Suoraan sisältöön

Uutiset

LueUutiset - 22.11.2021

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen verkkosivut avataan

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen verkkosivut avataan pian. Alustavilla verkkosivuilla voit jo tutustua osaamiskeskuksen toimintaan ja tavoitteisiin sekä tilata uutiskirjeen. Osaamiskeskus neuvoo, auttaa ja sparraa yrityksiä, joilla on yhteiskunnallinen päämäärä. Osaamiskeskus tekee työtä, jotta yhteiskunnallinen yrittäminen juurtuisi kaikkien tuntemaksi ja myös houkuttelevaksi vaihtoehdoksi luoda työpaikkoja ja hyvinvointia Suomeen. Hanketta koordinoi Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry. Muut osapuolet […]


LueUutiset - 17.11.2021

Työkykykoordinaattoreiden valtakunnallinen verkosto käynnistyy!

Kuntoutussäätiö perustaa valtakunnallisen verkoston työkykykoordinaattoreille. Työkykykoordinaattoriverkoston jäsenille lähetetään 3-4 kertaa vuodessa uutiskirje, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista sekä työkykykoordinaattoreille suunnatuista täydennyskoulutuksista. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki työkykykoordinaattorikoulutuksen suorittaneet. Verkostoon liittyminen on maksutonta. Voit ilmoittautua mukaan tästä linkistä: liity verkostoon tästä 2.-3.6.2022 Kuntoutussäätiön Kuntoutuspäivillä järjestetään tilaisuus, jossa käsitellään työkykykoordinaattoreiden näkökulmasta ajankohtaisia asioita sekä verkostoidutaan muiden työkykykoordinaattoreiden kanssa. Lisätietoa […]


LueUutiset - 16.11.2021

Uusin tutkijablogimme: Määrästä sisältöön ja laatuun tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa

Suomessa julkista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitusta halutaan nostaa neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Tuoreessa tutkijablogissa Soile Kuitunen ja Tarmo Lemola katsovat, että tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa fokus tulisi siirtää määrän sijasta laatuun ja sisältöihin. Tutkimusta ja innovaatioita tarvitaan yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen. Fokuksen siirtäminen tuloksiin ja vaikutuksiin tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa edellyttää aivan uudenlaista yhteistyötä […]


LueUutiset - 15.11.2021

Tutkimus: Täydentävät maahanmuuton väylät ovat keino yhdistää humanitaarista ja osaamisperusteista maahanmuuttoa

Valtioneuvoston tilaamassa tutkimushankkeessa selvitettiin, millaisia täydentäviä maahanmuuton väyliä kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville henkilöille on olemassa. Erityisenä painopisteenä olivat työ- ja opiskeluperusteiset väylät. Täydentävien väylien ohjelmien määrä kasvaa nopeasti, ja niillä on potentiaalia vastata niin suojelun tarpeessa olevien ihmisten kuin vastaanottavien yhteiskuntien tarpeisiin. Täydentävät väylät tarjoavat kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville ihmisille laillisen ja turvallisen reitin maahan, […]


LueUutiset - 11.11.2021

Kuntoutussäätiö peräänkuuluttaa tukitoimia osatyökykyisille Työkanava Oy:ssä – yhtiön perustaminen on tarkoituksenmukaista inhimillisesti ja yhteiskuntapoliittisesti

Kuntoutussäätiö painottaa erilaisten tukitoimien ja palveluiden tarjoamista perustettavan Työkanava Oy:n osatyökykyisille työntekijöille. Kuntoutussäätiö katsoo, että yhtiön on perustehtävänsä mukaisesti tärkeää tukea työntekijöitään heidän työkyvyn haasteissaan. Henkilökohtaisella, räätälöidyllä tuella, työhönvalmennuksella ja työnmuokkauksella on tutkimusten mukaan myönteisiä vaikutuksia osatyökykyisten työllistymiseen ja työssä jatkamiseen. Näitä koskevaa osaamista ja palveluita voidaan hankkia asiaan erikoistuneilta järjestöiltä, säätiöiltä ja yhteiskunnallisilta yrityksiltä. […]


LueUutiset - 01.11.2021

Kysely käynnissä Tie työelämään -verkkopalvelun käyttäjille

Tie työelämään on Kuntoutussäätiön ylläpitämä verkkopalvelu osatyökykyisten tueksi. Sivustolla huomioidaan sekä työelämässä mukana olevan että kohti työelämää pyrkivän osatyökykyisen tilanne, keinot ja ratkaisut. Kysely Tie työelämään -verkkopalvelun käyttäjille on suunnattu kaikille palvelua käyttäville. Kerrothan, mitä hyötyä olet saanut verkkopalvelusta ja miten voisimme vielä kehittää tätä palvelua. Lyhyeen kyselyyn voi vastata luottamuksellisesti keskiviikkoon 17.11. mennessä. Vastaaminen […]


LueUutiset - 25.10.2021

Suomeen valmisteltu luonnon virkistyskäytön strategia luotaa onnistuneesti kehittämisen mahdollisuuksia

Suomeen valmisteltu luonnon virkistyskäytön strategia luotaa onnistuneesti kehittämisen mahdollisuuksia niin ihmisten hyvinvoinnin kuin palvelukehityksen ja Suomen kilpailuedunkin kannalta. Kuntoutussäätiö jätti ympäristöministeriön pyynnöstä lausunnon luonnon virkistyskäytön strategialuonnokseen. Luontoympäristöillä paljon myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja eriarvoistumiskehityksen hillintään Kuntoutussäätiö toteaa lausunnossaan, että luontoympäristöt vaikuttavat monin tavoin ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Luonnonläheinen asuinympäristö parantaa toimintakykyä ja vähentävää kuolleisuutta. […]


LueUutiset - 18.10.2021

TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajille -kirjanen julkaistu

Tunne voimavarasi -hankkeessa pyydettiin eri ikäisiä omaishoitajia kuvailemaan sitä, minkälaisia tunteita omaishoitajana toimiminen on heissä herättänyt, sekä minkälaisia hyviksi havaittuja tunteidensäätelykeinoja heillä itsellään on. Näitä kokemuksia on koottu vastikään julkaistuun ja maksuttomaan TunneVaaka® – Työkaluja omaishoitajalle -kirjaseen. Kirjanen sisältää tiiviissä muodossa pohdintaa mm. omaishoitajan eri rooleista, haastavista tilanteista sekä tunteista ja niiden säätelystä. TunneVaaka® on ensisijaisesti […]


LueUutiset - 18.10.2021

Hyvinvointivajeiden ja työvoiman kohtaanto-ongelmien ratkaiseminen on tärkeää

Kuntoutussäätiö jätti lausunnon sivistysvaliokunnalle vuoden 2022 talousarvioesityksestä Kuntoutussäätiö jätti sivistysvaliokunnan pyynnöstä lausunnon vuoden 2022 talousarvioesityksestä. Kuntoutussäätiön mielestä on tärkeää poistaa koronan aikana syntyneitä hyvinvointivajeita määrätietoisesti ja tavoitteellisesti. Kuntoutussäätiö painottaa erityisesti kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten tukemista. Tutkimustieto osoittaa, että koronaepidemialla ja siihen liittyvillä rajoitustoimilla on ollut vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja terveyteen. Psykososiaalinen kuormittuneisuus ja koettu […]


LueUutiset - 14.10.2021

Miten teidän järjestössänne arvioidaan tuloksellisuutta?

Kuntoutussäätiö selvittää Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) rahoitusta saavien järjestöjen arviointivalmiuksia ja -käytäntöjä sekä niiden kehittämistarpeita. Järjestöjen arviointivalmiuksia ei ole aiemmin kartoitettu tässä mittakaavassa. Osana selvitystä toteutetaan kysely järjestöille, haastatteluja järjestöjen edustajille sekä haastatellaan STEA:n virkahenkilöitä. Järjestöille suunnattu kysely on nyt auki, ja se on tarkoitettu kaikille STEA-avusteista toimintaa toteuttaville henkilöille. Kyselyyn vastaaminen kestää noin […]


Simple Share Buttons