Suoraan sisältöön

Työnantajalle sitoutuvaa työvoimaa

Kuntoutussäätiön työkummitoiminnassa työnetsijä saa kokeneen vapaaehtoismentorin (työkummin) tukea ja osaamista työllistymisensä avuksi. Jopa usean kuukauden kestävä valmennus ennen töihin lähtemistä lisää työnetsijöiden kiinnostusta työstä ja halukkuutta sitoutua työhön. Työkummitoimintamme lähtee liikkeelle monien työnantajien esittämistä toiveista perehdytykseen, työhön valmentautumiseen ja työelämän tuntemukseen liittyen, ks. blogikirjoitus työnantajatutkimukseen liittyen.

  • Kuntoutussäätiön työkummitoiminnan valmennuksessa keskitytään työelämäasioihin, joiden avulla työnetsijän työhalukkuus kehittyy ja työelämä tulee tutuksi. Valmennamme työhön motivoituneita työnetsijöitä, jotka tuntevat ja omaksuvat työelämän pelisäännöt.
  • Perehdytämme työllistyjää työelämään kertomalla hänelle, miksi tekevät käsiparit ovat tärkeitä yritykselle ja miksi työnantaja toivoo työntekijöiden sitoutumista. Keskitymme asioihin, jotka herättävät kiinnostusta työelämään ja madaltavat työllistymisen kynnystä.
  • Kun työkummi oppii tuntemaan työnetsijän, vähitellen hän tuntee valmennettavansa. Työkummi voi arvioida työnetsijän asenteesta sen, että työnetsijä tulee tekemään töitä tosissaan eikä olisi lähtemässä työsuhteeseen vain työsuhteen hyvien etuuksien vuoksi, jos työsuhde vakiintuisi.
  • Uskomme toimintamme helpottavan sekä monien yritysten työvoimapulaa että työn ulkopuolelle jääneiden työllistymistä.
  • Noin neljän kuukauden pituisen työn valmennusjakson aikana työkummi oppii tuntemaan valmennettavan työnetsijän. Kun kummi on mukana työsuhteen alussa mahdollisena suosittelijana ja perehdyttäjänä, rekrytoinnin riski vähenee. Vapaaehtoinen työkummimme auttaa työsuhteen alussa uuden työntekijän perehdytyksessä kahden viikon ajan.
  • Palkkatuki voidaan tarvittaessa hakea työsuhteen alkuun, autamme palkkatuen haussa.
  • Hyvä työsuhde alkaa onnistuneesta perehdytyksestä, perehdytysvaiheen turvaamiseen panostamme erityisesti.
  • Perehdytysvaiheeseen tarjoamme käyttöönne työn dokumentoinnin mallin, jonka käyttöönotosta työkummimme huolehtii. Dokumentointi toteutuu valmiiden lomakepohjien avulla esimerkiksi Excel-taulukoina tai lomakkeina. Työ dokumentointi turvaa onnistunutta perehdytystä.


Sisältö päivitetty 22.10.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons