Suoraan sisältöön

Arvoa kuntoutujalle ja yhteiskunnalle

Kuntoutus on miljardi-investointi. Vaikuttava kuntoutus säästää yhteiskunnan varoja ja antaa kuntoutujalle mahdollisuuden merkitykselliseen elämään. Kuntoutus on vaikuttavaa, kun ihmiset palaavat työhön ja normaaliin arkeen, löytävät uuden ammatillisen polun tai pääsevät koulutukseen.

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä. Kuntoutussäätiön käytäntölähtöinen tutkimus ja Living Lab -kokeilutoiminta auttavat suomalaisia yrityksiä, yhteisöjä, rahoittajia ja kuntoutujia onnistumaan. Tuotamme käytäntölähtöistä tutkimustietoa kuntoutusjärjestelmän ja -muotojen uudistamiseen. Kokeilemme uusia kuntoutuskonsepteja yhdessä asiakkaiden kanssa, hyödynnämme kokemusperäistä tietoa ja lisäämme osallisuutta yhteiskunnassa.

Kuntoutussäätiön tehtävä on saada aikaan vaikuttavuutta kestävällä tavalla paremman yhteiskunnan hyväksi:

 • Kuntoutusta tarvitsevien maahanmuuttajataustaisten pääsy kuntoutukseen helpottuu
 • Työelämän ulkopuolella olevien työikäisten pääsy kuntoutukseen helpottuu
 • Työurat pitenevät vuosittain (lähtötaso 33,5 v)
 • Osatyökykyisten työllistymisaste kasvaa
 • Oppimisvaikeuksia omaavien koulutus‐ja työllistymisaste kasvaa
 • Nuorten työllistyminen paranee ja eläkkeelle siirtymä vähenee
 • Autamme kumppanijärjestöjämme parantamaan jatkuvasti kuntoutuksen laatua ja kehittämään toimintaa

Asiakkaamme ja kumppanimme kertovat

”Kuntoutussäätiön vankka yhteiskehittämisen menetelmäosaaminen tuottaa yhteistyöllemme korvaamatonta lisäarvoa. Tämä yhdistettynä sosiaalisen kuntoutuksen sisältöosaamiseen hyödyttää viimekädessä myös osatyökykyisiä kansalaisia ”.

Ville Grönberg

asiantuntija, Osallisuuden edistämisen yksikön, päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos


”Kuntoutussäätiön kehittämis- ja arviointiasiantuntijuus on tuonut lisäarvoa ja auttanut kehittämään toimintojamme yhteiskunnallisen vaikuttamisen näkökulmasta. Strategiamme eräänä kehittämiskohteena  on olla yhteistoiminnassa sellaisten valtakunnallisten ja kansainvälisten tahojen kanssa, joiden toiminta edistää kansanterveyttä.
Työkyvyn edistämisessä terveys ja toimintakyky muodostaa työkyvyn perustan. Osaltamme olemme vaikuttamassa työurien pituuteen sekä tukemassa osatyökykyisten työkykyä.
Lisäksi kehitämme kumppanijärjestöjen kanssa kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja terveyden edistämisen näkökulmasta, jotta väestön terveysosaaminen on hyvä ja tämä näkyy terveyskäyttäytymisessä myönteisenä riskitekijämuutoksena, tautitilanteessa ja terveyserojen kaventumisena.”

Kari Hyvärinen
yhteistyökoordinaattori, Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus


”Yksilön työllistymiseen, työhön paluuseen ja koulutuksen hankkimiseen voi työuran eri vaiheissa liittyä moninaisia  haasteita. Kuntoutussäätiössä on osaamista työkyvyn kokonaisvaltaisessa arvioinnissa ja mahdollisuuksien kartoittamisessa. Olemme tehneet yhteistyötä mm. työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstön asiakastyöosaamisen lisäämiseksi. Hyvinkin  konkreettista ja hyödyllistä yhteistyötä on ollut  nuorten työssä ja koulutuksessa selviämisen tukemiseksi tilanteissa,  kun nuorella  on työllistymistä vaikeuttavaa –  ja/tai oppimisproblematiikkaa.”

Jani Lehto
Erikoissuunnittelija, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


”Kriminaalihuollon tukisäätiön oppimisvalmennustyö on toteuttanut Kuntoutussäätiön kanssa yhteistyössä oppimisvaikeusaiheisen videosarjan, jonka ansiosta tietoa oppimisvaikeuksista voidaan jakaa nyt myös videoanimaation avulla. Lisäksi saamme Kuntoutussäätiöltä ajankohtaista asiantuntijatietoa ja -osaamista oppimisvaikeuksiin ja kuntoutustoimintaan liittyvissä asioissa.”

Hanna Mäki-Tuuri
Oppimisvalmennuskoordinaattori, Kriminaalihuollon tukisäätiö


Kuntoutussäätiön sidosryhmäkysely 2015

(Taloustutkimus)

Kuntoutussäätiö on avoin, ennakkoluuloton, aikaansaava, avoin ja aloitteellinen

Kuntoutussäätiö vaikuttaa parhaiten

 1. Tiedon ja ymmärryksen tuottamisessa
 2. Kuntoutuspalveluiden kehittämisessä
 3. Ihmisten osaamisen ja oppimisen tukemisessa
 4. Ihmisten työ- ja toimintakyvyn tukemisessa

Sisältö päivitetty 02.02.2018

Jaa sivu!

Simple Share Buttons