Suoraan sisältöön

Julkaisut

Kuntoutussäätiö julkaisee tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeiden tuloksia neljässä eri julkaisusarjassa. Lähes kaikki julkaisut löytyvät myös verkkoversioina. Lisäksi Kuntoutussäätiö julkaisee tieteelllis-ammatillista Kuntoutus-lehteä. >>

Kuntoutussäätiön tutkimuksia – Research reports

Kuntoutussäätiön tutkimuksia on monitieteinen kuntoutuksen ja sen lähialojen tutkimustuloksia esittelevä sarja, johon tarkoitetut käsikirjoitukset käyvät läpi referee-menettelyn. Sarjassa julkaistaan myös väitöskirjoja. Tutkimuksia-sarjan kirjoissa on aina englanninkielinen tiivistelmä.
Tutkimuksia-sarjan julkaisuihin »

Kuntoutussäätiön työselosteita – Working papers

Työselosteita-sarjassa julkaistaan mm. tutkimusten väliraportteja ja projektiraportteja. Työselosteita-sarjassa ei ole referee-menettelyä, mutta nekin noudattavat tieteellisen kirjoittamisen standardeja.
Työselosteita-sarjan julkaisuihin »

Evaluation reports – Arviointiraportteja

Evaluation reports -sarjassa julkaistaan Kuntoutussäätiön arviointiraportteja.

Kuntoutussäätiön tutkittua tietoa julkaisut

Tutkittua tietoa on tutkittuun tietoon perustuva tiivistelmäjulkaisusarja, joka on tarkoitettu päätöksenteon tueksi ja yhteiskunnan käyttöön.
Tutkittua tietoa sarjan julkaisuihin »

Kuntoutussäätiön muita julkaisuja

Projektit ja kehittämishankkeet julkaisevat materiaalejaan omissa yksittäisjulkaisuissaan. Lue lisää hankkeistamme hankerekisteristä.

Oppimisvaikeus.fi-sivustolla on tietoa oppimisvaikeuksista, kuten lukihäiriöstä, matematiikan vaikeuksista ja kielellisistä vaikeuksista.

Kuntoutus-lehti

Kuntoutus on tieteellis-ammatillinen lehti, joka välittää ajankohtaista tietoa kuntoutuksen tutkimuksesta, menetelmistä, uusista innovaatioista ja seuraa alan yhteiskunnallista keskustelua. Lehti toimii myös alan ammattilaisten keskustelukanavana.
Lue lisää. >>

 


Sisältö päivitetty 14.11.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons