Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 27.05.2021

EKL:n Verkosta virtaa -toiminnan ulkoinen arviointi valmistui 

Kuntoutussäätiön Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL ry) toimeksiannosta tekemä arviointitutkimus Verkosta virtaa -toiminnan tuloksellisuudesta on julkaistu. Arvioinnissa tarkasteltiin, miten Verkosta virtaa -toimintaan osallistuneet ikäihmiset ovat hyötyneet digituesta ja siihen liittyvästä ryhmätoiminnasta. Lisäksi tarkasteltiin koronapandemian vaikutusta toimintaan.  Toiminta kohentaa osallistujien digitaitoja ja hyvinvointia  – STEA:n keväällä 2020 vaatima tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys paljasti meille työntekijöille, että Verkosta virtaa -toiminta vaatii aiempaa tarkempaa arviointia, jotta voimme kehittää ja parantaa toimintaamme […]


LueUutiset - 11.05.2021

Kuntoutus on hyvinvointi-investointi ja osa kunnan hyte-työtä

Sote-uudistuksen jälkeenkin kunnalla on vastuu hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisestä. Suomen Kuntoutusyrittäjät, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry ja Kuntoutussäätiö esittävät, että vaalien jälkeen laadittaviin kuntastrategioihin kirjataan kuntoutus sekä ihmisten työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden tukeminen. Yksilöidymmin kyse on siitä, että kunta tukee ja mahdollistaa seuraavia asioita: Ennaltaehkäisevä kuntoutus on lähellä ihmistä. Kuntoutuksen pääsee ajoissa. […]


LueUutiset - 10.05.2021

Tutkimus: Maahanmuuttajien koulutus- ja työpolut tarvitsevat lisää joustavuutta

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspoluilla on otettava paremmin huomioon eri asiakasryhmien tarpeet, vahvistettava asiakkaiden toimijuutta ja kartoitettava systemaattisemmin heidän osaamistaan, toteaa Kuntoutussäätiön, Demos Helsingin, Helsingin yliopiston, Oxford Researchin ja Siirtolaisuusinstituutin tutkimus. Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolut -hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen kehittämiseksi siten, että heidän työllisyysasteensa nousee ja yhteiskunnallinen osallisuutensa paranee. “Lähestyimme aihetta […]


LueUutiset - 05.05.2021

Uutta työhönvalmennusta Työtalo Uusimaa -konsortion avulla

Uusi Työtalo Uusimaa -konsortio on valittu toteuttamaan työhönvalmennusta yli 30-vuotiaille työnhakijoille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ja intensiivistä tukea. Toiminta toteutetaan Länsi-Uudenmaan sekä Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueilla. Konsortio hyödyntää työhönvalmennuksessa Pirkanmaalla pilotoitua Työtalo-toimintamallia, jota se kehittää Uudellamaalla edelleen. Palvelua annetaan noin 1100 asiakkaalle. Työtalo-konsortio muodostuu toisiaan täydentävistä ja tukevista järjestöistä, joilla on poikkeuksellisen vahva osaaminen työllisyyspalveluiden toteuttamisesta. […]


LueUutiset - 20.04.2021

Kuntoutussäätiön uusia arviointikoulutustuotteita

Kuntoutussäätiön arviointikoulutuksia uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2020 toteutimme kuusi arviointikoulutusta sosiaali- ja terveysalan järjestöille, ja niihin osallistui yhteensä lähes 200 järjestöjen edustajaa. Palaute koulutuksista oli erinomaista. Kuntoutussäätiön Järjestöarvioinnin osaamiskeskus toteuttaa kesä- ja syyskuussa 2021 kaksi uutta arviointiin liittyvää koulutusta. Molemmissa koulutuksissa kouluttajina toimivat Kuntoutussäätiön kokeneet asiantuntijat Henna Harju ja Mari Ruuth. Koulutukset toteutetaan verkkovälitteisesti […]


LueUutiset - 19.04.2021

Kuopion Hyvinvointiseminaari VII 16.6.2021 

Hyvinvointiseminaari järjestetään tänä vuonna 16.6.2021 saavutettavana webinaarina verkossa. Seminaarin pääteemana on hyvinvointia edistävät kohtaamiset. Seminaarin järjestäjänä toimii Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue. Aamupäivällä kuullaan ajankohtaiskatsaus hyvinvoinnin edistämisestä valtakunnallisesti. Asiantuntija Mari Miettinen (Sosiaali- ja terveysministeriö) kertoo kuulumisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtakunnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä. Neuvotteleva virkamies Iina Berden (Opetus- ja kulttuuriministeriö) sen sijaan avaa Harrastamisen Suomen mallin roolia ja […]


LueUutiset - 14.04.2021

Kuntoutussäätiön järjestöarvioinnin osaamiskeskus aloitti toimintansa

Kuntoutussäätiö käynnisti järjestöarvioinnin osaamiskeskuksen toiminnan vuoden 2021 alussa, kun uuden strategian toimeenpano alkoi. Järjestöarvioinnin osaamiskeskus kokoaa, kehittää ja jakaa osaamistaan järjestöjen arviointitoimintaan liittyen. – Kuntoutussäätiö haluaa strategiassaan vahvistaa toimintaansa ja tunnettuuttaan osaamiskeskustoiminnalla. Järjestöarvioinnin osaamiskeskuksen taustalla on säätiön monipuolinen ja pitkä perinne erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjen, mutta myös koulutus- ja työllisyystoiminnan arvioinneista, toteavat Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile […]


LueUutiset - 12.04.2021

Asiantuntijapuheenvuorot Suomen CP-liitolle

Kuntoutussäätiö toteuttaa kaksi asiantuntijapuheenvuoroa Suomen CP-liitolle touko–elokuussa teemasta ”STEA-hakemuksiin liittyvä tavoitteenasettelu ja tulosten mittaaminen”. Aluksi perehdytään vaikutusketjuajatteluun STEA-avusteisessa toiminnassa, tätä koskeva uudistus on parhaillaan käynnissä. Lisäksi käsitellään mm. sitä, miten uudistettu hakemuspohja ohjaa toiminnan arviointia. Kummatkin asiantuntijapuheenvuorot sisältävät käytännön työkaluja resurssiviisaaseen, systemaattiseen sekä ennakoivaan arviointitiedon keruuseen. Puheenvuorojen yhteydessä on varattu aikaa myös kysymyksille ja keskustelulle. […]


LueUutiset - 09.04.2021

Eläkeliiton arvioinnin kehittämisyhteistyö käynnistyy

STEA:n tuloksellisuusraportoinnin ja avustushakemuksen uudistuminen heijastuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen arvioinnin toteutustapoihin monella tapaa. STEA:n uudistus vaatii avustuksien piirissä olevilta sosiaali- ja terveysjärjestöiltä hyviä arviointivalmiuksia ja ketteryyttä. – STEA:n uudistukset ovat selvästi käynnistäneet monessa järjestössä vanhojen toimintatapojen uudelleen tarkastelua ja pölytystä. On hienoa nähdä, että arviointiosaamisen kehittäminen nähdään tärkeänä osana laadukasta ja ajantasaista toimintaa, toteaa erityisasiantuntija […]


LueUutiset - 01.04.2021

Kuntoutussäätiö hakee tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijaa ja ratkaisukeskeistä arviointiosaajaa!

Tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntija Kuntoutussäätiön hanketoimintaan Teemme käytäntölähtöistä tutkimusta, kehittämistä, arviointeja ja kokeiluja. Toimintamme tuottaa ratkaisuja yhteiskunnallisesti merkittäviin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä tukee kuntoutuksen ja sen lähialojen kehittämistä. Toimintamme painopistealueita ovat osallisuus, paikallisuus ja maahanmuutto, toimintakyky, työelämä sekä oppimisen ja tiedonkäsittelyn tuki. Etsimme kokenutta tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijaa osaksi n. 35 hengen työyhteisöämme. Edellytämme hakijalta […]


Simple Share Buttons