Suoraan sisältöön

Eriarvoistumisen torjunta tärkeää kaupunkikehittämisessä — Maailman parhaat kaupungit -verkoston raportti tuo aineksia suomalaiseen kaupunkipolitiikkaan Alankomaista

Eriarvoistumiskehityksen torjunta on tärkeä yhteiskuntapoliittinen tavoite. Asia korostuu myös Alankomaissa, jossa sosiaalinen eheys on keskeinen osa kaupunkipolitiikkaa ja kaupunkistrategioiden toimeenpanoa. Alankomaiden esimerkit osoittavat, miten yhteiskunnallisten rakenteiden kautta vaikuttamisen ohella eriytymistä voidaan torjua ruohonjuuritasolla naapurustoissa.

Alankomaissa toiminnan ytimessä on asukkaisiin ja yhteisöihin keskittyvä työ. Naapureita tuetaan toimijuudessa niin, että asukkaat voivat jatkossa auttaa ja kannatella paremmin toinen toisiaan. Naapurustoihin jalkautuvien sosiaalityöntekijöiden tehtävänä on auttaa asukkaita laatimaan omat polkunsa haastavan elämäntilanteen yli. Tämän osana kartoitetaan apua tarvitsevan vahvuudet. Resurssina on koko naapuruston aktiivinen yhteisö yrittäjiä myöten. Toimintojen painopiste on kaduilla ja ihmisten kodeissa. Näin toiminnassa korostuu elävä maailma hallinnollisten järjestelmien sijaan.

Naapurustojen välisten hyvinvointi- ja muiden erojen lisääntyminen on yleiseurooppalainen ilmiö. Sillä on yhteyksiä esimerkiksi lisääntyvään turvattomuuteen, nuorten syrjäytymiseen sekä perheiden epätasa-arvoiseen asemaan suhteessa sosiaalisen nousun mahdollisuuksiin. Eriarvoistuminen vaikuttaa suoraan kaupunkien palvelurakenteisiin ja niiden kustannuksiin, mutta myös laajemmin kaupunkien yleiseen houkuttelevuuteen ja elinvoimaan.

Eriarvoistumiskehitys koskettaa myös Suomessa. Esimerkiksi Suomen kaupunkistrategian valmistelussa on vahvasti huomioitu eriarvoistumiskehityksen torjunta ja tätä koskevat toimenpiteet mm. ihmisten toimijuutta, toimintakykyä sekä yhteisöllisyyttä vahvistamalla.

Maailman parhaat kaupungit -verkosto vieraili toukokuussa 2019 Alankomaissa perehtyen kaupunkien uudistamisen ja kehittämisen toimintatapoihin. Verkoston vierailun ja keskustelujen pohjalta on valmistunut julkaisu, joka on ladattavissa Kuntasäätiön sivuilta: Maailman parhaat kaupungit — Neljännen kurssin raportti (pdf). Kuntoutussäätiö on osallistunut kutsuverkoston toimintaan ja Alankomaihin suuntautuneelle matkalle.

Kuntoutussäätiö toteuttaa omaa alueverkostotyötä Veikkausvoittovarojen tukemana. Säätiö edistää naapurustojen hyvinvointia ja osallisuutta mm. erilaisin tapahtumin, avoimella Duunihuone-toiminnalla sekä kokoamalla erilaisia järjestöjä ja toimijoita yhteen. Kuntoutussäätiön naapurustotyön toimintamallista on valmistunut julkaisu Järjestöt rakentamassa sosiaalisesti kestäviä kaupunkeja (pdf).

Lisätietoja

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen, 044 7813 117, soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 13.08.2020

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons