Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö jätti lausunnon arkkitehtuuripoliittisesta Apoli2020-ohjelmaehdotuksesta

Kuntoutussäätiöltä pyydettiin lausuntoa valmisteilla olevasta arkkitehtuuripoliittisesta Apoli2020-ohjelmasta. Säätiö painotti lausunnossaan rakennetun ympäristön vaikutuksia ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen.

Erityisen hyvänä säätiö pitää ohjelmaehdotuksessa sitä, että ohjelman lähtökohdaksi on omaksuttu kestävyyden käsite. Ohjelmaluonnoksessa kestävyyttä tarkastellaan ekologisen ja taloudellisen ulottuvuuden lisäksi sosiaalisena ja kulttuurisena kestävyytenä.

Sosiaalinen kestävyys ymmärretään asukkaiden hyvinvointina ja terveytenä, yhteisön kestävyytenä, kuten sosiaalisena vuorovaikutuksena, osallisuutena ja turvallisuutena sekä sosiaalisena yhdenvertaisuutena. Sosiaalisesti kestävä kaupunki tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet asukkailleen päästä palveluihin, palveluita on riittävästi, ja tarjolla on myös julkisia tiloja.

Sosiaalisesti kestävä kaupunki on ihmisiä tasavertaisesti ja yhdenvertaisesti kohteleva, ihmisarvoa kunnioittava, oikeudenmukainen, eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa vähentävä, oikea-aikaisia ja tarpeisiin osuvia palveluita ja tukea tarjoava. Näitä asioita Apoli2020-ohjelmaluonnoksessa tuodaan kiitettävästi esille.

Kuntoutussäätiö pitää hyvänä lähtökohtana ohjelmaluonnokseen kirjattua periaatetta, jonka mukaan rakennetun ympäristön yhteys sosiaali- ja terveyspolitiikkaan halutaan ymmärtää nykyistä laajemmin. Rakennetun ympäristön yhteyttä ihmisten kokemaan toimintakykyyn ja osallisuuteen on syytä tutkia ja seurata aiempaa syvällisemmin sekä ottaa käyttöön tätä koskevia mittareita. Hyvää ohjelmaluonnoksessa on myös vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien painotus.

Kuntoutussäätiö on toteuttanut useita sosiaalisesti kestävän kaupungin kehittämiseen liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä. Sillä on myös alue- ja verkostotoimintaa Malminkartanossa Helsingissä, jossa se tarjoaa avointa Duunihuonetta alueen asukkaiden käyttöön sekä toteuttaa asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta parantavia muita toimenpiteitä myös yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan (pdf).

Lisätietoja

Soile Kuitunen
toimitusjohtaja
soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 24.02.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons