissä, esim. työkykyohjelmassa.

Myös käynnistyvällä yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toiminnalla tuetaan osatyökykyisten työllistämistä yhteiskunnallisiin yrityksiin. Tärkeänä tavoitteena on verkottaa työhön integroivia yrityksiä toistensa kanssa entistä tiiviimmin ja tehostaa sosiaalista innovaatiotoimintaa.

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle 7.10.2021.

Lausunto kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä (pdf).

Lisätietoja

Soile Kuitunen
toimitusjohtaja, valt.tri.
soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 24.02.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons