Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 21.01.2021

Kuntoutussäätiön julkaisu: Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -toimintamalli koulujen hävikkiruokaongelman ratkaisuun

Syksyllä 2020 Kuntoutussäätiön aluetyö toteutti kokeiluhankkeen, jonka pohjalta julkaistaan nyt toimintamalli. Kuntoutussäätiön kehittämä Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -toimintamallin avulla voidaan vastata kestävän kehityksen haasteisiin kunnissa ja järjestöissä. Mallissa järjestöt vastaanottavat ravitsemuspalveluiden tarjoiluhävikkiä ja tarjoilevat sen alueen asukkaille ja kohderyhmilleen. Toiminnassa koululaisten ja muiden kuntalaisten tietoisuus ruuan hiilijalanjäljestä lisääntyy, ja he pystyvät vaikuttamaan ympäristökysymyksiin. Kokeiluhanketta ja mallin […]


LueUutiset - 14.01.2021

Hae kuntoutuksen suunnannäyttäjäksi Kuntoutussäätiöön!

Kuntoutussäätiön tehtävänä on kuntoutuksen suunnannäyttäminen. Nyt starttaamme uutta hanketta ja haemme siihen sosionomi (amk) -koulutettua hankevastaavaa. NÄTY-hankkeessa hyödynnämme näyttöön perustuvaa työotetta ja mahdollistamme siten asiakkaillemme hyviä työmarkkinasiirtymiä. Hankeemme toteutusaika on 1.1.-31.12.2021 ja toivoisimme, että pääsisit aloittamaan mahdollisimman pian. Toimenkuvaasi kuuluu sekä työvalmennuksellista asiakastyötä että hankkeen hallinnollisia tehtäviä ja mahdollisia muita työnantajan määrittelemiä tehtäviä. Hankkeemme asiakaskohderyhminä […]


LueUutiset - 18.12.2020

Nimitysuutisia Kuntoutussäätiössä

Kuntoutussäätiössä on tehty nimekemuutoksia. Essi Lemberg nimettiin palveluvastaavaksi. Essin vastuulla ovat IT- ja talousasioiden koordinointi. Essi toimii myös säätiön tietoturvavastaavana. Ira Vahtero on nimetty palvelujohtajaksi (1.1.2021 alkaen). Iran tehtäviin kuuluvat kuntoutuspalveluiden toiminnan ja talouden johtaminen, säätiön laatutyön koordinointi sekä työterveyshuollon yhteyshenkilönä toimiminen. Ira Vahtero jatkaa johtoryhmän jäsenenä.


LueUutiset - 07.12.2020

Kuntoutussäätiö jatkaa ARVOn hallinnossa 2021–2022

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen on valittu jatkamaan ARVOn hallituksessa kaksivuotiskauden 2021–2022. ARVOn syyskokous vahvisti hallituksen jäsenet 4.12.2020 kokouksessaan. ARVOn hallituksen puheenjohtajana jatkaa Setlementtiliiton Pentti Lemmetyinen ja operatiivista toimintaa johtaa ARVOn toimitusjohtaja Ulla Nord. ARVO edistää yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja yhteiskunnallisten yritysten asemaa. Arvopohjaisuus ja vaikuttavuus ovat nousevia trendejä myös yritystoiminnassa, ja yhä useampi yritys mieltää liiketoimintansa […]


LueUutiset - 02.12.2020

Kuntoutussäätiö jätti vastauksensa kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan STM:lle 1.12.2020

Kuntoutussäätiö painotti muun muassa kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (tki) ja tätä koskevan strategisen ohjauksen vahvistamista. Säätiö korosti, että kuntoutusalan tki-toimintaa harjoitetaan Suomessa paitsi korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa myös järjestöissä ja säätiöissä. Lisäksi yrityksillä on merkittävää kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanketoimintaa. Säätiö pitää tarkoituksenmukaisena ja hyvänä laajapohjaisen kehittämisfoorumin toiminnan käynnistämistä tukemaan kuntoutuksen tki-toimintaa. Kuntoutuksen uudistamiskomitean mietinnössä […]


LueUutiset - 17.11.2020

Kuntoutussäätiön kokeiluhankkeessa jaettu yli 200 annosta koulujen hävikkiruokaa

Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -kokeilussa hyödynnetään koulujen ylimääräistä ruokaa alueiden asukkaille jaettavina ilmaisina aterioina Länsi-Helsingissä. Syksyn aikana koulujen hävikkiruokaa on jaettu yli 200 annosta. Ruokajakelu vastaa paikallisten toiveisiin Kuntoutussäätiön aluetyön koordinaattori Tuuli Vilhunen on huomannut alueen asukkaiden toiveet ja tarpeen ilmaisille aterioille. Samaan aikaan lähellä toimii kouluja, joiden tarjoiluhävikkiä ei ole hyödynnetty millään tavoin. “Koulujen hävikki […]


LueUutiset - 10.11.2020

Osatyökykyisten työllistämisen pitää olla osa laajaa yhteiskuntapolitiikkaa ja siihen tarvitaan kaikki työmarkkinaosapuolet mukaan

Osatyökykyisten työllistäminen on tärkeä osa talous-, sosiaali-, koulutus- ja vammaispolitiikkaa. Osatyökykyisten työllistäminen edellyttää Suomessa konkreettisia tavoitteita, joihin sitoutuvat kaikki työmarkkinaosapuolet ja sote-alan järjestöt. Kuntoutussäätiö painotti osatyökykyisten työllistämisen yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia vastatessaan kysymyksiin, jonka säätiö sai selvityshenkilö Hannu Mäkiseltä. Työministeri Tuula Haatainen nimitti Mäkisen laatimaan esityksen osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallista. Kuntoutussäätiö on yksi toimija, jolta pyydettiin näkemyksiä […]


LueUutiset - 09.11.2020

Kuntoutussäätiön johtajalle myönnettiin Helsingin yliopiston väestötieteen dosentin arvo

Helsingin yliopiston kansleri on päätöksellään 29.10.2020 myöntänyt Kuntoutussäätiön johtaja, VTT, FM Riikka Shemeikalle Helsingin yliopiston väestötieteen dosentin arvon. Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä, jonka toiminnan ydin on kuntoutuksen tutkimus- ja asiakaslähtöinen uudistaminen. Dosentuuri vahvistaa osaltaan säätiön profiloitumista korkeatasoisena tutkimusorganisaationa.


LueUutiset - 22.10.2020

Eduskuntaan perustettu uusi kuntoutusta käsittelevä verkosto yhteistyössä Kuntoutusverkosto KUVEn kanssa

Eduskunnan kuntoutusverkoston perustamiskokous pidettiin 21.10. Puheenjohtajaksi valittiin Noora Koponen (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Matti Semi (vas.). Päivi Opari SOSTEsta toimii verkoston sihteerinä. Verkosto on avoin kaikille kansanedustajille. Kuntoutuksen merkityksen esille nostaminen ja sen aseman parantaminen vaativat eri toimijoiden yhteistyötä. SOSTEn ja Kuntoutusäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto KUVE on tehnyt työtä kuntoutujan aseman parantamiseksi vuodesta 2015 lähtien. Tämän 90:stä […]


LueUutiset - 16.10.2020

Monituottajamallin ja hyte-työn kirkastaminen hyviä muutoksia hallituksen uudessa sote-lakiesityksessä

Kuntoutussäätiö pitää hallituksen muokkauksia sote-lakipakettiin pääsääntöisesti oikeansuuntaisina. Kuntoutussäätiö korosti omassa lausunnossaan erityisesti monituottajamallia, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen selkiyttämistä sekä järjestöjen roolia sote-rakenteissa. Monituottajamalli olisi edelleen mahdollinen Hallituksen muokatussa esityksessä palvelujen monituottajuus olisi edelleen mahdollista. Tässä huomioitaisiin perustuslakivaliokunnan reunaehdot. Palveluja voisi edelleen hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta laajasti. Kaikkia palveluja olisi mahdollista hankkia, jollei niiden hankkimista ei ole […]


Simple Share Buttons