Suoraan sisältöön


Tutkijablogi

Spiral-pelin käyttö laajenee uusiin kohderyhmiin – kuvalliset versiot ilmestyneet

SPIRAL-lautapelin uudet peliversiot auttavat kielellisiä vaikeuksia omaavien lasten, perheiden ja aikuisten kuntoutuksen tavoitteen asettelussa. Alustavien tutkimustulosten perusteella SPIRAL-pelin pelaaminen helpottaa kuntoutuksen tavoitteenasettelua kohderyhmässä, jossa kielellisiä vaikeuksia.

Spiral-pelin uudet muodot -hanke jatkaa aiemmin toimivaksi todetun SPIRAL-lautapelin kehittämistä uusille kohderyhmille. SPIRAL-lautapelin tarkoitus on alusta asti ollut kuntoutuksen tavoitteen asettelun helpottaminen, siinä myös tutkimusten mukaan onnistuen. Lautapelin ideoi Kirsi Niittymäki, joka loi alkuperäisen SPIRAL-pelin opinnäytetyönään. Tämän jälkeen peliä kehitettiin eteenpäin Kuntoutussäätiössä Tulevaisuus pelissä -hankkeessa, yhteistyössä Lempäälän kunnan psykiatrian yksikön ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön kanssa.

Siinä missä Tulevaisuus pelissä -hankkeen myötä SPIRALista kehitettiin versiot mielenterveyskuntoutujille ja autismin kirjon nuorille, nyt omat versionsa ovat saaneet myös kielellisiä vaikeuksia omaavat lapset, perheet ja aikuiset.

SPIRAL-pelin uudet muodot -hanke on toteutettu yhteistyössä Kuntoutussäätiön, Aivoliiton, Finla Työterveyden ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön kanssa vuosina 2017-2018. Hanke pyrkii edistämään kansainvälisen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokituksen (ICF) juurruttamista kuntoutuksen kentälle sekä helpottamaan kuntoutustavoitteiden (GAS) konkretisoimista. Sen tarkoituksena on uusien peliversioiden kehittämisen lisäksi tuoda menetelmää tutuksi kuntoutusalan ammattilaisille. Tämä on tärkeää, sillä käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella SPIRALin kaltaiselle tavoitteen asettelua helpottavalle menetelmälle on kuntoutusalalla tarvetta.

Uudet versiot ovat hankkeen myötä kehitetty kielellisiin vaikeuksiin lapsille (SLI) ja aikuisille (afasia) sekä perheille. Uudet peliversiot on nyt julkaistu ja ilmaiseksi ladattavissa nettisivuilta. Lisäksi ammatillisen kuntoutuksen ryhmille pilotoidaan oma peliversio. Kaikkien peliversioiden käyttäminen helpottuu myös eri kieliryhmien kohdalla, sillä kaikki versiot käännetään sekä ruotsin että englannin kielelle.

Jokaista kehitettyä peliversiota varten on nyt olemassa myös kysymyksiä vastaavat kuvat. Kuvien tarkoitus on sujuvoittaa kielellisesti haastavien kohderyhmien osallistumista peliin. Alustavien tutkimustulosten perusteella SPIRAL-pelin pelaaminen vaikuttaa sujuvoittavan kuntoutuksen tavoitteenasettelua kohderyhmässä, jossa on kielellisiä vaikeuksia. Palaute pelin pelaamisesta on sekä kuntoutujilta että kuntoutuksen ammattilaisilta ollut pääosin positiivista. Pelin avulla on päästy keskustelemaan kuntoutuksen kannalta tärkeistä asioista jo heti kuntoutuskurssin alussa. Erityisesti Kielelliset vaikeudet – perhepeliä pelanneiden mukaan peli soveltuisi hyvin oman perheen kesken pelattavaksi.

Kuntoutussäätiö järjestää SPIRAL-menetelmään liittyen maksuttomat koulutustilaisuudet Helsingissä (14.9.2018) ja Turussa (26.10.2018) kohdentuen Kielelliset vaikeudet (Perhe ja Aikuiset) peliversioiden käyttöönoton kouluttamiseen. Koulutus sisältää ilmaisen SPIRAL-pelipaketin. Koulutusten pääasiallisena kohderyhmänä ovat ammattilaiset, jotka työskentelevät sellaisten lasten tai aikuisten parissa, joilla on kielellinen vaikeus.

Koulutustilaisuuksiin voit ilmoittautua tästä.

Lisätietoja:

Peltonen K (2018). Asiakkaan ääni kuntoutuksen tavoitteiden asettelussa – SPIRAL -menetelmä. Seminaariesitys, Kuntoutuspäivät 7. – 8.6.18.

Poutiainen E, Stenberg J, Saarinen M, Niittymäki K (2016). ICF-pohjaisen SPIRAL- lautapelin mahdollisuudet GAS-tavoitteiden konkretisoijana Kelan kuntoutuksessa (Tulevaisuus pelissä-hanke). Hankkeen loppuraportti.

Stenberg J, Rantaniska V, Niittymäki K, Saarinen M, Poutiainen E (2016) SPIRAL-lautapeli kuntoutuksen tukena. Kuntoutus 39 (2), 21–35.

Kirjoittajat:
Simple Share Buttons