Suoraan sisältöön

Uutiset

LueKuntoutuspäivien blogi, Uutiset - 09.06.2017

Töihin päiväksi näyttämään taitonsa: Flashwork-pelisovellus Työ Elämään -kilpailun voittajaksi

Helmi Laaksosen ja Susanna Saarvon Flashwork on voittanut Työ Elämään -kilpailun. Flashwork on mobiilisovellus, jonka avulla työnhakija voi etsiä ja työnantaja ilmoittaa yhden päivän mittaisia työhöntutustumispäiviä. Sovelluksen tarkoituksena on madaltaa kynnystä työelämään: Työnhakija pääsisi työpaikoille näyttämään yhdeksi päiväksi taitonsa ilman raskasta työnhakuprosessia ja saisi sitä kautta kosketuksen työelämään. ”Hyvältä, uskomattomalta tuntuu. Ihanaa saada tunnustusta!” Helmi […]


LueUutiset - 07.06.2017

Uusi Kuntoutus-lehti: Tieto valinnanvapauden edellytyksenä sote-uudistuksessa

Sote-uudistusta koskeva valinnanvapausmalli on esillä lehdessä Anne-Marie Paavosen, Jenna Mäkisen ja Anna-Liisa Salmisen kirjoittamassa artikkelissa ”Tieto valinnanvapauden edellytyksenä”. Artikkelissa todetaan, että ”valinnanvapauden toteutumisen edellytyksenä on, että asiakkailla on tietoa valittavina olevista palveluista ja että he kykenevät käyttämään tietoa valintojen tekemiseen.” Lisäksi lehdessä käsitellään visuaalisen kuntoutuksen tärkeyttä Suomen koulujärjestelmässä. Visuaalisen kuntoutuksen integroiminen koulutusjärjestelmään interventiomallin kautta voisi […]


LueKuntoutuspäivien blogi, Uutiset - 06.06.2017

Työ elämään viidellä ainutlaatuisella ratkaisulla – tutustu kilpailun finalisteihin!

Kuntoutussäätiön ja Opteamin järjestämän Työ Elämään -kilpailun 37 ratkaisuehdotuksesta valittiin viisi finalistia. Voittaja selviää Kuntoutussäätiön järjestämillä Kuntoutuspäivillä Kulttuuritehdas Korjaamolla 9.6.2017. Tervetuloa seuraamaan jännittävää finaalia Korjaamon Vaunusaliin 9.6. klo 13 alkaen! Kilpailun tarkoituksena oli kannustaa eri taustoista tulevia yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä ilmiantamaan ja ratkomaan työllisyyden haasteita. Keitä finalistit ovat ja minkälaisia ideoita on luvassa? Lue […]


LueUutiset - 05.06.2017

Työ Elämään -kilpailu huipentuu Kuntoutuspäivillä 9.6. – vapaa pääsy kilpailun finaaliin!

Kuntoutussäätiö ja Opteam tarjoavat sinulle mahdollisuuden kuulla uusista ja ennakkoluulottomista työllistämisratkaisuista. Tervetuloa Kulttuuritehdas Korjaamoon (Töölönkatu 51, Helsinki) perjantaina 9.6. klo 13 alkaen! Mistä Työ Elämään -kilpailussa on kyse? Virittäydy finaalitunnelmaan oheisen klipin kautta!


LueUutiset - 01.06.2017

Ammattilaisille suunnattu kysely oppimisen ja mielenterveyden ongelmista (KOMO) julkaistu

Kuntoutussäätiön NUTTU-hankkeessa kehitetty KOMO-kysely on samanaikaisesti oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kartoittava seulontamenetelmä pääasiassa ammattilaisten käyttöön. ”Kysely voi helpottaa ongelmien tuomista keskusteluun ja nostaa esiin jatkoselvitystarpeita. Sen avulla voidaan tunnistaa henkilöitä, joiden kokemat vaikeudet ovat aiemmin saattaneet jäädä tunnistamatta”, Kuntoutussäätiön psykologitutkija Johanna Stenberg sanoo. Kyselyn perusteella ei kuitenkaan voi tehdä johtopäätöksiä kognitiivisen erityisvaikeuden tai psyykkisen häiriön esiintymisestä. […]


LueUutiset - 23.05.2017

Eeva Nykänen: Valinnanvapaus vahvistaa itsemääräämisoikeutta – mutta yhdenvertaisuus varmistettava

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Eeva Nykänen näkee, että järjestöjä ja säätiöitä tarvitaan jatkossakin. Tarvetta on sekä kolmannen sektorin palvelutuotannolle että kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamalle matalan kynnyksen toiminnalle. Mikä asia sinua askarruttaa eniten valinnanvapaudessa ja sitä koskevassa lakiluonnoksessa? Pidän valinnanvapauden lisäämistä myönteisenä seikkana. Tapa, jolla uudistus on nyt päätetty toteuttaa, ei kuitenkaan ole ongelmaton. […]


LueUutiset - 23.05.2017

Sote-valmistelu: Maakunnille velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa

Hallituksen reformiministerityöryhmä on puoltanut sote-uudistuksen projektiryhmän valmistelemia keinoja, joilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä uusissa maakunnissa ja selvennetään järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Sote-uudistuksen projektiryhmä julkaisi linjaukset 22. toukokuuta. Reformiministerityöryhmässä on sovittu, että järjestötoimijoiden roolin selkeyttämiseksi sote-järjestämislakiin lisätään eduskuntakäsittelyn yhteydessä maakuntien yleinen yhteistyövelvoite järjestöjen kanssa. ”Hyvä että maakunnille on tulossa velvoite tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Velvoitteen lisäksi pitää […]


LueUutiset - 22.05.2017

Ei erityistoimenpiteitä vaan nopeaa reagointia yksilöllisten tarpeiden mukaan

Ympäristöhuoltoalan yritys Lassila & Tikanoja Oy työllistää tuhansia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. L&T halusi selvittää, kuinka nämä työntekijät saadaan pysymään heillä töissä nykyistä pidempään. Ennakko-oletus oli, että maahanmuuttajataustaiset työntekijät tarvitsevat erityistä tukea työssä pysymiseen. Tästä lähtökohdasta Kuntoutussäätiö toteutti L&T:lle kyselyn, johon vastasi noin 300 henkeä, sekä maahanmuuttajia että kantasuomalaisia. Selvitys osoitti, että maahanmuuttajataustaiset työntekijät eivät tarvitse erityisiä […]


LueUutiset - 10.05.2017

Työ Elämään -kilpailun finalistit valittu 37 ratkaisuehdotuksen joukosta

Kuntoutussäätiön ja Opteamin järjestämän Työ Elämään -kilpailun 37 ratkaisuehdotuksesta on nyt valittu viisi finalistia. Lue finalistien nimet ohesta. Voittaja selviää Kuntoutussäätiön järjestämillä Kuntoutuspäivillä Kulttuuritehdas Korjaamolla 9.6.2017. Kilpailun tarkoituksena oli kannustaa eri taustoista tulevia yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä ilmiantamaan ja ratkomaan työllisyyden haasteita. Työ elämään -kilpailun finalistit on valittu erittäin kovasta hakijajoukosta. Valinnan tekeminen ei ollut […]


LueUutiset - 09.05.2017

Hallituksen tuore esitys laajentaa kuntoutuspalveluiden tarjontaa sote-keskuksissa – lähtökohtana lääkinnällinen kuntoutus

Hallituksen esitys valinnanvapauslaista julkaistiin 9.5.2017. Esityksen mukaan sote-keskuksiin on tulossa ennakoitua laajempi kuntoutuspalveluiden tarjonta. Hallituksen esitys nojaa lääkinnällisen kuntoutuksen näkökulmaan. Sote-keskuksissa olisivat tarjolla yleislääketieteen alaan kuuluvat kuntoutusneuvonta ja -ohjaus, toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi sekä muut kuin yksilöllisesti sovitettavat apuvälineet. Lisäksi hallitus ehdottaa sote-keskuksiin aiempia esityksiä ja Brommelsin työryhmän raporttia monipuolisemmat sosiaalihuollon palvelut. Näitä […]


Simple Share Buttons