Suoraan sisältöön

Työelämä

Painopisteen tavoitteena on edistää osallisuutta, työkykyä, työhön pääsemistä tai työssä pysymistä. Työskentelemme erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ja osatyökykyisten työhön kiinnittymisen ja työssä pysymisen parantamiseksi. Toimimme verkostomaisessa yhteistyössä muiden painopistealueen keskeisten toimijoiden kanssa.

Hankkeet ja toiminnot

Työkykykoordinaattorikoulutus

Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutuksella tunnustettu asema ammatillisena täydennyskoulutuksena.

Työkykykoordinaattorikoulutuksen toimintamalli perustuu v. 2014 Kuntoutussäätiön työurien jatkamisen tuki (Jamit) -hankkeen (2012–2014) ja Osatyökykyiset työssä- ohjelman (2013-2015) yhteistyönä kehittämään työluotsi-koulutukseen. Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui laaja ja asiantunteva yhteistyötahojen verkosto: Tampereen yliopisto, Lapin yliopisto, Sano Oy ja Työterveyslaitos sekä lisäksi useita muita kouluttajia. Toimintamallia kehitettiin ja toteutettiin edelleen Kuntoutussäätiön työssä jatkamisen tuki (Tempo) -hankkeessa (2015–2018). Koulutuksen nimeksi on vakiinnutettu työkykykoordinaattorikoulutus ja heitä koulutetaan osana Kuntoutussäätiön koulutuspalveluita. Osallistu ja täydennyskouluttaudu työkykykoordinaattoriksi, joka tukee osatyökykyisiä työelämässä, meidän koulutuksemme kautta.

Lisätietoja:

Työkykykoordinaattoreille suunnatut täydennyskoulutuspäivät

Työkykykoordinaattorikoulutuksen käynneiltä saamamme palautteen pohjalta olemme suunnitelleet ratkaisukeskeiseen työskentelyyn syventävän koulutuksen. Kahden päivän webinaarin muodostamassa kokonaisuudessa kumpikin päivä sisältää sekä työnohjauksellisen-, että luento-osuuden.

Ennakkotehtävänä on kuvata case, joka on työkykykoordinaattorina tai vastaavaa työtä tekevänä ammattilaisena on koettu hankalana. Näihin osallistujien kysymyksiin pureudutaan ja niitä puretaan työnohjauksellisessa osuudessa.

Täydennyskoulutuspäivät koostuvat osallistujien omiin asiakastilanteisiin pureutuvasta työskentelystä, ratkaisukeskeisten menetelmien osaamisen syventämisestä sekä työelämä tutkimusten esittelystä.

Opitun syventämiseksi päivät sisältävät myös välityöskentelyn tehtäviä.

Kouluttajina toimivat psykoterapeutit Ulla Anttila ST, VTM//Ph.D. ja Leena Boltar PsM, PDO, työ- ja organisaatiopsykologian EUROPSY -erityispätevyys.

Työkykykoordinaattoreiden työnohjaus

Työkykykoordinaattoreille suunnatun työnohjauksemme tavoitteena on edistää työkykykoordinaattoreiden työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä ammatillista kehittymistä. Työskentelyotteemme on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Tutkimme työroolin ulottuvuuksia ja etsimme pienryhmässä vuorovaikutuksen keinoin yhdessä ratkaisuja osallistujien esiintuomiin haastaviin tilanteisiin työkykykoordinaattorin työssä.

Pienryhmä kokoontuu vuoden aikana etänä seitsemän kertaa, kaksi tuntia kerrallaan.

Työnohjaajat: Leena Boltar psykologi, PDO, psykoterapeutti, työnohjaaja ja Marja Heikkilä työkykykoordinaattorikoulutuksen koordinaattori, TtM, tutkija Kuntoutussäätiö.

Tilaustyönohjausta

Teemme työnohjausta myös tilauksesta erilaisille kuntoutusalan toimijoille esim. työhönvalmentajille.

Toiminnallisen ryhmätyön menetelmäkoulutus

Marras–joulukuussa 2022 on tulossa järjestötoimijoille tarjottava kaksipäiväinen toiminnallisten ryhmätyömenetelmien Helsingissä järjestettävä kurssi.

Työhyvinvointi teatterialalla

Vuonna 2021 alkaneessa tutkimushankkeessa kartoitetaan teattereiden nykytilanne työhyvinvointitoiminnan ja työssä jaksamisen tukemisen osalta. Vuoden 2022 aikana pohditaan neljässä eri teatterissa yhdessä henkilöstön kanssa konkreettisia toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääminen ja työurien pidentäminen. Hanke kohdistuu valtionosuuteen oikeutettujen ammattiteatterien (ns. VOS-teatterit) sekä Kansallisteatterin henkilöstöön.

Hankkeeseen osallistuvat omalla työpanoksellaan työnantajia edustava Suomen Teatterit ry sekä työntekijöitä edustava Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry (TEME). Tutkimus- ja kehittämisosuuden hankkeessa toteuttaa Kuntoutussäätiö. Hanke rahoitetaan TYÖ2030-ohjelmasta, jota hallinnoi Työterveyslaitos.

Lisätietoa Työ- ja toimintakyky teattereissa -hankkeesta.

Ota yhteyttä

Puumalainen Jouni

Tutkija

040 510 8941 | jouni.puumalainen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 17.08.2022

Jaa sivu!

Simple Share Buttons