Suoraan sisältöön

Hyvinvoivat ja kestävät yhteisöt

Kuntoutussäätiön Hyvinvoivat ja kestävät yhteisöt -ryhmä tukee oikeudenmukaisen ja vakaan yhteiskunnan kehitystä. Ryhmämme tuottaa tietoa, tukee eri väestöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta ja edistää erityisesti maahan muuttaneiden osallisuutta. Työskentelemme myös ekologisesti kestävän yhteiskunnan puolesta. Ryhmän työntekijät ovat maahanmuuton, osallisuuden, aluetyön ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden ammattilaisia.

Ryhmämme on monimuotoinen ja asiantuntijoihimme voitte olla yhteydessä, mikäli tarvitsette yhteistyökumppania tai toivotte koulutusta tai konsultaatiota ryhmän teemaan liittyvissä asioissa.

Maahanmuutto ja kotoutuminen

Kuntoutussäätiöllä on pitkä kokemus maahanmuuttoon liittyvästä tutkimustyöstä. Olemme toteuttaneet useita kotoutumiseen liittyviä tutkimushankkeita. Meillä on myös paljon kokemusta järjestöjen tukemisesta niin, että ne voivat huomioida maahan muuttaneet toiminnassaan mahdollisimman hyvin. Uskomme, että kaikenlaiset järjestöt voivat auttaa Suomeen muuttaneita asettumaan tänne ja pyrkiä omalla toiminnallaan viestimään, että ovat tervetulleita järjestöjen asiakkaiksi, aktiiveiksi ja työntekijöiksi. Olemme myös mentoroineet useita maahan muuttaneiden omia järjestöjä tukemalla heitä viestinnässä, markkinoinnissa, strategian kehittämisessä sekä rahoituksen hankkimisessa.

Kuntoutussäätiö on tehnyt Malminkartanossa ja sen lähialueilla Länsi-Helsingissä ja Länsi-Vantaalla naapurustotyötä. Tässä työssä olemme kehittäneet useita kotoutumista edistäviä matalan kynnyksen palveluita ja toimintoja. Tunnemme tekemiemme tutkimusten ja toteuttamiemme palveluiden kautta kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyvät asiat hyvin laajasti ruohonjuuritasolta strategiatasolle.

Yhteistyö ja verkostoissa toimiminen on mielestämme paras tapa saada olemassa olevista resursseista paras mahdollinen hyöty. Meihin voi olla yhteydessä, jos tarvitsette koulutusta maahan muuttaneiden kotoutumisesta ja osallisuuden tukemisesta tai yhteistyökumppania hankkeenne tai muun ideanne toteutukseen. Tunnemme Länsi-Helsingin ja Länsi-Vantaan verkostot, ja toimintamme on tullut vuosien varrella muille alueen toimijoille tutuksi. Tarvittaessa voimme auttaa etsimään sopivia yhteistyökumppaneita Länsi-Helsingin ja Länsi-Vantaan alueelta.

Tietoa kotoutumisesta ja maahan muuttaneiden tukemisesta työskentelyn ja päätöksenteon tueksi

Täältä löydät tietoa maahanmuuttoon liittyvästä toiminnastamme: koulutuksesta, verkostotyöstä, tutkimuksesta, oppaista, tietopaketeista ja muista julkaisuista.

Maahanmuutto-aiheinen koulutus

Maahan muuttaneiden asiakkaiden kohtaaminen & työllistymisen tukeminen -etäkoulutuksessa toukokuussa 2022 käsitellään eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kohtaamista asiakastyössä ja maahan muuttaneiden työkyvyn ja työllistymisen tukemista. Lisätietoja koulutuksesta ja ilmoittautumisesta.

Olemme järjestäneet koulutusta myös monikulttuurisesta vuorovaikutuksesta järjestötyössä. Ota meihin yhteyttä, jos haluat tilata meiltä koulutuksen monikulttuurisuuden teemoista.

OSANA-verkosto

OSANA on Kuntoutussäätiön luotsaama vapaamuotoinen verkosto, jonka tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden osallisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Verkostotapaamisia järjestetään muutaman kerran vuodessa. Verkoston jäsenet saavat myös sähköisen uutiskirjeen pari kertaa vuodessa. Jäsenet voivat lisäksi itse vapaasti jakaa verkoston aihepiiriä koskevaa tietoa (uutisia, tapahtumakutsuja, julkaisuita jne.) verkoston Facebook-ryhmässä ja tällä sähköpostilistalla. Vuonna 2022 OSANA-verkosto ryhtyy järjestelmällisesti kartoittamaan maahan muuttaneiden osallisuuden toteutumista sote-palveluiden järjestäjien ja käyttäjien näkökulmasta. Verkostoon voit liittyä lähettämällä sähköpostia Sirkku Varjoselle (sirkku.varjonen@kuntoutussaatio.fi).

Mentoriverkosto

Mentoriverkoston Facebook-sivulla välitämme ajankohtaista tietoa ja käytännön työkaluja kotoutumisen tueksi. Niitä voivat hyödyntää maahan muuttaneet ja ammattilaiset, jotka auttavat heitä asettumaan Suomeen.

Tietopaketit ja ohjeet

Aiempia tutkimuksia ja selvityksiä

Blogikirjoituksia ja muita artikkeleita

Ilmasto-osallisuus

Aiempia hankkeita

Hävitetään meidän koulun hävikki

Hankkeessa kehitettiin tapoja vahvistaa lasten ja nuorten ilmasto-osallisuutta kouluissa. Hävitetään meidän koulun hävikki -korttipakka on valmis oppituntimateriaali ruuan ilmastovaikutuksista. Kortit on tarkoitettu noin 10–15-vuotiaille lapsille ja nuorille eli 4.–9.-luokkalaisille. Pakkaan kuuluu tieto-, pohdinta- ja tehtäväkortteja. Kortit voi joko tulostaa tai niitä voi näyttää digitaalisesti.

Hävitetään meidän koulun hävikki -jatkohanke Kokeilun paikka -sivustolla

Korttipakka (2021, pdf)

Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon

Pienensimme kokeiluhankkessamme kuntalaisten hiilijalanjälkeä jakamalla koulujen hävikkiruokaa Länsi-Helsingissä. Kokeilun aikana kiinnostus ja tieto sekä vaikutusmahdollisuudet ruuan ilmastovaikutuksista lisääntyivät. Hankkeessa kehitettiin toimintamalli koulujen hävikkiruokaongelman ratkaisemiseksi.

Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -kokeiluhanke Kokeilun paikka -sivustolla

Kasvishävikki voimavaraksi naapurustoon -toimintamalli (2020, pdf)

Käynnissä olevat tutkimukset

Ota yhteyttä

Johtaa Hyvinvoivat ja kestävät yhteisöt -ryhmää. Osallistuu tutkimusten tekoon ja vastaa maahanmuuttajille suunnatuista matalan kynnyksen palveluista ja järjestömentoroinnista.

Ramadan Farid

Tutkija, FM

044 781 3169 | farid.ramadan@kuntoutussaatio.fi

Maahanmuuton, monikulttuurisuuden, kotoutumisen, osallisuuden ja laadullisten tutkimusmenetelmien asiantuntija.

Varjonen Sirkku

Erikoistutkija, VTT

044 781 3141 | sirkku.varjonen@kuntoutussaatio.fi

Arvioinnin ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden asiantuntija.

Vilhunen Tuuli

Tutkija, YTM

0447813101 | tuuli.vilhunen@kuntoutussaatio.fi

Arvioinnin, hanke- ja ohjelmasuunnittelun, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden asiantuntija.

Alitalo Erna

Tutkija, arvioitsija, VTM

044 781 3201 | erna.alitalo@kuntoutussaatio.fi

Klemelä Juha

Tutkija, VTM

044 781 3099 | juha.klemela@kuntoutussaatio.fi

Kartoittaa lähdekirjallisuutta, hakee tietoa ja tuottaa tiivistemiä eri aiheista.

Hirvonen Henrikki

Tutkimusavustaja, YTM

040 838 2428 | henrikki.hirvonen@kuntoutussaatio.fi

Vastaa ryhmän viestinnästä.

Nääppä Emmi

Viestinnän suunnittelija

040 8366 365 | emmi.naappa@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 23.06.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons