Suoraan sisältöön

Arvioinnin osaamiskeskus

Kuntoutussäätiö on tunnettu arviointiosaaja ja erilaisten organisaatioiden työn kehittäjä! Olemme innostava, omistautunut, kuunteleva, käytännönläheinen ja haluttu yhteistyökumppani. Erilaisten toimijoiden arviointiosaamista kehittämällä ja laadukkaita arviointeja toteuttamalla rakennamme osallisuutta tukevaa yhteiskuntaa ja lisäämme ihmisten hyvinvointia.

Tarjoamme koulutusta, sparrausta, ulkoisia arviointeja ja selvityksiä sekä yhteistyötä erilaisiin hankekokonaisuuksiin. Koulutustemme keskeisin anti osallistujien mukaan on tiedon korkea hyödynnettävyys omassa työssä sekä vertaisoppiminen muiden järjestötoimijoiden kanssa.

Toteutamme myös kehittävää ja osallistavaa arviointia sekä julkiselle sektorille toteutettavia arviointeja.

Lisäksi osaamiseemme kuuluvat SROI-arvioinnit eli toiminnan tuottamien hyötyjen rahamääräisen hyödyn arviointi sekä IPS-mallin arvioinnit ja IPS-malliin liittyvät koulutukset. Individual Placement and Support (IPS) on Yhdysvalloista lähtöisin oleva toimintamalli työn löytämiseksi avoimilta työmarkkinoilta eri kuntoutujaryhmille. Mallin erityispiirre on, että se on ainoa työhönvalmennuksen malli, joka on tiukoin tieteellisin kriteerein osoitettu vaikuttavaksi keinoksi tukea osatyökykyisten työllistymistä ja työhön paluuta.

Ota yhteyttä ja jutellaan, mikä tarve sinulla on!

Arviointi- ja kehittämispalvelumme

ARTSI-toiminta

ARTSI-toiminta on suunnattu pienille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka kaipaavat tukea oman toimintansa arviointiin ja seurantatiedon tuottamiseen. Vuosittain mukaan valitaan avoimen haun perusteella noin 20–25 järjestöä, jotka saavat toimintaansa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn Ak- , Ay- tai C-avustusta. Artsi-toimintaa on rahoittanut STEA jo vuodesta 2013.

ARTSI-toiminta perustuu järjestökohtaiseen vuorovaikutukseen ja sparraukseen vaikutusketjuajattelussa. Saadun palautteen perusteella toimintaan osallistuneiden järjestöjen arviointiosaaminen on lisääntynyt merkittävästi. Järjestöt ovat saaneet osallistumisesta omia ja rahoittajan tarpeita palvelevat työkalut ja mallit tukemaan arviointityötään.

Kehittämisprosessiin on osallistunut vuosina 2013–2022 jo 150 järjestöä. Lue lisää ARTSin mahdollisuuksista

Tietoa ARTSIsta

Hyödynnä opasta

Arviointiin ja kehittämiseen liittyviä viimeaikaisia kirjoituksia ja julkaisuja

Ota yhteyttä!

Alitalo Erna

Arviointipäällikkö, VTM

044 781 3201 | erna.alitalo@kuntoutussaatio.fi

Shemeikka Riikka

Toimitusjohtaja

044 781 3102 | riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 27.06.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons