Suoraan sisältöön

Suomeen tarvitaan vahvempaa työllisyyden ekosysteemiajattelua

Kuntoutussäätiö peräänkuuluttaa vahvempaa ekosysteemiajattelua työllisyydenhoitoon. Suomeen valmistellun osatyökykyisten työllistämistä tukevan erityistehtäväyhtiön tulee olla kiinteä osa näitä työllisyyden ekosysteemejä.

Järjestöjen, kuntien, yhteiskunnallisten ja muiden yritysten sekä valtion pitää tiivistää yhteistyötään ja hyödyntää nykyistä paremmin toinen toistensa resursseja ja osaamista osatyökykyisten työllistämisessä.

Järjestöillä on paljon annettavaa osatyökykyisten työllistämiseen, työkyvyn tukemiseen ja työhön valmentamiseen. Tätä osaamista ja resurssia ei ole varaa menettää. Tarkoituksenmukaista on, että yhtiön palvelukseen tuleville työntekijöille voidaan hankkia työllistymistä edistävää ja tukevaa palvelua verkostosta ja markkinasta, esimerkiksi järjestöiltä ja yhteiskunnallisilta yrityksiltä. Myös yhteydet kuntoutusjärjestelmiin on tehtävä näkyviksi.

Kuntoutussäätiö pitää haastavana sitä, että vain TE-viranomaiset voivat ohjata asiakkaita perustettavan yhtiön palvelukseen. Tätä oikeutta ei ole työllisyyden kuntakokeiluihin osallistuvilla kunnilla. Kuntoutussäätiö pitää erikoisena ratkaisua, jossa kaikki rekrytointipäätökset tehtäisiin keskitetysti.

Vuoden 2024 aikana TE-toimistojen palvelut siirtyvät kuntiin, joten tämä tulee huomioida myös erityistehtäväyhtiöstä säädettäessä.

Kokonaisuudessaan Kuntoutussäätiö katsoo, että lakiesitys edellyttää vielä hiomista ja jotkin periaatteelliset kysymykset tulee ratkaista. Näitä ovat esimerkiksi kokeilualueiden määrä, palvelutuottajien hyödyntäminen ja niiden suhde yhtiön omaan tuotantoon, liiketoiminnallisuus sekä kohderyhmien määrittely ja rajaaminen.

Kuntoutussäätiö jätti lausunnon lausuntopalveluun.


Sisältö päivitetty 24.02.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons