Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 08.06.2020

Kirjoituskutsu: ”Kuntoutus työllisyysasteen nostajana” (3/2021)

Etsimme kirjoittajia Kuntoutus-lehden työurien pidentämistä ja osatyökykyisten työllistymisen edistämistä käsittelevään teemanumeroon 3/2021. Teemanumero julkaistaan syksyllä 2021. Kuntoutuksen keinoin tuetaan osatyökykyisten työllistymistä, helpotetaan nuorten työelämään kiinnittymistä sekä edistetään ikääntyvien työntekijöiden työssä jatkamista. Toivomme teemanumeroon tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja analyyseja sekä muita kirjoituksia, joissa kuvataan hyväksi todettuja, vaikuttavia keinoja tukea työurien pidentämistä ja osatyökykyisten työllistymistä. Kuntoutus-lehti noudattaa […]


LueUutiset - 08.06.2020

eKuntoutusakatemiassa käsiteltiin osallisuutta ja naapurustojen hyvinvointia

Kuntoutussäätiön eKuntoutusakatemia järjestettiin torstaina 4.6.2020 etäyhteydellä. Tilaisuudessa esiteltiin Kuntoutussäätiöllä kehitettyä aluetyön mallia sekä kaupunkikehittämisen ajankohtaisia trendejä, toimivia malleja ja toimeenpanoa. Aluetyötä peilataan myös kansalliseen kaupunkistrategiaan. Asiantuntijoiden puheenvuorojen jälkeen oli puoli tuntia avointa keskustelua. Voit katsoa koko tilaisuuden tallenteen Kuntoutussäätiön YouTube-kanavalta. Puheenvuorojen aikamerkinnät löytyvät videon kuvauksesta. Tilaisuuden sisältö Alustus Farid Ramadan, paikallisuus- ja maahanmuuttotyön johtaja – […]


LueUutiset - 05.06.2020

Kuntoutussäätiö aloittaa syksyllä Yhteisöjen hiilijalanjälkeä pienentämässä—Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -kokeiluhankkeen

Kuntoutussäätiön koordinoima kokeiluhanke ”Yhteisöjen hiilijalanjälkeä pienentämässä—Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon” on yksi ympäristöministeriön avustuksen saaneista hankkeista. Ympäristöministeriö rahoittaa osana Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmaa eri puolella Suomea kymmentä kokeiluhanketta, jolla tuetaan kuntien ilmastotavoitteita. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin ruoka-avun kehittämishankkeen, Palmia oy:n, koulujen ja muiden paikallisten, eli Kannelmäen ja Malminkartanon, toimijoiden kanssa. Kokeiluhankeen monipuolinen yhteistyö, joka lähtee asuinalueiden tarpeista […]


LueUutiset - 04.06.2020

Osatyökykyisten työllistyminen koronan aikaan -juttusarja on käynnistynyt

Kuntoutussäätiö julkaisee Tie työelämään -verkkopalvelussa kesän 2020 aikana juttusarjan osatyökykyisten työllistymisestä koronan aikaan. Kysymme joukolta päättäjiä, asiantuntijoita, kuntoutuspalveluiden tuottajia ja osatyökykyisiä, mitä osatyökykyisten työllistymiselle kuuluu juuri nyt. Vaikka Suomen talous hiipuu, on tärkeää pitää kiinni kunnianhimoisista työllisyystavoitteista. Monella alalla on tälläkin hetkellä työvoimapulaa. On myös selvää, että työllisyysasteen nostaminen Suomessa edellyttää, että nykyistä useampi osatyökykyinen […]


LueUutiset - 03.06.2020

Kuntoutussäätiö kehittää uusia digitaalisia palveluita oppimisen ja mielenterveyden haasteisiin

Kuntoutussäätiö aloittaa syksyllä uudet verkossa toimivat tukimuodot nuorille ja aikuisille, joilla on oppimisen vaikeuksia tai mielenterveyden haasteita. Uusia toimintamuotoja ovat verkkovalmennus, kaikille avoimet webinaarit ja käytössä olevan chat-neuvonnan laajentaminen. Toiminnasta tiedotetaan jatkossa Oppimisen tuen keskuksen sivuilla. Verkkovalmennuksen lähtökohtana ovat valmennukseen osallistuvan omat tavoitteet. Lyhyen valmennuksen aikana etsitään keinoja kehittää omia opiskelutaitoja tai kartoitetaan saatavilla olevia […]


LueUutiset - 01.06.2020

Tiedote: Kuntoutussäätiö on julkaissut aluetyön mallin järjestöjen käyttöön

Kuntoutussäätiö on tehnyt aluetyötä Helsingin Malminkartanossa vuodesta 2016. Kertyneen kokemuksen, tutkitun tiedon ja muilla alueilla kehitettyjen alue- ja osallisuusmallien pohjalta on kehitelty aluetyön malli, jota voidaan soveltaa skaalautuvasti erilaisilla alueilla. Voit lukea julkaisun Järjestöt rakentamassa sosiaalisesti kestäviä naapurustoja—Malli aluetyön tekijöille tästä linkistä (pdf). Mallin sisältöä avataan ilmaisessa eKuntoutusakatemia-tilaisuudessa torstaina 4.6. klo 13–15 etäyhteydellä. Lisätietoja Farid […]


LueUutiset - 20.05.2020

Kuntoutussäätiö ja Movendos kehittävät mittareita kuntouttavaan työtoimintaan

Movendos on aloittanut yhteistyöhankkeen Kuntoutussäätiön kanssa. Tavoitteena on toteuttaa mittaristo osaksi Movendoksen kyselytyökalua kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen. Tärkeitä mitattavia asioita ovat muun muassa yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, sosiaalinen osallisuus ja jaksaminen. Yhtenäisten sähköisten mittareiden rooli korostuu etäkuntoutuksessa, mutta ne helpottavat toimintaa ja vaikuttavuuden arviointia myös lähikuntoutusta sisältävissä prosesseissa. Sähköisillä mittareilla saadaan kerättyä ja hyödynnettyä dataa, […]


LueUutiset - 18.05.2020

Kuntoutussäätiö vahvistaa kuntoutujien digitaalista osallisuutta

Uudenmaan liitto on myöntänyt rahoituksen Työ- ja päiväaikaisten toimintojen digiloikka -hankkeelle. Hanketta lähtevät toteuttamaan Kuntoutussäätiön lisäksi Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (koordinaattori), Autismisäätiö, Live Palvelut ja Kehitysvammatuki 57 ry. Hankkeessa kehitetään digipalveluita ja niissä tarvittavia valmiuksia kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja muiden päiväaikaisten toimintojen asiakkaille. Hankkeen avulla palveluntuottajat voivat kehittää toimintaansa niin, että he […]


LueUutiset - 30.04.2020

Kuntoutussäätiö uudisti onnistuneesti toimintaansa 2019

Kuntoutussäätiön toimintavuosi 2019 sisälsi monia toiminnallisia muutoksia. Kuntoutussäätiö luopui ravintola Muodosta, liikkeenluovutti Kelan kaksi ammatillisen kuntoutuksen palvelua, ulkoisti kiinteistönhoidon sekä valmisteli Pakarituvantie 4:n kiinteistökauppaa. Muutokset liittyivät välillisesti tai välittömästi kiinteistökaupan valmisteluun. Säätiö onnistui haastavasta tilanteesta huolimatta pääsemään tasapainoon tuotoissa ja kuluissa, ja vuoden 2019 tilinpäätöksessä ylijäämää oli reilut 32 000 euroa. Tutkimus- ja kokeiluyksikön tulos […]


LueUutiset - 29.04.2020

Tunne voimavarasi — Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavaraksi

Kuntoutussäätiö toimii osatoteuttajana tämä keväänä käynnistyneessä Tunne voimavarasi -hankkeessa. Hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät. Hankkeessa kehitetään, toteutetaan ja otetaan käyttöön ikääntyvien […]


Simple Share Buttons