Suoraan sisältöön

Julkaisut

Kuntoutussäätiö julkaisee tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeiden tuloksia neljässä eri julkaisusarjassa. Lähes kaikki julkaisut löytyvät myös verkkoversioina.

Kuntoutus-lehti

Kuntoutus on tieteellis-ammatillinen lehti, joka välittää ajankohtaista tietoa kuntoutuksen tutkimuksesta, menetelmistä, uusista innovaatioista ja seuraa alan yhteiskunnallista keskustelua. Lehti toimii myös alan ammattilaisten keskustelukanavana.

Lue lisää Kuntoutus-lehdestä.

Kuntoutussäätiön tutkimuksia—Research reports

Kuntoutussäätiön tutkimuksia on monitieteinen kuntoutuksen ja sen lähialojen tutkimustuloksia esittelevä sarja, johon tarkoitetut käsikirjoitukset käyvät läpi referee-menettelyn. Sarjassa julkaistaan myös väitöskirjoja. Tutkimuksia-sarjan kirjoissa on aina englanninkielinen tiivistelmä.

Tutustu Tutkimuksia-sarjan julkaisuihin.

Kuntoutussäätiön työselosteita—Working papers

Työselosteita-sarjassa julkaistaan mm. tutkimusten väliraportteja ja projektiraportteja. Työselosteita-sarjassa ei ole referee-menettelyä, mutta nekin noudattavat tieteellisen kirjoittamisen standardeja.

Tutustu Työselosteita-sarjan julkaisuihin.

Kuntoutussäätiön tutkittua tietoa -julkaisut

Tutkittua tietoa on tutkittuun tietoon perustuva tiivistelmäjulkaisusarja, joka on tarkoitettu päätöksenteon tueksi ja yhteiskunnan käyttöön.

Tutustu Tutkittua tietoa -sarjan julkaisuihin.

Kuntoutussäätiön muita julkaisuja

Kuntoutussäätiön muita julkaisuja löydät tältä sivulta.

Projektit ja kehittämishankkeet julkaisevat materiaalejaan omissa yksittäisjulkaisuissaan. Lue lisää hankerekisteristä.

Oppimisvaikeus.fi-sivustolla on tietoa oppimisvaikeuksista, kuten lukihäiriöstä, matematiikan vaikeuksista ja kielellisistä vaikeuksista.

Evaluation reports -sarjassa julkaistaan Kuntoutussäätiön arviointiraportteja.


Sisältö päivitetty 08.04.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons