Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 29.05.2023

Valtakunnallinen kuntoutusverkosto: Hyvinvointialueiden panostettava kuntoutukseen – vaikuttava kuntoutus parantaa työllisyyttä ja ihmisten elämänlaatua

Yli sadan kuntoutustoimijan valtakunnallinen verkosto vaatii uusilta hyvinvointialueilta painopisteen siirtämistä kuntoutukseen. Oikea-aikainen kuntoutus luo hyvinvointia ja vähentää kalliiden sote-palveluiden tarvetta. Kuntoutus vahvistaa ihmisten osallisuutta ja terveyttä, vahvistaa työ- ja toimintakykyä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle. Vaikuttava kuntoutus alkaa ajoissa, on määrältään sopiva asiakkaan tarpeisiin ja perustuu […]


LueUutiset - 25.05.2023

Tehdään järjestöjen voima ja kyvykkyydet näkyviksi suomalaisessa innovaatiotoiminnassa

Suomessa on kansainvälisesti tarkastellen poikkeuksellisen elinvoimainen ja vahva kansalaisyhteiskunta, joka tuottaa satoja yhteiskunnallisia innovaatioita vuosittain. Järjestöjen voima ja kyvykkyydet tulee saada paremmin näkyviksi ja tunnustetuksi osaksi suomalaista innovaatiopolitiikkaa. Yhteiskunnalliset innovaatiot ovat välttämättömiä. Niitä tarvitaan laajasti ihmisten osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden sekä demokratian toimivuuden turvaamiseen. Yhteiskunnalliset innovaatiot ovat käyttöönotettuja toimintamalleja, palveluita tai kokonaisten järjestelmien uudistuksia, jotka […]


LueUutiset - 23.05.2023

Sosiaaliturvauudistuksen tulee parantaa ihmisten työllistymisedellytyksiä ja osallisuutta – velvoitteiden ja kannusteiden aika etuuksissa on myöhemmin

Suomessa valmisteilla oleva sosiaaliturvauudistus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden parantaa ihmisten työllistymisedellytyksiä ja osallisuutta nykyisestä. Uudistus vaikuttaa merkittävästi ja laajasti ihmisten työ- ja toimintakykyä koskeviin toimenpiteisiin ja keinovalikoimaan, lopulta myös ihmisten hyvinvointiin. Sosiaaliturvauudistus on ihmisten työ- ja toimintakyvyn parantamisen kannalta merkittävin uudistus kuntoutuksen kokonaisuudistuksen jälkeen. Välimietinnössä pohditaan etuuksiin liitettäviä kannusteita ja velvoittavuutta. Kuntoutussäätiön mielestä tällaisten pohdintojen aika […]


LueUutiset - 17.05.2023

Innostu ja onnistu lukemisessa -hanke on käynnistynyt

”Innostu ja onnistu lukemisessa ─ Tukimateriaali lukemiseen oppimisvaikeuden vuoksi heikosti lukeville nuorille ja aikuisille” -hankkeessa tuotetaan monipuolista tukimateriaalia oppimisvaikeuksien vuoksi heikosti lukeville nuorille ja aikuisille. Kuvaa, tekstiä ja videota sisältävä materiaali tarjoaa tietoa ja keinoja lukemisen ja luetun ymmärtämisen tueksi sekä lukemiskokemuksen miellyttävyyden lisäämiseksi. Materiaalin myötä luki- ja keskittymisvaikeuksia kokevia nuoria ja aikuisia kannustetaan huomaamaan, […]


LueUutiset - 11.05.2023

Kuntoutussäätiön toimitusjohtajahaku on auki

Haemme Kuntoutussäätiöön toimitusjohtajaa toteuttamaan merkityksellistä ja laajaa kuntoutuksen suunnannäyttäjän tehtävää. Toimitusjohtajana vastaat Kuntoutussäätiön toiminnan ja talouden johtamisesta sekä kehittämisestä strategiassa määriteltyjen linjausten mukaisesti. Olet aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikuttaja, huolehdit nykyisistä kumppanuuksista ja kasvatat määrätietoisesti strategisia verkostoja. Sinulla on asiantuntemusta kuntoutuksesta ja sen lähialoilta. Haluat toimia vahvan arvopohjan omaavassa yhteisössä ja edistää toiminnallasi Kuntoutussäätiön yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamista. […]


LueUutiset - 28.04.2023

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen siirtyy 1.8.2023 Miina Sillanpään Säätiöön

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen siirtyy uusiin tehtäviin. Kuitunen aloittaa 1.8.2023 säätiön määräaikaisessa varatoimitusjohtajan tehtävässä ja siirtyy toimitusjohtajaksi 13.9.2023 säätiön pitkäaikaisen toimitusjohtajan Eija Sorvarin jäädessä eläkkeelle. – Tuntuu haikealta siirtyä pois Kuntoutussäätiöstä. Olemme yhdessä hallituksen ja henkilöstön kanssa rakentaneet säätiön kestävää tulevaisuutta, luopuneet joistakin asioista ja luoneet merkittävästi myös uutta. Olen kuitenkin iloinen voidessani jatkaa työtä […]


LueUutiset - 20.04.2023

Sote-järjestöt tulevaisuuden tekijöinä  -osaamiskartoitus käynnistää Moniosaajat-hankkeen

Moniosaajat-hanke kartoittaa Uudenmaan ja Kanta-Hämeen sote-järjestöjen osaamista ja osaamisen kehittämistarpeita. Kolmivuotisen ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on vahvistaa järjestötoimijoiden ja järjestöverkostojen osaamista ja lisätä välineitä toiminnan kehittämiseen. Hyvinvointialueiden aloittaminen ja muut toimintaympäristön muutokset vaativat järjestöiltä monipuolista osaamista esim. tulevaisuuden ennakoinnista, toiminnan hyödyistä viestimisestä ja ihmisten innostamisesta mukaan toimintaan. Toisaalta järjestön työntekijöinä, vapaaehtoisina ja hallituksessa toimii eri alojen […]


LueUutiset - 19.04.2023

Sosiaaliset innovaatiot saavat Suomessa vauhtia osaamiskeskuksesta

Sosiaaliset innovaatiot tukevat yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista. Suomessa on monia innovaatiotoimijoita, mutta koordinoija puuttuu. Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskus vastaa tähän tarpeeseen kokoamalla tietoa, osaajia ja intoa yhteen kaikilta sektoreilta. Kuntoutussäätiö kehittää hankkeessa mm. koontia sosiaalisista innovaatioista, koulutuksia, kansainvälistä yhteistyötä ja sosiaalisten innovaatioiden arviointikehikkoa. Hanke täydentää Kuntoutussäätiön yhteisötalouteen ja sosiaalisiin innovaatioihin liittyvää toimintaa ja verkostoja. Ihmislähtöiset ratkaisut toimivat […]


LueUutiset - 13.04.2023

Eläkkeeltä töihin -hankkeen tapahtumien avulla työllistyneille eläkeläisille kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työpaikoille lisää monimuotoisuutta

Eläkkeeltä töihin -hanke oli vuosina 2020–2022 toteutettu STEA-avusteinen kehittämishanke. Hankkeesta vastasi Eläkeliitto hankekumppaneinaan Suomen Yrittäjät ja Takuusäätiö. Ohjausryhmään osallistui myös Eläketurvakeskus. Hankkeen tavoitteita olivat eläkeläisköyhyyden vähentäminen ja eläkeläisten hyvinvoinnin lisääminen. Lisäksi rakennettiin keinoja työpaikkojen monimuotoisuuden vahvistamiseksi ja ikääntyneiden kansalaisten työkokemuksen sekä hiljaisen tiedon paremmaksi hyödyntämiseksi suomalaisessa työelämässä. Jälkikäteisarviointi koski yhdeksää Eläkkeeltä töihin -hankkeen järjestämää eläkeläisrekrytapahtumaa. […]


LueUutiset - 04.04.2023

Riikka Shemeikka on valittu Suomen Väestötieteen Yhdistyksen puheenjohtajaksi

Kuntoutussäätiön TKI-toiminnasta vastaava johtaja dos. Riikka Shemeikka on valittu Suomen Väestötieteen Yhdistyksen puheenjohtajaksi. ”Tieteelliset seurat tekevät arvokasta työtä oman tieteenalansa foorumina ja tutkitun tiedon hyödyntämisen lisäämiseksi yhteiskunnassa. Kuntoutussäätiön monitieteinen tutkijayhteisö osallistuu useiden eri tieteellisten seurojen toimintaan, mikä on tärkeää Kuntoutussäätiön yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta”, toteaa Riikka Shemeikka. Suomen Väestötieteen Yhdistys ry on 50 vuotta toiminut tieteellinen […]


Simple Share Buttons