Suoraan sisältöön

Ammattiryhmittäiset erot kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä 2001–2015

Kuormittavien ammattien tunnistaminen sekä tapaustutkimus merenkulkijat

Väestön terveyden kannalta on erityisen tärkeää tunnistaa kaikista kuormittavimpia ammatteja ja arvioida ammattiryhmittäisten kuolleisuus- tai sairastavuusriskien taustalla olevia syitä.

Tavoitteena on selvittää ammattiryhmittäisiä eroja kuolleisuudessa ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisessä Suomessa 2001–2014 sekä tunnistaa erityisen kuormittavia ammatteja. Lisäksi tutkimme kuolleisuutta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä merenkulkijoilla.

Aineistona on yksilötasoinen pitkittäisaineisto ja siihen on yhdistetty tietoja Tilastokeskuksen, Eläketurvakeskuksen ja Merimieseläkekassan rekistereistä.

Tulokset julkaistaan tieteellisinä artikkeleina ja tutkimusraporttina. Kuntoutussäätiö toteuttaa hankkeen vuosina 2016–2017 yhteistyössä Eläketurvakeskuksen ja Merimieseläkekassan kanssa. Hankkeen rahoittaa Työsuojelurahasto.

Hankekuvaus Kuntoutussäätiön hankerekisterissä

Tiedotteet

Kuntoutussäätiön tutkimus: Kuolleisuus- ja työkyvyttömyyseläkeriskit korkeita useissa ammateissa 11.12.2018

Kuntoutussäätiössä tutkitaan kuolleisuuden ja työkyvyttömyyseläkkeen syitä eri ammattiryhmissä 11.7.2016

Pääjulkaisu

Hanna Rinne, Maari Parkkinen, Riikka Shemeikka, Timo Ilomäki, Veijo Notkola. Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 90/2018.

Muut julkaisut

Hanna Rinne: Korkean alkoholikuolleisuuden ammatit. Tiimi 2/2019.

Hanna Rinne: Merenkulkijoiden kuolleisuus ja työkyvyttömyys edelleen korkeita. Albatrossi 1/2019.

Timo Ilomäki: Hengityselinsairaudet Suomessa ja maailmalla. Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 23.1.2019.

Maari Parkkinen: Kuolleisuus verenkiertoelinsairauksiin edelleen yleistä samoissa riskiammateissa. Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 17.12.2018

Hanna Rinne: Useissa työntekijäammateissa sekä kuolleisuus että työkyvyttömyyseläkealkavuus korkeaa. Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 13.12.2018

Hanna Rinne: Kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen palkansaajilla ammateittain Suomessa 2001–2015. Tutkittua tietoa -julkaisu 11.12.2018

Hanna Rinne: Merenkulkijoiden kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen miehillä 2001–2015. Tutkittua tietoa -julkaisu 11.12.2018

Tutkimuksen tulokset dioina 11.12.2018

Hanna Rinne: Merenkulkijoilla korkea alkoholikuolleisuus – pelkät elintapaprojektit eivät riitä Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 10.8.2016

Hanna Rinne, Riikka Shemeikka, Veijo Notkola: Mortality among Finnish seafarers in 2001-2013 Abstrakti European Population Conference 31.8.-3.9.2016 Mainz

Hanna Rinne, Johan Storgård, Sakari Suominen: Näyttelijöiden kuolleisuus. Katsaus Kuntoutus-lehdessä 2/2016

Hanna Rinne: Työterveyttä merellä Blogikirjoitus Vaikuttavaa kuntoutusta -blogissa 16.3.2016

 

kuoma_logot

laiva_

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Tallenna

Lisätiedot

Rinne Hanna

Tutkija

044 781 3104 | hanna.rinne@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 29.04.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons