Suoraan sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä järjestöjen toiminta vaativat kirkastamista sote-lakipaketissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) sekä järjestöjen toiminta edellyttävät kirkastamista valmisteilla olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakikokonaisuuteen.

Kuntoutussäätiö jätti oman lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi lausuntopalveluun 22.9.2020.

Kuntoutussäätiö korostaa omassa lausunnossaan, että sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat Suomessa edelleen suuria ja Suomen terveyspalvelujärjestelmä on yksi Euroopan eriarvoisimmista. On tärkeää, että tulevissa sote-maakunnissa on kannusteet palveluiden jatkuvaan kehittämiseen, kustannusten hillintään sekä toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen. Näihin tavoitteisiin ei päästä ilman järjestöjä ja yrityksiä.

Järjestöjen auttamistyö, kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki tulee integroida sote-maakuntien palvelurakenteisiin sekä hoivan ja kuntoutumisen prosesseihin niiden saumattomina osina. Ohjaus järjestöjen toiminnan piiriin ei saa jäädä sattumanvaraiseksi sote-maakunnissa eikä olla henkilöriippuvaista.

Sote-maakuntiin tarvitaan yhteistyöelin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Tässä elimessä järjestöjen tulee olla mukana. Yhteistyöelimellä tulee olla strateginen ja tavoitteellinen rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Nyt valmisteltu uudistus on terveyshuoltopainotteinen. Tutkimusnäyttö osoittaa kiistattomasti, että sosiaaliset tekijät vaikuttavat suuresti myös väestön terveyteen ja sairastavuuteen. Esimerkiksi syrjäytymiseen ja pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvät vahvasti myös terveyden ja hyvinvoinnin ongelmat.

On tärkeää, että sote-maakunnilla on mahdollisuus toteuttaa järjestämistehtäväänsä oman maakuntansa olosuhteet huomioiden. Monituottajamallia ei tule romuttaa, vaan alihankinnat ja tiivis yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa tulee olla mahdollista jatkossakin.

Lue koko lausunto pdf-muodossa.

Lisätietoja: Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen (0447813117, soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi).


Sisältö päivitetty 22.09.2020

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons