Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 23.11.2023

Heikentynyt mielenterveys on merkittävä syy sairauspoissaoloille ja työkyvyttömyyseläkkeille

#HyvinvoivaTulevaisuus-kampanjan uusimmassa tietopaketissa tarjotaan tutkittua asiantuntijatietoa liittyen mielenterveyden tukeen työelämässä sekä toimenpide-ehdotuksia sen toteuttamiseen. Kooste on luettavissa alta, mutta tarjolla on myös napakka tietopaketti PDF-muodossa. Kysymyksissä meihin voi olla suoraan yhteydessä, ja kannustammekin yhteydenpitoon matalalla kynnyksellä. Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Heikentynyt mielenterveys on merkittävä syy sairauspoissaoloille ja uhka sekä kansanterveydelle että taloudelle. Suomessa mielenterveyden häiriöt maksavat […]


LueUutiset - 22.11.2023

Tule asiantuntijaksi Kuntoutussäätiöön Arvioinnin osaamiskeskukseen

Kuntoutussäätiön Arvioinnin osaamiskeskus toimii tiedolla johtamisen ja kehittämisen kumppanina. Haemme tiimimme mukaan osaavaa tutkija-arvioitsijaa. Tule rakentamaan kanssamme osallisuutta tukevaa yhteiskuntaa ja edistämään ihmisten hyvinvointia toteuttamalla laadukkaita arviointeja ja edistämällä arviointiosaamista. Kiinnostuitko? Lue lisää. Meistä: Kuntoutussäätiö on noin 50-henkinen monialainen ja monipuolinen asiantuntijayhteisö. Teemme korkeatasoista käytäntölähtöistä tutkimusta, toteutamme kehittämisprojekteja ja arviointeja, konsultoimme ja koulutamme. Edistämme sosiaalisten […]


LueUutiset - 16.11.2023

Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtajan haku on auki

Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä ja visiomme on olla vetovoimaisin kuntoutuksen kehittämisympäristö. Osaamisalueemme ovat työkyky, toimintakyky ja sosiaalinen osallisuus. Toiminnassamme yhdistämme asiakaskokemuksen korkeatasoiseen monitieteiseen tutkimukseen ja innostamme kehittämiseen mukaan asiantuntijoita, päättäjiä, yrityksiä, järjestöjä ja asiakkaita. Tule mukaan työskentelemään aidosti merkityksellisen tehtävän parissa! Haemme nyt tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtajaa vetämään noin 30-henkistä monialaista tutkimus- ja kokeilut -yksikköämme kehittävällä […]


LueUutiset - 16.11.2023

Kuntoutussäätiö sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä kuntoutus- ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Kuntoutussäätiö antoi 8.11.2023 suullisen ja kirjallisen asiantuntijalausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä Kansaneläkelaitoksen kuntoutus- ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta. Kuntoutussäätiö on ollut aiemmin myös sivistysvaliokunnan kuultavana erityisesti koulutuksen ja opiskelun näkökulmasta. Hallituksen esityksessä ehdotetaan ammatillisen kuntoutuksen yhteydessä maksettavan kuntoutusrahan muuttamista samalle tasolle kuin muissa kuntoutusetuuksissa. Nyt kuntoutusraha on takuueläkettä suurempi, minkä tavoitteena on ollut vähentää […]


LueUutiset - 16.11.2023

Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista – tutustu tietopakettiin!

Uusin #HyvinvoivaTulevaisuus -kampanjan tietopaketti tarjoaa tutkittua asiantuntijatietoa liittyen maahanmuuttopolitiikan ja kotouttamistoimien kehittämiseksi sekä toimenpide-ehdotuksia sen toteuttamiseen. Kuntoutussäätiöllä on pitkä kokemus maahanmuuttoon liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Tunnemme työllistymisen sekä kotoutumisen realiteetit hyvin laajasti ja asiantuntemuksemme on arvostettua. Meiltä voi pyytää asiantuntijalausuntoja kotoutumisen teemoista ja olla yhteydessä mieltä pohdituttavissa kysymyksissä. Toimenpide-ehdotuksemme maahanmuuttopolitiikan ja kotouttamistoimien kehittämiseksi Lisätään suomen […]


LueUutiset - 14.11.2023

Liikunta edistää osallisuutta, jos siihen annetaan aito mahdollisuus – tutustu osallisuuden tietopakettiimme

Kuntoutussäätiö on ollut viime vuosina toteuttajana useissa hankkeissa, joissa on edistetty lasten ja nuorten osallisuutta liikunnan avulla. On todettu, että muutoksen tekijöinä ovat etenkin liikuntaseurat. Harrastaminen liikuntaseuroissa aloitetaan usein jopa ennen kouluikää, jolloin mahdollisuudet vaikuttaa mielikuvaan liikunnasta ja esimerkiksi lasten omasta pystyvyydestä ovat entistä suuremmat. Toimenpide-ehdotuksemme osallisuuden lisäämiseen liikunnan avulla Hyödynnetään liikuntaharrastusten monipuolisia myönteisiä vaikutuksia […]


LueUutiset - 09.11.2023

Kuntoutussäätiön asiantuntemuksen avulla mahdollistetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä työelämä – tutustu napakkaan tietopakettiimme 

Oikea-aikaisella ja vaikuttavaksi todetulla, yksilöön kohdentuvalla työllistymisen tuella voimme pienentää ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, estää syrjäytymistä ja edistää toimintakykyä. Vaikeasti työllistyvien ryhmien on haastavaa päästä työelämään ja pysyä onnistuneesti työssä, mutta työllisyysastetta voidaan nostaa… tukemalla työnantajia osatyökykyisen henkilön työllistämiseen liittyvissä toimenpiteissä edistämällä vaikeasti työllistyvien asemaa työmarkkinoilla ja heidän arvostustaan työelämässä poistamalla työelämän syrjiviä rakenteita ja […]


LueUutiset - 07.11.2023

Oppimisvaikeuksien tuki välttämätöntä opintojen ja työn sujumiselle

Syrjäytymistä voidaan vähentää oppimisvaikeuksien tuella – tutustu tietopakettiin Kehityksellisiä oppimisvaikeuksia ja tarkkaavuusvaikeuksia esiintyy arviolta 15–20 prosentilla väestöstä. Yleisin oppimisvaikeus on lukivaikeus. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tarvittavan tuen saaminen on edelleen puutteellista. Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen voi ennaltaehkäistä rinnakkaisongelmia ja tuen tarjoaminen on arvioitu kustannustehokkaaksi. Myös aikuiset hyötyvät tuesta sekä koulutuksessa että työelämässä. Millä keinoilla voidaan vaikuttaa? Oikea-aikaisen […]


LueUutiset - 02.11.2023

Yhdessä hyvinvoivaa Suomea rakentamassa: Kuntoutussäätiön tiedolla vaikuttamisen kampanja alkaa! 

Kuntoutussäätiö haluaa tukea päätöksentekijöitä ja muita vaikuttajia näyttöön perustuvassa päätöksenteossa. Tämän innoittamana käynnistämme vaikuttamisviestinnän #HyvinvoivaTulevaisuus –kampanjan, jossa jaamme tuoreimmat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotuloksemme ajankohtaista päätöksentekoa ja yhteistyötä varten. Tavoitteenamme on helpottaa Kuntoutussäätiön asiantuntemuksen hyödyntämistä ja vahvistaa yhteistyötä yhteiskunnallisesti merkittävissä kysymyksissä. “Tavoitteenamme on helpottaa Kuntoutussäätiön asiantuntemuksen hyödyntämistä ja vahvistaa yhteistyötä yhteiskunnallisesti merkittävissä kysymyksissä.” Kuntoutussäätiö on lähes […]


LueUutiset - 25.10.2023

Politiikkasuositus: Innovaatiopolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi tulee asettaa hyvinvoinnin lisääntyminen

Pystyäkseen vastaamaan nykyisiin ja tuleviin sosiaalisiin, ekologisiin ja taloudellisiin haasteisiin Suomi tarvitsee yhteiskunnallista innovointia. keskittyvän innovaatiopolitiikan ja -toiminnan painopistettä on laajennettava pelkästä taloudellisesta kasvusta hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamiseen. Kestävyysmurros, osaamisen ja työn muutos, eriarvoisuus, hyvinvointivaje, työvoimapula ja väestön ikääntyminen pakottavat suomalaisen yhteiskunnan pohtimaan uudelleen, miten hyvinvointivaltio säilytetään. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen julkaisema politiikkasuositus listaa keinoja, joilla vauhditetaan […]


WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons