Suoraan sisältöön

Miten käy kuntoutuksen? Kuntoutusalan verkosto ei halua romuttaa kuntoutuskomitean mietintöä sote-uudistuksessa

Kuva: Pixabay

Kuntoutusalan verkoston KUVE:n jäsenet ovat huolissaan kuntoutuskomitean mietinnön toimeenpanosta. Julkisuuteen on välittynyt viestejä siitä, että psykoterapiaa ja mahdollisesti laajemmin lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuuta oltaisiin siirtymässä Kelalta maakuntiin, ilman kuntoutuskomitean mietinnössä esitettyjä siirtymäaikoja.

Mietinnössä korostettiin sitä, että lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuiden siirto Kelalta maakuntiin edellyttää kokeiluja ja tietopohjaa.

KUVE pitää tärkeänä, että yksimielistä komiteamietintöä ja siinä esitettyjä, laaja-alaisesti pohdittuja asiantuntijanäkemyksiä ja linjauksia kunnioitettaisiin. Esitysten romuttuminen voi tarkoittaa sitä, että kuntoutujien asema heikkenee entisestään ja väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat nykyisestä. Tämä olisi vastoin komiteatyön linjauksia ja esityksiä.

Kuntoutusverkosto (KUVE) on SOSTE:n ja Kuntoutussäätiön koordinoima vaikuttajaverkosto, johon kuuluu 87 kuntoutuksen toimijaa, järjestöä ja viranomaistahoa.


Lue lisää KUVE:n toiminnasta.


Lisätietoja

Kuitunen Soile

Toimitusjohtaja

044 781 3117 | kuntoutussaatio@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 16.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons