Suoraan sisältöön

Maahanmuutto

Kuntoutussäätiöllä on pitkä kokemus maahanmuuttoon liittyvästä tutkimustyöstä.  Tutkimuksen lisäksi tuotamme tietoa  ja selvityksiä erilaisista terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä aiheista maahan muuttaneille sekä heidän parissaan työtä tekeville.

Vuodesta 2017 Kuntoutussäätiö on järjestänyt erilaista  matalan kynnyksen toimintaa maahan muuttaneille, joka pohjautuu vahvasti tutkittuun tietoon ja ajankohtaiseen käsitykseen tarpeista, joilla kotoutumista voidaan tehokkaasti edistää. Kaikella järjestämällämme matalan kynnyksen toiminnalla haluamme auttaa Suomeen muuttaneita kiinnittymään kokonaisvaltaisesti uuteen kotimaahansa. Osana kotoutumista edistävää toimintaamme jaamme osaamistamme maahan muuttaneiden järjestöille palveluihimme kuuluvalla järjestömentoroinnilla. Tukemalla järjestöjä, autamme niitä palvelemaan omia asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme olla mukana rakentamassa yhdenvertaista Suomea, jossa kaikilla on mahdollisuus löytää oma tapa olla mukana yhteiskunnassa ja vaikuttaa sen tulevaisuuteen.

Ylläpidämme OSANA-verkostoa, jonka tarkoituksena on kehittää tapoja, joilla maahan muuttaneet voisivat nykyistä paremmin hyötyä järjestöjen palveluista ja muutenkin osallistua helpommin niiden toimintaa. Verkostoon voit liittyä lähettämällä sähköpostia Sirkku Varjoselle (sirkku.varjonen@kuntoutussaatio.fi), jossa kerrot haluavasi päästä mukaan verkostoon.

Matalan kynnyksen toiminta

Järjestämme monenlaista toimintaa, joissa Suomeen muuttaneet voivat tutustua uusiin ihmisiin ja saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen toiminnasta. Järjestämme esimerkiksi luontoretkiä, joilla oppii erilaisia asioita Suomen luonnosta samalla kun tutustuu muihin ihmisiin. Retkiä järjestetään erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen, Luontoliiton ja Yhteiset lapsemme ry:n kanssa.

Retkistä ja muusta matalan kynnyksen toiminnasta saat lisätietoa tältä sivulta sekä seuraamalla Kuntoutussäätiön mentoriverkoston Facebook-sivua.

Mentoriverkosto

Mentoriverkosto auttaa maahan muuttaneiden järjestöjä oman toimintansa suunnittelussa ja kehittämisessä. Voimme auttaa järjestöjä esimerkiksi järjestön strategian rakentamisessa, viestinnässä ja markkinoinnissa, sopivien rahoituskanavien löytämisessä, rahoitushakemusten tekemisessä ja oikeiden yhteistyökumppaneiden löytämisessä. Autamme mahdollisuuksien mukaan monessa muussakin järjestötoimintaan liittyvässä asiassa, ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää!

Vuonna 2020 järjestämme maahan muuttaneiden järjestöille tarkoitettuja koulutuksia erilaisista aiheista. Koulutusten aiheet ja ajankohdat julkaistaan keväällä 2020 tämän sivun lisäksi Kuntoutussäätiön Mentoriverkoston Facebook sivulla.

Lisätietoja mentoriverkoston tapahtumista ja ajankohtaisista asioista saat tältä sivulta sekä Kuntoutussäätiön mentoriverkoston Facebook-sivulta.

Hankkeet

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -hanke

Kuntoutussäätiö osallistuu valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaan kuuluvaan Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolut (MAKO) -tutkimushankeeseen, jossa tarkastellaan maahan muuttaneiden opinto- ja työllistymispolkuja. Tutkimuksessa selvitetään tyypillisimmät palvelupolut ja tuotetaan tietoa, jonka pohjalta niitä voidaan kehittää. Tavoitteena on parantaa muualta Suomeen muuttaneiden osaamisen tunnistamista ja heille suunnattuja palveluita, jotta työllistyminen omia taitoja vastaavaan työhön olisi tulevaisuudessa sujuvampaa. Aihetta lähestytään laajasti sekä palveluista vastaavien hallinnonalojen että maahan muuttaneiden näkökulmista. Tutkimus kestää syksyyn 2020 ja sen toteuttamisesta vastaavat Kuntoutussäätiön lisäksi Demos Helsinki, Helsingin yliopisto, Oxford Research sekä Siirtolaisuusinstituutti.

Lisätietoja

Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke (MAHKU-hanke)

Hankkeessa Kela kokeilee ja kehittää maahanmuuttajille suunnattua kuntoutuspalvelua, jossa ammatilliseen kuntoutukseen yhdistetään suomen kielen opetusta.

Kuntoutussäätiö osallistuu hankkeseen toteuttamalla tutkimuksen, jossa arvioidaan hankkeessa pilotoitavan kuntoutuspalvelun hyötyjä kuntoutujille sekä palvelun toimivuutta ja soveltuvuutta Kelan palveluksi. Tutkimuksen perusteella Kela kehittää kuntoutuspalvelua ja päättää mallin käyttöönotosta.

Lisätietoja

Tietoa työskentelyn ja päätöksenteon tueksi

Kuntoutussäätiö on tutkimus- ja palveluorganisaatio ja olemme tehneet paljon maahanmuuttoon liittyvää tutkimusta. Olemme myös tuottaneet erilaisia oppaita ja ohjeistuksia maahan muuttaneille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään maahan muuttaneita.

Kerromme täällä ajankohtaisista maahanmuuttotutkimuksistamme. Täältä löytyy myös arkisto, josta voit ladata tietopaketteja ja tutkimusraportteja, joiden tuottamisessa olemme olleet mukana.

Tietopaketit ja ohjeet

Käynnissä olevat tutkimukset

Aiempia tutkimuksia ja selvityksiä

Ramadan Farid

Tutkija

044 781 3169 | etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

Varjonen Sirkku

Erikoistutkija, VTT

044 781 3141 | etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi

Vilhunen Tuuli

Tutkija, YTM, aluetyön koordinaattori

0447813101 | etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 05.06.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons