Suoraan sisältöön

SPIRAL-lautapelillä asiakaslähtöisyyttä kuntoutustavoitteisiin

Tavoitteen asettaminen kuntoutusjaksolle on usein haastavaa. Mielekäs ja motivoiva tavoite on asiakkaan asettama, mutta asiakaslähtöisen tavoitteen asettamista vaikeuttaa usein siihen varatun ajan rajallisuus. Tiukoissa aikaraameissa asiakas saattaa herkästi tarttua ohjaajan, tai vaikkapa läheisensä tarjoamaan vaihtoehtoon. Asiakkaan osallisuutta tukeville, ryhmätoiminnan osana helposti toteutettaville tavoitetyöskentelyn menetelmille on tarvetta.

 SPIRAL-menetelmä kehitettiin Kelan tuella Tulevaisuus pelissä-hankkeessa helpottamaan asiakaslähtöistä tavoitteenasettelua. Menetelmä on lautapeli, joka mahdollistaa asiakkaan omien oivallusten tuomisen tavoitekeskustelun pohjaksi. Pelikysymykset johdattavat pelaajat yhdessä pohtimaan laajasti erilaisia toimintakyvyn osa-alueita. Jokainen pelaaja merkitsee itsenäisesti vastauslomakkeelle oman arvionsa siitä, kokeeko kyseisellä osa-alueella vaikeuksia ja toivooko tähän muutosta. Vastauslomakkeelle merkittyjä tärkeimpiä kehittämiskohteita voidaan hyödyntää esimerkiksi GAS-tavoitteiden valinnassa.

Tulevaisuus pelissä -hankkeessa ohjaajat ja kuntoutujat kokivat menetelmän helpottavan tavoitteen löytymistä. Lisäksi ohjaajat kokivat pelin lisäävän kuntoutujan osallisuutta tavoitteenasettelussa sekä vaikuttavan positiivisesti ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen. SPIRAL-pelin koettiin myös helpottavan kuntoutuksen sisältöjen suunnittelua.

SPIRAL-pelilauta on kaikille menetelmää käyttäville kohderyhmille yhteinen, mutta pelikysymykset ovat erilaisia. Kysymykset suunnitellaan kohderyhmittäin ICF-toimintakykyluokitukseen pohjautuen.

Tulevaisuus pelissä -hankkeessa kehitettiin peliversiot mielenterveyskuntoutujille ja autismin kirjon nuorille. Parhaillaan käynnissä on Kelan tukema jatkohanke nimeltään SPIRAL-pelin uudet muodot, jonka Kuntoutussäätiö toteuttaa yhteistyössä Aivoliiton, Finla Työterveyden ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön kanssa. Hankkeen puitteissa valmistuvat ruotsin ja englannin kieliset käännökset sekä kuvallisesti tuetut versiot kielellisen erityisvaikeuden kohderyhmille (aikuisille, lapsille ja perheille). Lisäksi hankkeessa kehitetään ammatilliseen kuntoutukseen soveltuva peliversio. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää myös etäkuntoutukseen soveltuva digitaalinen versio.

SPIRAL-menetelmä on herättänyt runsaasti kiinnostusta myös järjestöissä toteuttavan sopeutumisvalmennuksen työvälineenä. STEA:n tuella Kuntoutussäätiön kanssa kehittämisyhteistyössä ovat mukana Suomen Sydänliitto, Syöpäjärjestöt, Psoriasisliitto sekä Allergia-, iho- ja astmaliitto. Lisäksi menetelmän toimivuutta selvitetään rajallisesti suomen kieltä hallitsevilla maahanmuuttajilla yhteistyössä Monika-Naiset liiton kanssa. SPIRAL-menetelmää kokeillaan myös terveyden edistämisen määrärahalla rahoitettavassa työttömien päihteetöntä elämäntapaa tukevassa Kuntoutussäätiön Tapatuunaus-toiminnassa.

Tällä hetkellä sivuilla on saatavissa mielenterveyskuntoutujien ja autismin kirjon nuorten peliversiot. Uusien kohderyhmien peliversiot lisätään sivuille niiden valmistuttua.Pietilä Piia

Psykologitutkija

045 636 1388 | piia.pietila@kuntoutussaatio.fiSisältö päivitetty 26.04.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons