Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö selvittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen arviointivalmiuksia

Kuntoutussäätiö selvittää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) avustusta saavien järjestöjen valmiuksia arvioida omaa toimintaansa. Kesäkuussa 2021 käynnistynyt selvitystyö toteutetaan osana STEA-avusteista ARTSI-toimintaa ja se valmistuu kevään 2022 aikana.

Sote-alan järjestöjen arviointiosaaminen on vuosien saatossa kehittynyt merkittävästi ja keskeiset syyt siihen ovat rahoittajan muuttuneet seurantamenetelmät ja raportointikriteerit. Selvityksessä kartoitetaan järjestöjen tämänhetkisen arviointiosaamisen lisäksi STEA:n ja sen edeltäjän Raha-automaattiyhdistyksen seurantajärjestelmän kehitystä 1990-luvulta alkaen.

– Selvitys tuottaa ajantasaista tietoa sote-järjestöjen arviointiosaamisesta ja auttaa Artsia kehittämään toimintaansa järjestöjen tarpeiden mukaisesti. Toivomme, että tuloksista on hyötyä myös laajemmin järjestöille ja rahoittajalle, kertoo Kimmo Terävä Kuntoutussäätiön Artsi-toiminnasta.

Selvitystä toteuttaa Kuntoutussäätiön Järjestöarvioinnin osaamiskeskuksessa neljän asiantuntijan tiimi. Selvitystyö toteutetaan monimenetelmällisesti ja aineistoa kerätään dokumenttianalyysin, järjestöille suunnatun kyselyn ja haastatteluiden sekä virkamiehille ja asiantuntijoille toteuttavien haastatteluiden keinoin.

– Osana selvitystä toteutamme sähköisen kyselyn kaikille STEA-avusteisille järjestöille loka-marraskuussa. Tämä on järjestöjen edustajille erinomainen tilaisuus avata näkemyksiään seurannasta, arvioinnista ja niihin liittyvistä kokemuksista, kuvailee Kuntoutussäätiön erityisasiantuntija Henna Harju, joka toimii selvityksen vastuuhenkilönä.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen motiiveja ja arviointitiedon hyödyntämistä kartoitettiin kerran RAY:n toimesta vuonna 2012 ja selvitys ajoittui edellisen seurannan uudistuksen yhteyteen. Järjestöjen arviointivalmiuksia kartoitettiin STEA-avusteisten sopeutumisvalmennustoimijoiden osalta viime vuonna, mutta tässä mittakaavassa valmiuksia ei ole aiemmin kartoitettu.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Henna Harju, p. 044 781 3151, Järjestöarvioinnin osaamiskeskus, Kuntoutussäätiö

tutkija, työelämän kehittäjä Kimmo Terävä, p. 040 821 9981 Artsi-toiminta, Kuntoutussäätiö


Sisältö päivitetty 19.08.2021

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons