Suoraan sisältöön

Toiminnan kehittämisen tuki

Käydäänkö teillä keskustelua siitä, millaiseen toimintaan resurssit tulisi jatkossa suunnata? Pyöriikö mielessänne termit tulevaisuusajattelu, trendit ja hiljaiset signaalit? Tulisiko toimintoja konseptoida uudelleen tai palvelun laatua kehittää ja varmistaa?

Tarjoamme monipuolista järjestöjen toiminnan kehittämistä ja strategiatyötä tukevaa sparrausta ja koulutusta. Tässä muutamia keskeisiä asiantuntemusalueitamme:

  • Arviointi- ja ennakointitiedon hyödyntäminen – tiedolla johtaminen
  • Palveluiden ja toiminnan laadun kehittäminen ja tuotteistaminen
  • Vision ja strategisten tavoitteiden kirkastaminen – muutospolkujen määritteleminen
  • Strategiakauden onnistumisten ja kehittämiskohteiden arviointi
  • Toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja tulkinta suhteessa omaan toimintaan
  • Arvojen ja toimintaperiaatteiden tarkastelu
  • Strategian seurantaa tukevien mittareiden määrittely
  • Strategian jalkauttaminen ja vieminen arjen työhön

Tarjottavat palvelumme pohjautuvat syvälliseen asiantuntemukseemme järjestötyön kehittämisestä, järjestöarvioinnista sekä järjestöjen toimintakentän tuntemuksesta. Asiantuntijamme hallitsevat lukuisia erilaisia osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä ja ovat kokeneita kouluttajia ja fasilitaattoreita.

Ota yhteyttä, jos kaipaat tukea järjestönne toiminnan kehittämiseen tai strategiatyöhönne, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus. Lue lisää koulutuksistamme Kuntoutussäätiön tapahtumakalenterista.

Yhdistyksemme on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, joten strategian päivittäminen ja uuden toimintakentän kartoittaminen oli tärkeää. Kuntoutussäätiön asiantuntijat auttoivat meitä jäsentämään haasteet ja kehityskohteet, joita emme välttämättä itse olisi tulleet ajatelleeksi. Yhteiskehittäminen hallituksen ja työntekijöiden kesken varmisti sen, että strategiatyössä nousee kuuluviin sekä vapaaehtoisten että työntekijöiden asiantuntemus.

 Suomen Kipu ry:n toiminnanjohtaja Kaisa Hirn

Ota yhteyttä!

Alitalo Erna

Arviointipäällikkö, VTM

044 781 3201 | erna.alitalo@kuntoutussaatio.fi

Shemeikka Riikka

Toimitusjohtaja

044 781 3102 | riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 04.04.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons