Suoraan sisältöön

Kestävät yhteisöt ja sosiaaliset innovaatiot 

Kuntoutussäätiön Kestävät yhteisöt ja sosiaaliset innovaatiot -ryhmä pyrkii toiminnallaan edistämään oikeudenmukaisen ja vakaan yhteiskunnan rakentumista. Ryhmän toiminta tukee eri tavoin ihmisten osallisuutta ja edistää väestöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta. Tutkimme ja tuotamme tietoa näistä aiheista ja yhdistämme tutkittua tietoa käytännön toimintojemme suunnittelussa ja kehittämisessä. Ryhmän työntekijät ovat maahanmuuton, osallisuuden, yhteisötalouden ja sosiaalisen innovaatiotoiminnan asiantuntijoita. Voitte olla meihin yhteydessä, mikäli tarvitsette yhteistyökumppania tai toivotte koulutusta tai konsultaatiota ryhmän teemaan liittyvissä asioissa.

Osallisuus

Tuemme kaikkien ihmisten osallisuutta tuottamalla tietoa, toimintamalleja ja järjestämällä toimintaa, joilla vahvistetaan ihmisten osallisuutta. Tällä hetkellä edistämme erityisesti maahan muuttaneiden osallisuutta terveyspalveluissa ja vahvistamme niiden ihmisten digi-osallisuutta, jotka ovat vaarassa jäädä syrjään digitalisoituvasta maailmasta.

Maahanmuutto ja kotoutuminen

Kuntoutussäätiöllä on pitkä kokemus maahanmuuttoon liittyvästä tutkimustyöstä. Olemme toteuttaneet useita kotoutumiseen liittyviä tutkimushankkeita. Meillä on myös paljon kokemusta järjestöjen tukemisesta niin, että ne voivat huomioida maahan muuttaneet toiminnassaan mahdollisimman hyvin.

Uskomme, että kaikenlaiset järjestöt voivat auttaa Suomeen muuttaneita asettumaan tänne ja toivottaa heidät tervetulleiksi järjestöjen asiakkaiksi, aktiiveiksi ja työntekijöiksi. Kuntoutussäätiö ajaa järjestöjen etua vaikuttamistyössään. Ryhmämme keskittyy erityisesti maahan muuttaneiden omien järjestöjen tukemiseen ja edunvalvontaan. Olemme esimerkiksi mentoroineet useita maahan muuttaneiden omia järjestöjä tukemalla heitä viestinnässä, markkinoinnissa, strategian kehittämisessä sekä rahoituksen hankkimisessa.

Osana-verkosto edistää maahan muuttaneiden osallisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kuntoutussäätiö koordinoi vapaamuotoista OSANA-verkostoa, jonka tavoitteena on edistää maahan muuttaneiden osallisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Verkostotapaamisia järjestetään muutaman kerran vuodessa. Verkoston jäsenet saavat myös sähköisen uutiskirjeen pari kertaa vuodessa. Jäsenet voivat lisäksi itse vapaasti jakaa verkoston aihepiiriä koskevaa tietoa (uutisia, tapahtumakutsuja, julkaisuita jne.) verkoston Facebook-ryhmässä ja sähköpostilistalla. OSANA-verkosto kartoittaa parhaillaan kyselytutkimuksella Suomeen muuttaneiden osallisuuden toteutumista sote-palveluissa järjestäjien ja käyttäjien näkökulmasta. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään muun muassa verkoston toiminnan suuntaamisessa vuonna 2023.

Verkostoon voit liittyä lähettämällä sähköpostia Sirkku Varjoselle (sirkku.varjonen@kuntoutussaatio.fi).

Tarjoamme asiantuntemusta ruohonjuuritasolta strategiatasolle

Kuntoutussäätiö on toiminut aktiivisesti Malminkartanossa ja sen lähialueilla Länsi-Helsingissä ja Länsi-Vantaalla. Naapurustoissa tekemämme työn puitteissa olemme kehittäneet useita kotoutumista edistäviä matalan kynnyksen palveluita ja toimintoja. Tunnemme tekemiemme tutkimusten ja toteuttamiemme palveluiden kautta kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyvät asiat hyvin laajasti ruohonjuuritasolta strategiatasolle..

Yhteistyö ja verkostoissa toimiminen on mielestämme paras tapa saada olemassa olevista resursseista paras mahdollinen hyöty. Meihin voi olla yhteydessä, jos tarvitsette koulutusta maahan muuttaneiden kotoutumisesta ja osallisuuden tukemisesta tai yhteistyökumppania hankkeenne tai muun ideanne toteutukseen.

Sosiaaliset innovaatiot

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ne voivat olla esimerkiksi palveluita, tuotteita tai prosesseja, joiden avulla pyritään ratkaisemaan sosiaalisia ja ekologisia haasteita. Sosiaalisten innovaatioiden päämääränä on parantaa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia. Yhteistyö eri toimijoiden välillä sekä toiminnan kohderyhmän kanssa ovat edellytyksiä onnistuneelle sosiaaliselle innovaatiolle, koska ratkaistavat ongelmat vaativat yleensä moniulotteisia ratkaisuja.

Kuntoutussäätiö on tehnyt lukuisia sosiaalisia innovaatioita, joilla on tuettu ihmisten osallisuutta ja toimintakykyä. Kuntoutussäätiö on mukana Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen rakentamisessa, ja tuottaa tietoa sosiaalisista innovaatioista osaamiskeskuksen käyttöön.

Esimerkkejä Kuntoutussäätiön kehittämistä sosiaalisista innovaatioista

Hävikkihanke

Ympäristöministeriön hankkeessa kehitimme käytännön työn kautta toimintamallin, jonka avulla alueen koulujen hävikkiruokaa voidaan jakaa paikallisille asukkaille. Totesimme, että koulujen hävikkiruuan jakaminen on mahdollista koulujen ja paikallisten toimijoiden tiiviillä yhteistyöllä. Tutustu toimintamalliin (pdf) ja koululaisten materiaaliin (pdf).

Tilojen jakaminen

STEA:n rahoittaman aluetyön yhtenä osa-alueena oli hukkatilojen tarjoaminen alueen asukkaiden ja vapaaehtoistoimijoiden käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Niinpä lainasimme kokous- ja liikuntatilojamme ulkopuolisille tahoille, joiden toiminta oli avointa ja yhdenmukaista aluetyön tavoitteiden kanssa. Avasimme myös avoimen työskentelytilan hiljaiseen työskentelyyn päiväsaikaan rekisteröityneille käyttäjille. Yleishyödyllistä toimintaa järjestävät ryhmät saattoivat käyttää tilaa iltaisin ja viikonloppuisin. Lue lisää kehittämästämme aluetyön mallista (pdf).

Digipaja

Kuntoutussäätiön Digipaja tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa, jossa asiakas oppii uusia taitoja, saa kokemuksia erilaisista työtehtävistä, perehtyy työelämän sääntöihin ja saa selkeyttä jatkopolkuihinsa. Digipajan erityisominaisuutena on vahva etätyötaitojen kehittäminen ja sähköisten työvälineiden sekä -menetelmien käyttöönoton tuki. Palvelu kehittyy jatkuvasti yhteiskunnan ja asiakaskohderyhmän tarpeiden mukaan.

Omankielinen digineuvonta

Helsingin kaupungin kotoutumisen edistämiseen tarkoitetulla rahoituksella organisoitiin arabian- ja somalinkielinen digineuvonta Länsi-Helsingin alueella asuville ikäihmisille. Neuvojat toimivat eri kaupunginosien julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa ja moskeijassa.

Tietopaketit ja ohjeet

Aiempia tutkimuksia ja selvityksiä

Blogikirjoituksia ja muita artikkeleita

Käynnissä olevat tutkimukset

Ota yhteyttä

Johtaa Hyvinvoivat ja kestävät yhteisöt -ryhmää. Osallistuu tutkimusten tekoon ja vastaa maahanmuuttajille suunnatuista matalan kynnyksen palveluista ja järjestömentoroinnista.

Ramadan Farid

Kehittämispäällikkö, FM

044 781 3169 | farid.ramadan@kuntoutussaatio.fi

Maahanmuuton, monikulttuurisuuden, kotoutumisen, osallisuuden ja laadullisten tutkimusmenetelmien asiantuntija.

Varjonen Sirkku

Erikoistutkija, VTT

044 781 3141 | sirkku.varjonen@kuntoutussaatio.fi

Kartoittaa lähdekirjallisuutta, hakee tietoa ja tuottaa tiivistemiä eri aiheista.

Hirvonen Henrikki

Tutkimusavustaja, YTM

040 838 2428 | henrikki.hirvonen@kuntoutussaatio.fi

Vastaa ryhmän viestinnästä.

Nääppä Emmi

Viestinnän suunnittelija

040 8366 365 | emmi.naappa@kuntoutussaatio.fi

Huolman Oskari

Markkinointiviestijä

044 7813 010 | oskari.huolman@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 10.05.2023

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons