Suoraan sisältöön

Tiedote: Osatyökykyisten työllisyysasteen nostamiseen on keinoja

Osatyökykyisten työllisyysasteen nostamiseen on olemassa tehokkaita ja tutkitusti vaikuttavia keinoja. Tällaisia ovat muun muassa työkykykoordinaattori-toimintamalli, Tie työelämään -verkkopalvelu ja IPS-malli.

Työkykykoordinaattori on osaaja, joka hallitsee sosiaalietuudet, kuntoutusmahdollisuudet ja työllistymistä edistävät palvelut. He osaavat sovittaa nämä yhteen yksilön kannalta parhaimpien ratkaisujen löytymiseksi. Työkykykoordinaattoreita on koulutettu Suomessa yli 1000. Toimintamalli on arvioitu tehokkaaksi ja vaikuttavaksi. Työkykykoordinaattori on alettu tunnistaa monissa työttömien ja osatyökykyisten työllisyyttä edistävissä palveluissa ammattitaitokriteerinä.

Tie työelämään -verkkopalvelu (tietyoelamaan.fi) on ainoa valtakunnallinen palvelu, joka kokoaa osatyökykyisyyteen liittyvät asiat yhden osoitteen alle. Se tukee osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista. Palvelu toimii osatyökykyisille ja heidän läheisilleen, ammattilaisille sekä työnantajille työvälineenä ja tietopankkina. Verkkopalvelulla on kuukausittain noin 11 000 käyttäjää. Kaikkiaan palvelua on käytetty reilun kahden vuoden aikana lähes 300 000 kertaa.

IPS-malli on tutkittuun tietoon perustuva, työllistymistä edistävä toimintatapa. Siinä kuntoutujille haetaan työtä avoimilta työmarkkinoilta. Mallin soveltuvuutta Suomeen on selvitetty mm. STM:n toimesta. Työhönvalmennuksen uudistaminen on tärkeä osa osatyökykyisten työllisyysasteen nostamista.

Työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin edellyttää osakykyisten nykyistä korkeampaa työllistymistä

Suomalaisten työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin edellyttää myös osatyökykyisten nykyistä korkeampaa työllistymistä. Osatyökykyiset ovat moninainen joukko ihmisiä, joilla on työkyvyn haasteita. Heissä on vammaisia, pitkäaikaistyöttömiä ja erilaisia sairauksia omaavia. Mielenterveyden pulmat ovat tärkein työkyvyttömyyttä selittävä tekijä tällä hetkellä.

Osatyökykyisyys ei ole välttämättä pysyvää, vaan työkyky voi vaihdella merkittävästi ihmisen kokonaistilanteen mukaan. Siksi tarvitaan joustavia, räätälöitäviä keinoja työkyvyn ylläpitoon ja vahvistamiseen sekä työn muokkaukseen osatyökykyiselle sopivaksi.

Noin 600 000 ihmistä Suomessa arvioi, että sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työllistymiseensä tai työssä jatkamiseensa. Heistä työssä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella 200 000. Ulkopuolella olevista hieman alle 70 000 haluaisi kuitenkin työllistyä ja arvioi myös olevansa kykeneviä työelämään.

Lisätietoa: Tutkittua tietoa työllisyyden tueksi (pdf)


Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä. Tutkimme, kehitämme ja kokeilemme työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta parantavia toimintatapoja. Autamme koko suomalaista kuntoutusjärjestelmää uudistumaan.

Lisätiedot:

Kuitunen Soile

Toimitusjohtaja

044 781 3117 | kuntoutussaatio@kuntoutussaatio.fi

Shemeikka Riikka

Toimitusjohtaja

044 781 3102 | riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 16.09.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons