Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 18.10.2021

TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajille -kirjanen julkaistu

Tunne voimavarasi -hankkeessa pyydettiin eri ikäisiä omaishoitajia kuvailemaan sitä, minkälaisia tunteita omaishoitajana toimiminen on heissä herättänyt, sekä minkälaisia hyviksi havaittuja tunteidensäätelykeinoja heillä itsellään on. Näitä kokemuksia on koottu vastikään julkaistuun ja maksuttomaan TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle -kirjaseen. Kirjanen sisältää tiiviissä muodossa pohdintaa mm. omaishoitajan eri rooleista, haastavista tilanteista sekä tunteista ja niiden säätelystä. TunneVaaka® on ensisijaisesti […]


LueUutiset - 18.10.2021

Hyvinvointivajeiden ja työvoiman kohtaanto-ongelmien ratkaiseminen on tärkeää

Kuntoutussäätiö jätti lausunnon sivistysvaliokunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksestä Kuntoutussäätiö jätti sivistysvaliokunnan pyynnöstä lausunnon vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Kuntoutussäätiön mielestä on tärkeää poistaa koronan aikana syntyneitä hyvinvointivajeita määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Kuntoutussäätiö painottaa erityisesti kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tukemista. Tutkimustieto osoittaa, että koronaepidemialla ja siihen liittyvillä rajoitustoimilla on ollut vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen. Psykososiaalinen kuormittuneisuus ja koettu […]


LueUutiset - 14.10.2021

Miten teidän järjestössänne arvioidaan tuloksellisuutta?

Kuntoutussäätiö selvittää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) rahoitusta saavien järjestöjen arviointivalmiuksia ja -käytäntöjä sekä niiden kehittämistarpeita. Järjestöjen arviointivalmiuksia ei ole aiemmin kartoitettu tässä mittakaavassa. Osana selvitystä toteutetaan kysely järjestöille, haastatteluja järjestöjen edustajille sekä haastatellaan STEA:n virkahenkilöitä. Järjestöille suunnattu kysely on nyt auki, ja se on tarkoitettu kaikille STEA-avusteista toimintaa toteuttaville henkilöille. Kyselyyn vastaaminen kestää noin […]


LueUutiset - 12.10.2021

Toteutamme kirjallisuuskatsauksen etämuotoisesta neuropsykologisesta kuntoutuksesta  

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksessa käynnistyy uusi hanke. Toteutamme hankkeessa kirjallisuuskatsauksen etämuotoisesta neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Kartoitamme ja kokoamme tutkimustietoa etämuotoisen neuropsykologisen kuntoutuksen vaikutuksista, vaikuttavuudesta sekä sen hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Hanke toteutetaan Kelan tutkimusrahoituksella ja hanke päättyy toukokuussa 2022. Lisätietoja Erja Poutiainen, Johtava tutkija, hankkeen vastuututkija, Oppimisen tuen keskus, Kuntoutussäätiö erja.poutiainen@kuntoutussaatio.fi puh. 044 781 3156


LueUutiset - 07.10.2021

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus aloittaa toimintansa kuuden organisaation yhteistyönä

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt rahoituksen valtakunnallisen osaamiskeskuksen perustamiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kolme miljoonaa euroa valtionavustusta valtakunnallisen yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen perustamiseksi. Hallitus päätti osaamiskeskuksen perustamisesta puoliväliriihessään keväällä. Osaamiskeskus on asiantuntijayksikkö, joka tukee yhteiskunnallisten yritysten syntymistä ja kasvua. Se tarjoaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai käynnistäville yrittäjille ja yhteisöille yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta. Samalla se rakentaa […]


LueUutiset - 07.10.2021

Kuntoutussäätiö näkee työllistämisen toimenpidekokonaisuuden tasapainoisena hallituksen talousarvioesityksessä

Kuntoutussäätiö pitää hallituksen talousarvioesitystä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla tasapainoisena kohtaanto-ongelmien ratkaisemisessa ja osatyökykyisten työllistämisessä. Talousarvioesityksessä 2022 työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa ja osatyökykyisten laajamittaisempaa työllistämistä halutaan ratkoa useilla, erityisesti vaikeasti työllistyviin, maahanmuuttajiin ja työkyvyn tukeen kohdentuvilla toimenpiteillä. Järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten innovaatiot käyttöön Järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset kehittävät, kokeilevat ja käyttöönottavat vaikuttavia toimintamalleja ja […]


LueUutiset - 05.10.2021

Aivotärähdys voi vaikuttaa ajattelutoimintoihin, kertoo tuore väitöskirja

Aivotärähdys on suhteellisen yleinen vamma monissa nopeatempoisissa urheilulajeissa kuten jääkiekossa. Aivotärähdys kuuluu aivovammajatkumon lievimpään päähän ja se luokitellaan erittäin lieväksi aivovammaksi. Perinteisesti aivotärähdyksen ajatellaan olevan suhteellisen ohimenevä vamma, joka ei juurikaan tarvitse lääketieteellistä huomiota. Kuitenkin joissain tapauksissa aivotärähdys voi aiheuttaa pitkäaikaisia oireita ja seurannaisvaikutuksia. Viime vuosina jääkiekossa on puhututtanut erityisesti päähän kohdistuneet taklaukset, joista on […]


LueUutiset - 14.09.2021

Kuntoutussäätiö tutkii KIILA-kuntoutusta

KIILA-kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet -tutkimushanke käynnistyi Kelan rahoittama kesäkuussa. Tutkimushankkeen tarkoitus on selvittää, miten ammatillisen KIILA-kuntoutuksen toimintamalli on toiminut ja toimii ja mitä kehitettävää siinä voisi olla. Tutkimus toteutetaan haastatteluin ja sähköisin kyselyin. Tutkimus tuottaa tietopohjaa kuntoutusmuodon palvelukuvauksen päivitykseen ja se julkaistaan kokonaisuudessaan vuoden 2022 lopussa. KIILA-kuntoutus luotiin TYK-kuntoutuksen ja ASLAK-kuntoutuksen lakkauttamisen jälkeen osittain korvaamaan […]


LueUutiset - 19.08.2021

Kuntoutussäätiö selvittää sosiaali- ja terveysjärjestöjen arviointivalmiuksia

Kuntoutussäätiö selvittää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) avustusta saavien järjestöjen valmiuksia arvioida omaa toimintaansa. Kesäkuussa 2021 käynnistynyt selvitystyö toteutetaan osana STEA-avusteista ARTSI-toimintaa ja se valmistuu kevään 2022 aikana. Sote-alan järjestöjen arviointiosaaminen on vuosien saatossa kehittynyt merkittävästi ja keskeiset syyt siihen ovat rahoittajan muuttuneet seurantamenetelmät ja raportointikriteerit. Selvityksessä kartoitetaan järjestöjen tämänhetkisen arviointiosaamisen lisäksi STEA:n ja sen […]


LueUutiset - 17.08.2021

Suomeen tarvitaan vahvempaa työllisyyden ekosysteemiajattelua

Kuntoutussäätiö peräänkuuluttaa vahvempaa ekosysteemiajattelua työllisyydenhoitoon. Suomeen valmistellun osatyökykyisten työllistämistä tukevan erityistehtäväyhtiön tulee olla kiinteä osa näitä työllisyyden ekosysteemejä. Järjestöjen, kuntien, yhteiskunnallisten ja muiden yritysten sekä valtion pitää tiivistää yhteistyötään ja hyödyntää nykyistä paremmin toinen toistensa resursseja ja osaamista osatyökykyisten työllistämisessä. Järjestöillä on paljon annettavaa osatyökykyisten työllistämiseen, työkyvyn tukemiseen ja työhön valmentamiseen. Tätä osaamista ja resurssia ei ole varaa […]


Simple Share Buttons