Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 19.05.2022

Oletko kiinnostunut neuropsykologisesti orientoituneesta työstä? Tule meille Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskukseen psykologitutkijaksi!

Kuntoutussäätiö on monialainen ja monipuolinen asiantuntijayhteisö. Toteutamme korkeatasoista käytäntölähtöistä tutkimusta, kehittämisprojekteja ja arviointeja, konsultoimme ja koulutamme. Meillä on myös ihmisten toiminta- ja työkykyä vahvistavaa palvelutuotantoa. Meitä on noin 50. Oppimisen tuen keskuksessa tarjoamme monipuolista asiakaspinnassa tapahtuvaa kehittämis-, tutkimus- ja asiakastyötä sisältävän työnkuvan. Toimintamme painottuu oppimisvaikeuksia tai muita oppimisen haasteita omaavien nuorten ja aikuisten tunnistamisen ja […]


LueUutiset - 18.05.2022

Selvitys STEA-avusteisten järjestöjen arvioinnin ja seurannan kehityksestä valmistuu kesäkuussa 2022

Kuntoutussäätiön toteuttama selvitys järjestöjen arviointivalmiuksista sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) seurannan kehitysvaiheista julkaistaan 7.6.2022. Voit ilmoittautua etäyhteydellä järjestettävään julkaisutilaisuuteen 5.6. mennessä tästä linkistä. Selvityksessä tarkastellaan STEA-rahoitteisten järjestöjen arviointivalmiuksia ja vuosina 1995–2022 RAY:n ja STEA:n seurannassa tapahtuneita muutoksia. Selvityksen alustavien tulosten mukaan arviointivalmiudet ovat kehittyneet huimasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Kehittämistarpeita osaamisessa kuitenkin on, ja iso […]


LueUutiset - 12.05.2022

Ihmisten työllistymisedellytyksien parantaminen on tehokas keino torjua syrjäytymistä ja köyhyyttä

Työllistymisedellytyksien parantamisella voidaan tehokkaasti ja vaikuttavasti torjua ihmisten syrjäytymistä ja köyhyyttä. Kuntoutussäätiö toi esille asiaan liittyviä ratkaisuja ministerien Aki Lindénin ja Hanna Sarkkisen organisoimassa pyöreän pöydän keskustelussa. Tilaisuus järjestettiin 11.5.2022 sosiaali- ja terveysministeriössä. Kuntoutussäätiön puheenvuoron tilaisuudessa käytti toimitusjohtaja Soile Kuitunen. Suomessa on laaja joukko ihmisiä, jotka eivät kiinnity tuloksellisesti työllistymispalveluihin Suomessa on arvioiden mukaan 30 000 – 50 000 […]


LueUutiset - 09.05.2022

Kuntoutussäätiön tutkijan artikkeli Siirtolaisinstituutin tuoreessa kirjassa

Siirtolaisuusinstituutti julkaisee 11.5.2022 Pekka Kettusen toimittaman kirjan: Näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen Suomessa. Kuntoutussäätiön tutkija Farid Ramadan on kirjoittanut kirjaan artikkelin Järjestötyön vaikutuksista maahan muuttaneiden osallisuuden kokemukseen. Kirjan julkaisutilaisuus pidetään Turussa 11.5. voit osallistua myös etänä Zoomin kautta. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 10.5. Julkaisun jälkeen kirja on saatavilla Siirtolaisuusinstituutin verkkokaupassa ja digitaalisesti. Lue lisää ja ilmoittaudu julkaisutilaisuuteen […]


LueUutiset - 19.04.2022

Kuntoutussäätiö kehittää yhdessä viiden järjestön kanssa työllistymisen edellytyksiä vahvistavia toimintamalleja

Kuntoutussäätiö yhteiskehittää viiden eri järjestön kanssa uusia, työllistymisen edellytyksiä vahvistavia toimintamalleja. Yhteistyöjärjestöinä ovat Irakin Naisten Yhdistys, Kalliolan setlementti, Neuroliitto, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ja Sininauhaliitto. Kehittämisessä hyödynnetään Kuntoutussäätiön tutkimustoiminnan tuloksia sekä kehittämis- ja koulutustoiminnan kautta syntynyttä osaamista sosiaalisen osallisuuden tukemisesta ja työstä syrjäytymisen ehkäisystä. Toiminnassa toteutetaan räätälöityjä koulutuksia ja yhteiskehittämistyöpajoja. Kunkin yhteistyöjärjestön kanssa toiminta toteutetaan järjestön omista tarpeista […]


LueUutiset - 31.03.2022

Haemme Kuntoutussäätiöön uusia osaajia!

Haemme Kuntoutussäätiöön uusia osaajia. Meillä on tarvetta tutkijalle, arvioitsijalle, assistentille Paikka Auki -rahoituksella sekä korkeakouluharjoittelijoille. Kiinnostuitko? Lue lisää! Meistä: Kuntoutussäätiö on monialainen ja monipuolinen asiantuntijayhteisö. Teemme korkeatasoista käytäntölähtöistä tutkimusta, toteutamme kehittämisprojekteja ja arviointeja, konsultoimme ja koulutamme. Meillä on myös ihmisten toiminta- ja työkykyä vahvistavaa palvelutuotantoa. Meitä on noin 50. Arvoistamme: Arvojemme mukaisesti toimimme avoimesti niin, […]


LueUutiset - 31.03.2022

Kuntoutussäätiön toimintavuosi 2021 oli tasapainoinen

Kuntoutussäätiössä vuosi 2021 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti tasapainoinen. Koronavirusepidemiatilanteen jatkuessa säätiössä pystyttiin hyödyntämään edellisen vuoden aikana kehitettyjä ja käyttöönotettuja toimintatapoja. Tutkimus- ja kokeiluyksikkö menestyi erinomaisesti hankehauissa. Hakujen läpimenoprosentti oli 71 ja se nousi noin 10 % edellisvuodesta. Yksikössä toteutettiin mm. valtioneuvoston päätöksentekoa ja Kelan kuntoutuspalveluiden kehittämistä tukevia hankkeita. Säätiö perusti järjestöarvioinnin osaamiskeskuksen kokoamaan, kehittämään ja jakamaan […]


LueUutiset - 28.03.2022

Vamlas ja Kuntoutussäätiö tutkivat yhdessä Kelan kuntoutukseen pääsemistä

Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa (KUHA) -tutkimuksessa tarkastellaan sitä, mitkä asiat hankaloittavat ja mitkä helpottavat Kelan rahoittamaan kuntoutukseen pääsemistä. Tutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kuntoutukseen pääsyn oikea-aikaisuuteen, eri hakuväylien toimivuuteen kuntoutujien kannalta sekä kuntoutujan toimijuuden toteutumiseen. Näitä asioita tutkitaan sekä kuntoutujien että kuntoutuksen ammattilaisten näkökulmasta ja erilaisten kuntoutusmuotojen kohdalla. Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää, kun kuntoutusjärjestelmää kehitetään […]


LueUutiset - 23.03.2022

Lakiuudistus ja muutosten suma uhkaavat työttömien palveluita – Sininauhaliitto ja Kuntoutussäätiö huolissaan kuntien roolin ohenemisesta verkostoyhteistyössä

Uusien hyvinvointialueiden myötä myös työllistymisen monialaista yhteispalvelua koskeva lainsäädäntö muuttuu. Sininauhaliitto ja Kuntoutussäätiö kantavat huolta siitä, saavatko kunnat riittävän vahvan aseman tässä monialaisessa verkostoyhteistyössä. Kunnissa olevaa työllistämisen osaamista ei ole varaa menettää tilanteessa, jossa työ ja ihmiset eivät tälläkään hetkellä kohtaa. Työllistymisen palveluiden suunnittelusta ja järjestämisestä vastaavaa työllistymisen monialaista yhteispalvelua uudistetaan voimaan astuneen sote-uudistuksen vuoksi. […]


LueUutiset - 17.03.2022

Kuntoutussäätiö jätti lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskevasta uudistuksesta

Kuntoutussäätiö jätti 16.3.2022 sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan uudistamisesta. Lausunto jätettiin lausuntopalveluun. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyy ensi vuonna hyvinvointialueille, ja palvelujen sisältöjä uudistetaan. Lakiehdotuksessa esitetään, että yksityisiä ja julkisia sote-palveluiden tuottajia rekisteröitäisiin ja niiden laatua valvottaisiin samoin periaattein. Kuntoutussäätiön mielestä yksityisiä ja julkisia toimijoita koskevien vaatimusten tulee olla yhtenäisiä […]


Simple Share Buttons