Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö selvittää, miten terapia-altaiden vedenlaatu saadaan pysyvästi normien edellyttämälle tasolle

 

Kuntoutussäätiö asetti allasosaston käyttökieltoon 22.11.2018. Käyttökielto määrättiin ennen Helsingin kaupungin ympäristö- ja lupajaoston asiaa koskevaa käsittelyä 23.11.2018. Ratkaisuun päädyttiin, jotta Kuntoutussäätiö pääsee välittömästi käynnistämään selvitystyön siitä, mitä jatkotoimenpiteitä ja mahdollisia investointeja terapia-altaiden vedenlaadun saaminen pysyvästi normien edellyttämälle tasolle edellyttää. Käyttökiellon pituudesta ei tällä hetkellä ole tietoa.

Kuntoutussäätiön terapia-altaisiin on tehty monia toimenpiteitä, jotka eivät kuitenkaan kaikissa vedenlaadun mittauksissa ole riittävästi vaikuttaneet vedessä havaitun trihalometaanipitoisuuden alenemiseen. Altaiden imurointia on lisätty, kemikaalisyöttöjä on tarkennettu, allas on shokkikloorattu, ilmanvaihtokoneiden suodattimia on vaihdettu ja aktiivihiilisuodattimien kiteitä on vaihdettu.

Trihalometaanin tiedetään muodostuvan, kun kloorivesi reagoi joidenkin muiden vedessä olevien yhdisteiden kanssa. Trihalometaanit ovat klooratussa vedessä, mm. talousvedessä, tavallisimmin esiintyviä sivutuotteita. Trihalometaanit ovat suurina pitoisuuksina myrkyllisiä aineita ja niillä on tutkimusten mukaan yhteyksiä syöpäsairauksiin. Tästä syystä trihalometaaneille on Suomessa asetettu tiukat raja-arvot uimahalleissa ja kylpylöissä.  

Kuntoutussäätiössä kaksi näytettä neljästä osoitti trihalometaanien pitoisuuden nousseen normit ylittävälle tasolle touko-elokuun 2018 välisenä aikana suoritetuissa mittauksissa. Kuntoutussäätiölle ei ole tullut tietoa veden aiheuttamista oireista. Säätiö on aina edellyttänyt käyttäjiltä huolellista hygieniaa ennen altaaseen menoa ja näitä ohjeistuksia on myös tarkennettu.

 

Kuntoutussäätiö pahoittelee etteivät vuokralaiset ja muut asiakasryhmät pääse käyttämään terapia-altaita

Kuntoutussäätiö on pahoillaan siitä, etteivät vuokralaiset ja muut asiakasryhmät toistaiseksi pääse käyttämään allasosastoa. Monille säätiön allasosaston käyttäjille nämä altaat ovat olleet ainoa paikka, jossa he saavat vesiterapiaa. On valitettavaa, että monien asiakkaiden vesiterapiaan tulee tästä syystä todennäköisesti katkos.

Selvitystyön etenemisestä ja allasosastoa koskevista asioista tiedotetaan heti, kun selvitystyöstä saadaan tuloksia.

 

Lisätietoja asiasta antavat: Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen (0447813117) ja kiinteistöjen esimies, tiimiesimies Pirjo Kuoppala (0449735524).


Sisältö päivitetty 23.11.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons