Suoraan sisältöön

Osallisuus

Vahvistamme sosiaalista osallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa

Toimintaa toteutetaan laajoissa eri rahoittajien tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Olemme mukana strategisen tutkimuksen hankkeessa Kansalaisuuden kuilut ja kuplat. Osallistumme järjestölähtöisen päihde- ja mielenterveystutkimuksen ohjelman (MIPA) toteutukseen, hanke jatkuu alkuvuonna 2019. Edistämme pitkäaikaistyöttömien alkoholinkäytön yhteisöllistä vähentämistä STM:n rahoittamalla terveyden edistämisen määrärahalla.

Helsingin kaupungin rahoittaman LIITO-hankkeen avulla edistämme erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten (oppimisvaikeudet, autismin kirjo, asperger) osallisuutta lisäämällä heidän harrastusmahdollisuuksiaan. Liikunta- ja harrastustoiminnan ohjaajille ja valmentajille tarjotaan tietoa ja kokemusta yhteistyössä Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n sekä Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:n kanssa.

ESR-rahoitteisessa Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeessa edistämme yhdessä mm. Rikosseuraamuslaitoksen kanssa vankien osallistumista työelämään verkostoyhteistyötä ja vankilassa tapahtuvaa yhteistyötä kehittämällä.

Edistämme vertaistoimintaa ja kokemusasiantuntijuutta sekä tietämystä sosiaalisesta kuntoutuksesta kouluttamalla yhteisöjä sekä kouluttamalla oppilaitoksissa.

Hankkeet ja toiminnot

LIITO-hanke

Helsingin kaupungin rahoittaman LIITO-hankkeen avulla edistämme erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten (oppimisvaikeudet, autismin kirjo, asperger) osallisuutta lisäämällä heidän harrastusmahdollisuuksiaan. Liikunta- ja harrastustoiminnan ohjaajille ja valmentajille tarjotaan tietoa ja kokemusta yhteistyössä Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n sekä Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry:n kanssa.

Puumalainen Jouni

Tutkija

040 510 8941 | jouni.puumalainen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 18.09.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons