Suoraan sisältöön

Useampi kunta selvittää parhaillaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista etänä

Useampi kunta selvittää parhaillaan mahdollisuuksia tilata kuntouttavaa työtoimintaa etäratkaisuja hyödyntäen. Asiaa perkaavat parhaillaan ainakin Vantaa ja Helsinki. Selvittelyn kohteena ovat esimerkiksi uravalmennuksen ja sosiaaliohjauksen toteuttaminen etäteknologioita hyödyntäen.

Kuntoutussäätiössä on erityisesti vuodesta 2015 lähtien kokeiltu, käyttöönotettu ja kehitetty etäteknologiaa osana kuntoutuspalveluiden tuotantoa. Esimerkiksi Movendos-työkalusta kuntoutujan ja kuntoutuksen ammattilaisen välisessä vuorovaikutuksessa on saatu hyviä kokemuksia.

Kuntoutussäätiön erityisvahvuutena on uudenmuotoinen tutkimus- ja digipaja, jota säätiössä on toteutettu vuodesta 2016. Tutkimus- ja digipajassa erilaisten digitaalisten välineiden käyttö sekä video- ja muut digiprojektit ovat olleet avainasemassa. Kuntoutujat ovat antamansa asiakaspalautteen perusteella kokeneet tutkimus- ja digipajan kiinnostavaksi, itselleen hyödylliseksi ja omaa työidentiteettiään vahvistavaksi. Työpajatoimintaa on myös koko ajan kehitetty. Palvelupäällikkö Ira Vahteron mukaan työpaja on osoitus siitä, miten suomalainen yhteiskunta ja kaikki sen jäsenet on tärkeää saada mukaan digitalisaatiokehitykseen. Vahtero korostaa, että koronavirusepidemian levitessä digitalisaatio voi turvata osallisuutta ja hyvinvointia monipuolisesti.

Säätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen pitää tärkeänä, että kuntoutujien osallisuusmahdollisuuksia turvataan mahdollisimman laajasti ja kokeillaan ennakkoluulottomasti monia ratkaisuja. Kuntoutussäätiö näkee pidemmällä aikajänteellä kehityksen etenevän vääjäämättä kohti entistä aika- ja paikkariippumattomampaa kuntoutusta. Näinä poikkeuksellisina aikoina ei saa menettää tulevaisuuden uskoa. Murrosvaiheet luovat aina myös paljon mahdollisuuksia uusien asioiden kokeilulle ja käyttöönotolle. Yhteiskunnallisesti merkityksellinen työ ja kehittäminen ei saa katketa.

Lisätietoja antavat

Ira Vahtero
palvelupäällikkö
040 833 2982
ira.vahtero@kuntoutussaatio.fi

Soile Kuitunen
toimitusjohtaja
044 781 3117
soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 27.03.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons