Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 18.05.2020

Kuntoutussäätiö vahvistaa kuntoutujien digitaalista osallisuutta

Uudenmaan liitto on myöntänyt rahoituksen Työ- ja päiväaikaisten toimintojen digiloikka -hankkeelle. Hanketta lähtevät toteuttamaan Kuntoutussäätiön lisäksi Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry (koordinaattori), Autismisäätiö, Live Palvelut ja Kehitysvammatuki 57 ry. Hankkeessa kehitetään digipalveluita ja niissä tarvittavia valmiuksia kuntouttavan työtoiminnan, vammaisten henkilöiden työtoiminnan ja muiden päiväaikaisten toimintojen asiakkaille. Hankkeen avulla palveluntuottajat voivat kehittää toimintaansa niin, että he […]


LueUutiset - 30.04.2020

Kuntoutussäätiö uudisti onnistuneesti toimintaansa 2019

Kuntoutussäätiön toimintavuosi 2019 sisälsi monia toiminnallisia muutoksia. Kuntoutussäätiö luopui ravintola Muodosta, liikkeenluovutti Kelan kaksi ammatillisen kuntoutuksen palvelua, ulkoisti kiinteistönhoidon sekä valmisteli Pakarituvantie 4:n kiinteistökauppaa. Muutokset liittyivät välillisesti tai välittömästi kiinteistökaupan valmisteluun. Säätiö onnistui haastavasta tilanteesta huolimatta pääsemään tasapainoon tuotoissa ja kuluissa, ja vuoden 2019 tilinpäätöksessä ylijäämää oli reilut 32 000 euroa. Tutkimus- ja kokeiluyksikön tulos […]


LueUutiset - 29.04.2020

Tunne voimavarasi — Ikääntyvien omaishoitajanaisten aggressio voimavaraksi

Kuntoutussäätiö toimii osatoteuttajana tämä keväänä käynnistyneessä Tunne voimavarasi -hankkeessa. Hanke auttaa ikääntyviä omaishoitajanaisia, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa. Hankkeella edistetään omaishoitajanaisten hyvinvointia ja jaksamista sekä ehkäistään omaishoitosuhteissa tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Tavoitteena on myös, että järjestötyöntekijöiden, vapaaehtoisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tieto ja osaaminen väkivallan tunnistamiseksi, kohtaamiseksi ja väkivallan puheeksi ottamiseksi lisääntyvät. Hankkeessa kehitetään, toteutetaan ja otetaan käyttöön ikääntyvien […]


LueUutiset - 07.04.2020

Tiedote: Kuntoutussäätiö realisoi kiinteistöomaisuuttaan ja keskittyy entistä vahvemmin perustehtäväänsä

Kuntoutussäätiö myi 6.4.2020 Pakarituvantie 4:ssä sijaitsevan kiinteistön ja tontin vuokrasopimuksen hallintaoikeuden Hoivatilat Oyj:lle. Hoivatilojen on tarkoitus rakennuttaa tontille uudisrakennus. Kiinteistökaupan taustalla on säätiön halu keskittyä entistä vahvemmin perustehtävänsä toteuttamiseen luopumalla peruskorjaustarpeessa olevasta isosta kiinteistöstä. – Kuntoutussäätiön toiminnan ydin on ollut sen perustamisesta vuodesta 1945 lähtien kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminta, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Mykkänen. […]


LueUutiset - 27.03.2020

Useampi kunta selvittää parhaillaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista etänä

Useampi kunta selvittää parhaillaan mahdollisuuksia tilata kuntouttavaa työtoimintaa etäratkaisuja hyödyntäen. Asiaa perkaavat parhaillaan ainakin Vantaa ja Helsinki. Selvittelyn kohteena ovat esimerkiksi uravalmennuksen ja sosiaaliohjauksen toteuttaminen etäteknologioita hyödyntäen. Kuntoutussäätiössä on erityisesti vuodesta 2015 lähtien kokeiltu, käyttöönotettu ja kehitetty etäteknologiaa osana kuntoutuspalveluiden tuotantoa. Esimerkiksi Movendos-työkalusta kuntoutujan ja kuntoutuksen ammattilaisen välisessä vuorovaikutuksessa on saatu hyviä kokemuksia. Kuntoutussäätiön erityisvahvuutena […]


LueUutiset - 19.03.2020

Vetoomus kuntoutujien puolesta – Kuntouttavaa työtoimintaa tulee jatkaa poikkeustilanteessakin

Kela päätti lakkauttaa kaikki läsnäkuntoutuspalvelut 18.3.2020. Etäkuntoutusta voi toteuttaa siltä osin, kun se on asiakkaan tilanne huomioiden mahdollista. Tämä sulku kestää ainakin 31.5.2020 saakka. Pääministeri Marinin hallituksen päätöksen mukaisesti myös kuntouttava työtoiminta lakkautettiin 13.4.2020 asti. Kuntouttavan työtoiminnan ostot ovat katkolla. Kielto vaikeuttaa suuresti kuntoutujien ja kuntouttajien asemaa ja elinkeinoa sekä asettaa heidät epätasa-arvoiseen asemaan. Poikkeustilassakin […]


LueUutiset - 13.03.2020

Tiedote: Kuntoutussäätiön kevään koulutukset siirtyvät syksyyn

Kuntoutussäätiö siirtää huhti-toukokuussa 2020 alkaviksi sovitut koulutustilaisuudet syksyyn 2020 koronavirustilanteen vuoksi. Ilmoittautumiset siirtyvät automaattisesti uuteen ajankohtaan, joka ilmoitetaan myöhemmin. Tarvittaessa osallistumisen voi perua kuluitta. Työkykykoordinaattorikoulutusten lähipäiviä koskevista järjestelyistä tiedotetaan koulutuksen osallistujille erikseen. Koulutuksiin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä maanantaina 16.3.2020. Pahoittelemme tilannetta.


LueUutiset - 11.03.2020

Tiedote: Liito-opas harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille julkaistu digiversiona

Liike jatkuu – tieto tukee -hankkeessa tarjoamme harrastustoiminnan valmentajille ja ohjaajille tietoa sekä käytännön työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien lasten huomioimiseen ohjaustyössä. Nyt hankkeen opas erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen on valmis! Oppaassa keskitytään autismin kirjon, ADHD:n tai oppimisen haasteiden kanssa tasapainoilevien lasten ja nuorten osallisuuden tukemiseen. Opas on tarkoitettu työvälineeksi ja ajatusten herättäjäksi […]


LueUutiset - 11.03.2020

Tiedote: Valtiokonttori julkaisi selvityksen vanhustentaloyhteisöjen tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä

Valtiokonttori on julkaissut selvityksen yhdistys- ja säätiöpohjaisten vanhustentaloyhteisöjen tilanteesta. Sen tavoitteena oli selvittää vanhustentaloyhteisöjen nykytilaa erityisesti väestöltään vähenevillä alueilla sekä kartoittaa, miten yhteisöt itse ja eri viranomaiset voivat ennalta ehkäistä tai helpottaa taloudellisia vaikeuksia. ”Selvityksen taustalla ovat ympäristöministeriön vuonna 2017 asettaman AAKE-työryhmän havainnot vanhustentaloyhdistysten ja -säätiöiden taloudellisista vaikeuksista ja haasteista”, kertoo Valtiokonttorin apulaisjohtaja Sanna Pälsi. […]


LueUutiset - 05.03.2020

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hanke käynnistyy Kuntoutussäätiön luotsaamana

Kuntoutussäätiön johdolla on juuri käynnistynyt valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluva Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -tutkimushanke, jossa tarkastellaan maahan muuttaneiden opinto- ja työllistymispolkuja. Tutkimuksessa selvitetään tyypillisimmät palvelupolut ja tuotetaan tietoa, jonka pohjalta niitä voidaan kehittää. Tavoitteena on parantaa muualta Suomeen muuttaneiden osaamisen tunnistamista ja heille suunnattuja palveluita, jotta työllistyminen omia taitoja vastaavaan työhön olisi tulevaisuudessa […]


Simple Share Buttons