Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 23.11.2018

Kuntoutussäätiö selvittää, miten terapia-altaiden vedenlaatu saadaan pysyvästi normien edellyttämälle tasolle

  Kuntoutussäätiö asetti allasosaston käyttökieltoon 22.11.2018. Käyttökielto määrättiin ennen Helsingin kaupungin ympäristö- ja lupajaoston asiaa koskevaa käsittelyä 23.11.2018. Ratkaisuun päädyttiin, jotta Kuntoutussäätiö pääsee välittömästi käynnistämään selvitystyön siitä, mitä jatkotoimenpiteitä ja mahdollisia investointeja terapia-altaiden vedenlaadun saaminen pysyvästi normien edellyttämälle tasolle edellyttää. Käyttökiellon pituudesta ei tällä hetkellä ole tietoa. Kuntoutussäätiön terapia-altaisiin on tehty monia toimenpiteitä, jotka eivät […]


LueUutiset - 22.11.2018

Kuntoutussäätiö sulkee uima-allasosastonsa

Kuntoutussäätiö sulkee uima-allasosastonsa ja ottaa terapia-altaan ja uima-altaan pois käytöstä 22.11.2018 alkaen. Vaikka Kuntoutussäätiö on tehnyt monia toimenpiteitä allasvesien pitoisuuksien alentamiseksi ympäristövalvonnan edellyttämälle tasolle ja pitoisuudet ovat alentuneet, ylittävät ne edelleen osassa mittauksia viranomaisten asettamat raja-arvot. Kuntoutussäätiö ei voi ottaa mitään riskiä siitä, että sen asiakkaille, vuokralaisille, omille työntekijöille tai muille altaiden käyttäjille koituisi terveyteen […]


LueUutiset - 13.11.2018

Käynnistämme lasten ja nuorten harrastamista lisäävän hankkeen yhdessä vaikuttavan kumppaniverkoston kanssa!

Helsingin kaupunki on myöntänyt rahoituksen Liike jatkuu – tieto tukee (LIITO) -yhteishankkeelle, jota Kuntoutussäätiö toteuttaa Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n ja Helsingin Autismi- ja aspergeryhdistys ry:n kanssa. Lisäksi kumppaneina ovat mm. Helsingin kaupungin liikuntapalvelut ja Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ESLU. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on lisätä erityistä tukea tarvitsevien (oppimisvaikeudet, autisminkirjo, ADHD) lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia. […]


LueUutiset - 13.11.2018

Kuntoutussäätiön tutkimus: Työllistymispalveluita suunnitellessa huomioitava, etteivät maahanmuuttajat ole yhtenäinen ryhmä

TE‐toimiston kotoutumista edistäviin palveluihin ohjautuu maahanmuuttajia, jotka ovat työllistymispolun alussa ja jotka tarvitsevat tukea ja monenlaisia palveluita avoimille työmarkkinoille päästäkseen. Kotoutumissuunnitelmassa suunnitellut toimenpiteet eivät yksinään ole aina riittäviä. Työllistymisen tueksi tarvitaan myös avoimia työmarkkinoita lähellä olevia palveluita, kuten palkkatuettua työtä, kunhan ensin on varmistettu, että maahanmuuttajilla on niihin tarvittavat edellytykset. Erityisesti naisten työllistymiseen tulisi kiinnittää […]


LueUutiset - 12.11.2018

Sijoita ja valmenna -mallin avulla vaikeasti työllistyville parempia työllistymismahdollisuuksia

Näyttöön perustuva työhönvalmennuksessa eli Sijoita ja valmenna -mallissa etsitään avoimilta työmarkkinoilta töitä eri kuntoutujaryhmille. Malli on osoittautunut tuloksekkaaksi vaikeasti työllistyvien ihmisten työllistämisessä mm. Yhdysvalloissa ja useassa eurooppalaisessa maassa. Sijoita ja valmenna on ainoa tuetun työllistymisen malli, jota voi kutsua näyttöön perustuvaksi. Näyttöön perustuvan käytännön perusoletuksena on, että tieteellisin menetelmin voidaan osoittaa palveluita, jotka toimivat asiakkaan […]


LueUutiset - 26.10.2018

Kuntoutusakatemiassa puhuttiin kotouttamisesta ja aluetyöstä

Tutustu 25.10.2018 pidetyn Kuntoutusakatemiamme aineistoihin ohesta!   Kotoutumissuunnitelman yhteys työllistymiseen Hanna Rinne VTM, tutkija, Kuntoutussäätiö Toimiva ja vaikuttava kotouttaminen Suomessa Lotta Hautamäki VTT, erikoistutkija, Kuntoutussäätiö Aluetyö osallistumisen mahdollistajana. Mitä käytännön huomiota on tullut vastaan? Farid Ramadan FM, tutkija, Kuntoutussäätiö Kiinnostavaa tekemistä selvinpäin – alueellisella ryhmätoiminnalla arkeen kiinni Petri Hälikkä, kokemuskehittäjä, Tapatuunaus-hanke, Kuntoutussäätiö Kokoava puheenvuoro kotouttamisesta […]


LueUutiset - 21.09.2018

Etsimme kahta uuden työn muotoilijaa kuntoutuspalveluihimme

Toimintamme laajentuu jälleen! Haemme innovatiiviseen ja moniammatilliseen työryhmäämme sosionomia osa-aikaiseen tehtävään 31.12.2019 saakka kuntouttavan työtoiminnan kentälle (80% työaika sijoittuen maanantaista torstaihin). Uuden työn muotoilija / aloituspaikkana ryhmävalmennus Osaamista ryhmänvetämiseen ja ryhmän sisällölliseen kehittämiseen Elämäntaidon valmennuksen osaaminen Erilaiset ryhmäohjaamiseen liittyvät menetelmät Ymmärrystä erilaisista työ- ja toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä Kokemusta asiakasohjauksesta ja asiakkaiden monimuotoista tukemista Työotteena positiivinen, […]


LueUutiset - 24.08.2018

Tutkimuksemme: Eläinavusteinen kuntoutus sopii erinomaisesti lapsille ja nuorille, joilla on vaikeuksia sitoutua hoitoon

Kelan Kuntoutussäätiöltä tilaama selvitys vahvistaa, että eläinavusteista kuntoutusta voidaan käyttää osana esimerkiksi oppimisvaikeuksien, neuropsykiatristen häiriöiden ja erilaisten kehityshäiriöiden kuntoutuksessa, uutisoi Yle. Eläimet voivat olla mukana myös aikuisten mielenterveys- ja päihdetyössä sekä muistisairaiden hoidossa. Kuntoutussäätiön toteuttaman tutkimuksen mukaan eläinavusteiset menetelmät sopivat erityisen hyvin sellaisille lapsille ja nuorille, joilla on vaikeuksia sitoutua hoitoon. Eläin motivoi harjoittelemaan, ja sen […]


LueUutiset - 11.07.2018

Selvityksemme: Eläinavusteinen kuntoutus on toimivaa ja motivoivaa

Kelan teettämä tuore selvitys vahvistaa, että eläinavusteinen kuntoutus on toimivaa ja sitä voidaan käyttää osana hyvin monenlaisten sairauksien hoitoa. Suomessa eläinavusteisia menetelmiä käytetään esimerkiksi oppimisvaikeuksien, neuropsykiatristen häiriöiden ja erilaisten kehityshäiriöiden kuntoutuksessa. Eläimet ovat mukana myös aikuisten mielenterveys- ja päihdetyössä sekä muistisairaiden hoidossa. Kuntoutussäätiön toteuttaman tutkimuksen mukaan eläinavusteiset menetelmät sopivat erityisen hyvin sellaisille lapsille ja nuorille, […]


LueUutiset - 19.06.2018

Allianssimalli voi tuoda kuntoutukseen uusia kumppanuuksia

Maakunnallisiin alue- ja kasvupalveluihin suunniteltu allianssimalli herättää kiinnostusta kuntoutusalan järjestöissä ja muissa toimijoissa. Tuoreen kyselyn mukaan kuntoutusverkoston KUVEn kyselyyn vastanneista jäsenistä 20% suhtautuumalliin myönteisesti. 21% ei tiedä, mitä malli käytännössä voi heidän järjestölleen tarkoittaa tai mitkä sen hyödyt voivat konkreettisesti olla. 75% vastaajista pitää hyvänä sitä, että kuntoutukseen voi tulla uudenlaisia kumppanuusmalleja tuottajien ja tilaajien […]


Simple Share Buttons