Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön kommentit asiakassetelijärjestelmään – moni kuntoutuja tarvitsee kanssakulkijaa

Kuntoutussäätiö kantaa asiakassetelijärjestelmässä huolta erityisesti haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä – kanssakulkijaa tarvitaan

Kuntoutussäätiö kantaa huolta Sipilän hallituksen kaavailemassa asiakassetelijärjestelmässä erityisesti niistä ihmisistä, joilla on samanaikaisesti monia vaikeita ongelmia – runsasta päihteiden käyttöä, mielenterveyden pulmia, pitkäaikaistyöttömyyttä, yksinäisyyttä ja osattomuutta.

Asiakassetelien tarjoamisen rinnalle he tarvitsevat henkilökohtaista tukea ja rinnalla kulkijaa. Ammattilaisen kanssa kuntoutuja voi asettaa kuntoutumiselleen mielekkäät tavoitteet, tunnistaa omia voimavarojaan, selvittää kuntoutusmahdollisuudet ja sosiaalietuudet sekä työllistymisen mahdollisuudet.

Kuntoutussäätiön huoli haastavassa asemassa olevien ihmisten asemasta asiakassetelijärjestelmässä on osa Kuntoutussäätiön kommentteja, jotka liittyvät soten asiakassetelien korvausmalleihin ja kaavailtuun valinnanvapausjärjestelmään. Kuntoutussäätiö toimitti asiaa koskevat kommenttinsa Hyvinvointialan liitolle. Hyvinvointialan liitto kokoaa jäsenyhteisöjensä kannanotot STM:n lausuntopyyntöön.

 

Vaikuttavuuskannusteet tulee ottaa asteittain käyttöön asiakasseteli- ja valinnanvapausjärjestelmässä

Vaikuttavuuden todentaminen kuntoutumisessa vaatii usein pitkän seuranta-ajan ja hyvän tietopohjan, jotta uskottavia päätelmiä kuntoutuksen ja sen vaikutusten välillä voidaan tehdä.

Vaikka vaikuttavuuden hankinnat ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä, on vaikuttavuuskriteerien käyttöönotto syytä vaiheistaa ja ottaa näitä kriteereitä käyttöön asteittain.

Mikäli palvelutuottajia palkitaan esim. lisäkannusteilla vaikuttavuuden aikaansaamisesta, on huomioitava myös se prosessi, jolla vaikuttavuutta tavoitellaan. Kuntoutumisprosessien ja kuntoutustoimenpiteiden laadun arviointi sekä vaikuttavuutta synnyttävien tai estävien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää lopputulosten ja vaikutusten mittaamisen rinnalla.

 

Pienillä palvelutuottajilla, kuten pk-yrityksillä ja järjestöillä, ei välttämättä ole mahdollisuus osallistua vaikuttavuushankintoihin, jos niissä ei palkita lainkaan kuntoutumisen palveluprosessista, vaan ainoastaan lopputuloksista – esimerkiksi työllistymisestä. Pienten palvelutuottajien riskinkantokyky on alhaisempi kuin suurilla, ja mahdollisuudet erilaisiin kokeiluihin ja harjoitteluun vaikuttavuushankinnoissa ovat niillä usein rajalliset.

 

Asiakasosallisuus ja henkilökohtainen tuki tulisivat olla korvausmalleissa mukana

Asiakasosallisuutta on tarpeellista toteuttaa kuntoutumisen eri vaiheissa, asiakkaan ääntä, toiveita, odotuksia ja tavoitteita kuullen. Asiakkaan osallisuus ja oikeus valita itselleen sopivat palvelut ei kuitenkaan saa ohittaa hänelle annettavaa tukea ja ohjausta. Kummatkin asiat, asiakkaan oma osallisuus ja henkilökohtaisen tuen tarjoaminen, tulisi huomioida kannusteissa ja korvausmalleissa.

Moninaisiin elämänhallinnan-, terveyden ja osallisuuden haasteisiin tarvitaan tukea ammattilaiselta, joka osaa integroida asiakkaalle hänen tarpeisiinsa nähden tarkoituksenmukaiset palvelut, ja ohjata asiakasta koko hänen kuntoutumisprosessinsa ajan.

Asiakassetelijärjestelmä todennäköisesti lisää ohjauksen resurssitarvetta. Esimerkiksi kysyntä työkykykoordinaattoriosaamiselle voi kasvaa.

 

 

Linkin asiakassetelien korvausmalleja koskevaan STM:n dokumenttiin löydätte tästä.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Soile Kuitunen (0447813117)


Sisältö päivitetty 27.11.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons