Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 11.06.2021

Taitotalo ja Kuntoutussäätiö yhteistyössä: Osaamismerkeillä täsmätaitoja muuttuvaan työelämään

Mitä taitoja tarvitaan muuttuvassa työelämässä? Voiko omaa, piilevää osaamistaan tunnistaa ja todentaa? Entä voiko työelämästä jo syrjäytynyt päästä takaisin oppimispolulle ja hankkia juuri niitä täsmätaitoja, joita nyt tarvitaan? Näistä lähtökohdista käynnistyi aikuiskoulutukseen ja työelämätaitojen tarjoamiseen keskittyneen Taitotalon sekä Kuntoutussäätiön yhteistyö. Yhteistyön ytimessä on osaamisen tunnistaminen ja hiominen työelämän tarpeisiin. Osaaminen näkyväksi osaamismerkkien avulla Pilottikohderyhmäksi valittiin […]


LueUutiset - 09.06.2021

Työllisyyden kuntakokeilut tulee toteuttaa ihmisten ehdoilla – tarvitsemme mukaan myös järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset

Työministeri Tuula Haataisen mukaan työllisyyden kuntakokeilujen ydin on niiden suunnittelusta lähtien ollut asiakkaissa. Työllisyydenhoidon asiakkaiden on saatava entistä sujuvammin ja räätälöidymmin juuri ne palvelut, joita he tarvitsevat työllistymisensä tueksi. Kuntakokeilujen aikana mitataan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja huomioidaan saatu palaute palveluiden kehittämisessä. Haatainen painotti asiakaslähtöisyyttä avauspuheenvuorossaan Kuntoutussäätiön järjestämässä työllisyyden kuntakokeilut -webinaarissa 9.6.2021. Tuula Haataisen mukaan kaikki sektorit […]


LueUutiset - 08.06.2021

Osatyökykyisyydestä työkykyyn — uusi julkaisu työllistymisen ratkaisuista  

Osatyökykyisten työllistyminen on Suomessa elänyt kiinnostavan kehityskaaren. Tuoreessa julkaisussa asiaa lähestytään monipuolisesti, tutkimus- ja kehittämistoiminnan, palveluiden sekä yhteiskuntapolitiikan kannalta. Soile Kuitusen ja Tuija Oivon toimittaman julkaisun pääviesti on, että osatyökykyisten työllistyminen on inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti välttämätöntä. Työtä yhdenvertaisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi on jatkettava huomioimalla palvelut ja niiden kehittäminen, yhteiskuntapoliittiset linjaukset sekä työllistyvät ihmiset ja heidän tavoitteensa. […]


LueUutiset - 07.06.2021

Sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa – osapuolten kokemukset prosessista ja sen vaikutuksista

Kuntoutussäätiö ja Maria Akatemia ry selvittävät lähisuhdeväkivallan vuoksi sovitteluun osallistuneiden kokemuksista sovitteluprosessista ja sen vaikutuksista. Hanke toteutetaan valtioneuvoston kanslian VN TEAS -rahoituksella. Tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa tietoa lähisuhdeväkivallan vuoksi sovitteluun ohjattujen kokemuksista sovitteluprosessista ja sen vaikutuksista osapuolten elämään sekä mahdolliseen väkivallan päättymiseen. Lisäksi tutkimuksessa tuotetaan demografista tietoa sovittelun osapuolista ja siitä, millaisia lähisuhteissa tapahtuvia väkivaltarikoksia […]


LueUutiset - 27.05.2021

EKL:n Verkosta virtaa -toiminnan ulkoinen arviointi valmistui 

Kuntoutussäätiön Eläkkeensaajien Keskusliiton (EKL ry) toimeksiannosta tekemä arviointitutkimus Verkosta virtaa -toiminnan tuloksellisuudesta on julkaistu. Arvioinnissa tarkasteltiin, miten Verkosta virtaa -toimintaan osallistuneet ikäihmiset ovat hyötyneet digituesta ja siihen liittyvästä ryhmätoiminnasta. Lisäksi tarkasteltiin koronapandemian vaikutusta toimintaan.  Toiminta kohentaa osallistujien digitaitoja ja hyvinvointia  – STEA:n keväällä 2020 vaatima tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitys paljasti meille työntekijöille, että Verkosta virtaa -toiminta vaatii aiempaa tarkempaa arviointia, jotta voimme kehittää ja parantaa toimintaamme […]


LueUutiset - 11.05.2021

Kuntoutus on hyvinvointi-investointi ja osa kunnan hyte-työtä

Sote-uudistuksen jälkeenkin kunnalla on vastuu hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisestä. Suomen Kuntoutusyrittäjät, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry ja Kuntoutussäätiö esittävät, että vaalien jälkeen laadittaviin kuntastrategioihin kirjataan kuntoutus sekä ihmisten työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden tukeminen. Yksilöidymmin kyse on siitä, että kunta tukee ja mahdollistaa seuraavia asioita: Ennaltaehkäisevä kuntoutus on lähellä ihmistä. Kuntoutuksen pääsee ajoissa. […]


LueUutiset - 10.05.2021

Tutkimus: Maahanmuuttajien koulutus- ja työpolut tarvitsevat lisää joustavuutta

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspoluilla on otettava paremmin huomioon eri asiakasryhmien tarpeet, vahvistettava asiakkaiden toimijuutta ja kartoitettava systemaattisemmin heidän osaamistaan, toteaa Kuntoutussäätiön, Demos Helsingin, Helsingin yliopiston, Oxford Researchin ja Siirtolaisuusinstituutin tutkimus. Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolut -hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen kehittämiseksi siten, että heidän työllisyysasteensa nousee ja yhteiskunnallinen osallisuutensa paranee. “Lähestyimme aihetta […]


LueUutiset - 05.05.2021

Uutta työhönvalmennusta Työtalo Uusimaa -konsortion avulla

Uusi Työtalo Uusimaa -konsortio on valittu toteuttamaan työhönvalmennusta yli 30-vuotiaille työnhakijoille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ja intensiivistä tukea. Toiminta toteutetaan Länsi-Uudenmaan sekä Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueilla. Konsortio hyödyntää työhönvalmennuksessa Pirkanmaalla pilotoitua Työtalo-toimintamallia, jota se kehittää Uudellamaalla edelleen. Palvelua annetaan noin 1100 asiakkaalle. Työtalo-konsortio muodostuu toisiaan täydentävistä ja tukevista järjestöistä, joilla on poikkeuksellisen vahva osaaminen työllisyyspalveluiden toteuttamisesta. […]


LueUutiset - 20.04.2021

Kuntoutussäätiön uusia arviointikoulutustuotteita

Kuntoutussäätiön arviointikoulutuksia uudistetaan ja kehitetään jatkuvasti. Vuonna 2020 toteutimme kuusi arviointikoulutusta sosiaali- ja terveysalan järjestöille, ja niihin osallistui yhteensä lähes 200 järjestöjen edustajaa. Palaute koulutuksista oli erinomaista. Kuntoutussäätiön Järjestöarvioinnin osaamiskeskus toteuttaa kesä- ja syyskuussa 2021 kaksi uutta arviointiin liittyvää koulutusta. Molemmissa koulutuksissa kouluttajina toimivat Kuntoutussäätiön kokeneet asiantuntijat Henna Harju ja Mari Ruuth. Koulutukset toteutetaan verkkovälitteisesti […]


LueUutiset - 19.04.2021

Kuopion Hyvinvointiseminaari VII 16.6.2021 

Hyvinvointiseminaari järjestetään tänä vuonna 16.6.2021 saavutettavana webinaarina verkossa. Seminaarin pääteemana on hyvinvointia edistävät kohtaamiset. Seminaarin järjestäjänä toimii Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue. Aamupäivällä kuullaan ajankohtaiskatsaus hyvinvoinnin edistämisestä valtakunnallisesti. Asiantuntija Mari Miettinen (Sosiaali- ja terveysministeriö) kertoo kuulumisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtakunnallisista tavoitteista ja toimenpiteistä. Neuvotteleva virkamies Iina Berden (Opetus- ja kulttuuriministeriö) sen sijaan avaa Harrastamisen Suomen mallin roolia ja […]


Simple Share Buttons