Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 02.12.2020

Kuntoutussäätiö jätti vastauksensa kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmaan STM:lle 1.12.2020

Kuntoutussäätiö painotti muun muassa kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (tki) ja tätä koskevan strategisen ohjauksen vahvistamista. Säätiö korosti, että kuntoutusalan tki-toimintaa harjoitetaan Suomessa paitsi korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa myös järjestöissä ja säätiöissä. Lisäksi yrityksillä on merkittävää kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohanketoimintaa. Säätiö pitää tarkoituksenmukaisena ja hyvänä laajapohjaisen kehittämisfoorumin toiminnan käynnistämistä tukemaan kuntoutuksen tki-toimintaa. Kuntoutuksen uudistamiskomitean mietinnössä […]


LueUutiset - 17.11.2020

Kuntoutussäätiön kokeiluhankkeessa jaettu yli 200 annosta koulujen hävikkiruokaa

Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -kokeilussa hyödynnetään koulujen ylimääräistä ruokaa alueiden asukkaille jaettavina ilmaisina aterioina Länsi-Helsingissä. Syksyn aikana koulujen hävikkiruokaa on jaettu yli 200 annosta. Ruokajakelu vastaa paikallisten toiveisiin Kuntoutussäätiön aluetyön koordinaattori Tuuli Vilhunen on huomannut alueen asukkaiden toiveet ja tarpeen ilmaisille aterioille. Samaan aikaan lähellä toimii kouluja, joiden tarjoiluhävikkiä ei ole hyödynnetty millään tavoin. “Koulujen hävikki […]


LueUutiset - 10.11.2020

Osatyökykyisten työllistämisen pitää olla osa laajaa yhteiskuntapolitiikkaa ja siihen tarvitaan kaikki työmarkkinaosapuolet mukaan

Osatyökykyisten työllistäminen on tärkeä osa talous-, sosiaali-, koulutus- ja vammaispolitiikkaa. Osatyökykyisten työllistäminen edellyttää Suomessa konkreettisia tavoitteita, joihin sitoutuvat kaikki työmarkkinaosapuolet ja sote-alan järjestöt. Kuntoutussäätiö painotti osatyökykyisten työllistämisen yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia vastatessaan kysymyksiin, jonka säätiö sai selvityshenkilö Hannu Mäkiseltä. Työministeri Tuula Haatainen nimitti Mäkisen laatimaan esityksen osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallista. Kuntoutussäätiö on yksi toimija, jolta pyydettiin näkemyksiä […]


LueUutiset - 09.11.2020

Kuntoutussäätiön johtajalle myönnettiin Helsingin yliopiston väestötieteen dosentin arvo

Helsingin yliopiston kansleri on päätöksellään 29.10.2020 myöntänyt Kuntoutussäätiön johtaja, VTT, FM Riikka Shemeikalle Helsingin yliopiston väestötieteen dosentin arvon. Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnannäyttäjä, jonka toiminnan ydin on kuntoutuksen tutkimus- ja asiakaslähtöinen uudistaminen. Dosentuuri vahvistaa osaltaan säätiön profiloitumista korkeatasoisena tutkimusorganisaationa.


LueUutiset - 22.10.2020

Eduskuntaan perustettu uusi kuntoutusta käsittelevä verkosto yhteistyössä Kuntoutusverkosto KUVEn kanssa

Eduskunnan kuntoutusverkoston perustamiskokous pidettiin 21.10. Puheenjohtajaksi valittiin Noora Koponen (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Matti Semi (vas.). Päivi Opari SOSTEsta toimii verkoston sihteerinä. Verkosto on avoin kaikille kansanedustajille. Kuntoutuksen merkityksen esille nostaminen ja sen aseman parantaminen vaativat eri toimijoiden yhteistyötä. SOSTEn ja Kuntoutusäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto KUVE on tehnyt työtä kuntoutujan aseman parantamiseksi vuodesta 2015 lähtien. Tämän 90:stä […]


LueUutiset - 16.10.2020

Monituottajamallin ja hyte-työn kirkastaminen hyviä muutoksia hallituksen uudessa sote-lakiesityksessä

Kuntoutussäätiö pitää hallituksen muokkauksia sote-lakipakettiin pääsääntöisesti oikeansuuntaisina. Kuntoutussäätiö korosti omassa lausunnossaan erityisesti monituottajamallia, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen selkiyttämistä sekä järjestöjen roolia sote-rakenteissa. Monituottajamalli olisi edelleen mahdollinen Hallituksen muokatussa esityksessä palvelujen monituottajuus olisi edelleen mahdollista. Tässä huomioitaisiin perustuslakivaliokunnan reunaehdot. Palveluja voisi edelleen hankkia yksityisiltä palveluntuottajilta laajasti. Kaikkia palveluja olisi mahdollista hankkia, jollei niiden hankkimista ei ole […]


LueUutiset - 09.10.2020

Kuntoutussäätiö ja Oulunkylän kuntoutuskeskus arvioivat kävelyrobottikuntoutuksen hyötyjä ja vaikutuksia AVH-potilaille

Kuntoutussäätiö ja Oulunkylän kuntoutuskeskus (OKKS) toteuttavat vuosina 2020–2021 arvioinnin Lokomat-kävelyrobottikuntoutuksen hyödyistä ja vaikutuksista aivoverenkiertohäiriö (AVH)-potilaille. OKKS:ssa on vuodesta 2019 saakka käytetty aktiivisesti eteläisen Suomen ensimmäistä Lokomat-kävelyrobottia, ja siitä on saatu erinomaisia kokemuksia ja kuntoutustuloksia. Kävelyrobottikuntoutuksen vaikutukset näkyvät kuntoutujilla mm. kävelykyvyn palautumisena ja sujuvampana liikkumisena, kohonneena mielialana sekä kipujen helpottumisena. Hyödyt ja vaikutukset on tärkeää arvioida […]


LueUutiset - 22.09.2020

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä järjestöjen toiminta vaativat kirkastamista sote-lakipaketissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (hyte) sekä järjestöjen toiminta edellyttävät kirkastamista valmisteilla olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon lakikokonaisuuteen. Kuntoutussäätiö jätti oman lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi lausuntopalveluun 22.9.2020. Kuntoutussäätiö korostaa omassa lausunnossaan, että sosioekonomiset hyvinvoinnin ja terveyden erot ovat Suomessa edelleen suuria ja Suomen terveyspalvelujärjestelmä on […]


LueUutiset - 14.09.2020

Kasvuportfolio 2.0 tunnistaa Suomelle lupaavia kasvumahdollisuuksia – yksi nousevista kärjistä hyvinvoinnissa on kuntoutus

Keväällä 2020 käynnistynyt Kasvuportfolio 2.0 –hanke on valmistunut. Yhdeksi nousevista kärjistä sosiaalisessa ja taloudellisessa kestävyydessä sekä hyvinvoinnissa tunnistettiin kuntoutus. Toimiva, hyvinvoiva yhteiskunta edellyttää sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Kasvuportfolion mukaan sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys nojaavat vähäpäästöiseen rakennettuun ympäristöön, älykkääseen liikkumisen muotoisin sekä toimivaan ja turvalliseen tietoverkkoinfrastruktuuriin. Väestön ikääntyminen, pandemiat sekä ihmisten eriarvoisuuden vähentäminen luovat globaalit markkinat […]


LueUutiset - 11.09.2020

SROI-arviointi: hyvinvointikurssiin käytetty euro tuottaa itsensä kolminkertaisena takaisin

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n hyvinvointikurssit tuottavat tulosta. Vuodesta 2018 alkaen järjestetyistä Pysyvään muutokseen -kursseista on tehty tuore SROI-arviointi. SROI tulee sanoista Social Return On Investment eli investoinnin yhteiskunnallinen tai sosiaalinen tuotto. Kun kaikki PHT:n kurssien synnyttämät positiiviset muutokset muutetaan rahamääräisiksi ja lasketaan yhteen, tuottavat kurssit niihin panostettuun euroon nähden osallistujille ja muulle yhteiskunnalle […]


Simple Share Buttons