Suoraan sisältöön

Mielekästä Liikunnan Iloa -hankkeen vaikuttavuuden arviointi valmistunut

Kuntoutussäätiön toteuttama Mielekästä Liikunnan Iloa (MLI) -hankkeen vaikuttavuuden arviointi valmistui joulukuun lopulla 2020. Arvioinnin toteutuksesta vastasivat Kuntoutussäätiön erityisasiantuntijat Mari Ruuth ja Henna Harju.

MLI-hanke oli STEA-avusteinen hanke, joka toteutettiin ajalla 3/2018–12/2020 Mielen ry:n ja Rientolan Setlementti ry:n yhteistyönä. Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa liikkumisen keinoin työelämän ulkopuolella olevien tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien, fyysisesti huonokuntoisten henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta. Kohderyhmälle tarjottiin mahdollisuuksia kokeilla maksuttomasti eri liikuntalajeja ja saada kokemuksia retkien sekä elämys- ja luontoliikunnan avulla.

– Hankkeen tuoman kokemuksen mukaan osallistumista ja liikuntaan mukaan lähtemistä tuki erityisesti ryhmiin osallistujien keskinäinen vertaisuus ja heidän saama henkilökohtainen kannustus työntekijöiltä. Toiminnan maksuttomuus tarjosi työelämän ulkopuolelle oleville henkilöille mahdollisuuden osallistua liikunnallisiin ryhmiin ja kokeilla eri lajeja, taustoittaa Mielen ry:n järjestö- ja hankejohtaja Anna Anttinen.

Ulkoisen arvioinnin pohjalta voidaan todeta MLI-hankkeen vastanneen hyvin, osittain jopa erinomaisesti kohderyhmän tarpeisiin. Kohderyhmän tavoittamisessa onnistuttiin erinomaisesti: liikuntaryhmiin ja tapahtumiin osallistui kaiken kaikkiaan 1872 henkilöä. Osallistunut kohderyhmä ei kuitenkaan kaikilta osin vastannut suunniteltua kohderyhmää, koska toimintaan osallistui myös toimintakyvyltään parempikuntoisia.

Arvioinnissa hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääntymistä tarkasteltiin kahdessa liikuntaryhmässä (Kuntotestausryhmä ja Vesijumppa-ryhmä). Vesijumppa-ryhmään osallistuneet kokivat toimintakykynsä parantuneen etenkin itsetunnon, terveydentilan, luottamuksen tulevaisuuteen, työ- ja/tai opiskeluhalukkuuden sekä vastuun ottamisen omasta hyvinvoinnista osalta. Ryhmään osallistuneet kokivat elämäntilanteensa parantuneen erityisesti päivärytmin ja liikunnan harrastamisen osalta. Ryhmästä oli saatu merkittävissä määrin tukea omalle toimintakyvylle ja lähes merkittävissä määrin tukea omalle elämäntilanteelle. Myös Kuntotestausryhmän osalta tulokset olivat rohkaisevia.

MLI-hankkeessa kyettiin melko pienillä resursseilla tavoittamaan suuri joukko ihmisiä, jotka hyötyivät merkittävästi tarjotusta toiminnasta. Ulkoisessa arvioinnissa esitettiin myös muutamia kehittämisehdotuksia. Ne liittyivät esim. hankkeen kohderyhmän tavoittamiseen ja hanketoteutukseen eri kunnissa, vertaisohjaajatoimintaan sekä yhteydenpidon ja tiedottamisen lisäämiseen hankeaikana.

– MLI-hankkeen vaikuttavuuden arviointi toteutettiin kehittävän arvioinnin periaatteiden mukaisesti eli prosessi pohjautui kehittämiskumppanuuteen ja systemaattiseen arviointitiedon keruuseen. MLI-hankkeen keräämä palautetieto ja ulkoisessa arvioinnissa kerätty tieto täydensivät toisiaan, toteaa Kuntoutussäätiön erityisasiantuntija Mari Ruuth.

– Kuntoutussäätiön käyttämä kehittävän arvioinnin menetelmä sopii hyvin hankemaailmaan, jossa toimintatapoja, toiminnan sisältöä ja juurruttamismahdollisuuksia on välttämätöntä arvioida toimintaa koko ajan kehittäen hankkeen ajallisen rajallisuuden vuoksi, kiteyttää Mielen ry:n Anna Anttinen.

Lisätietoja

Arvioinnin vastuuhenkilö: Mari Ruuth, erityisasiantuntija, Kuntoutussäätiö, p. 044 781 3181 mari.ruuth@kuntoutussaatio.fi

Anna Anttinen, järjestö- ja hankejohtaja, Mielen ry, p. 040 837 3880, anna.anttinen@mielen.fi

Risto Lahtinen, vastaava hanketyöntekijä, Mielen ry:n Mielekästä Liikunnan Iloa -hanke, p. 050 513 1158, risto.lahtinen@mielen.fi


Sisältö päivitetty 24.02.2022

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons