Suoraan sisältöön

Osallisuus

Vahvistamme sosiaalista osallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa

Toimintaa toteutetaan laajoissa eri rahoittajien tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Olemme mukana strategisen tutkimuksen hankkeessa Kansalaisuuden kuilut ja kuplat. Osallistumme järjestölähtöisen päihde- ja mielenterveystutkimuksen ohjelman (MIPA) toteutukseen, joka jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Edistämme vertaistoimintaa ja kokemusasiantuntijuutta sekä tietämystä sosiaalisesta kuntoutuksesta kouluttamalla yhteisöjä sekä kouluttamalla oppilaitoksissa.

Hankkeet ja toiminnot

ARTSI-toiminta

ARTSI-toiminta on suunnattu pienille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka kaipaavat tukea oman toimintansa arviointiin ja seurantatiedon tuottamiseen. Vuosittain mukaan valitaan avoimen haun perusteella noin 20–25 järjestöä, jotka saavat toimintaansa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn Ak-, Ay- tai C-avustusta. Artsi-toimintaa on rahoittanut STEA jo vuodesta 2013.

ARTSI-toiminta perustuu järjestökohtaiseen vuorovaikutukseen ja sparraukseen vaikutusketjuajattelussa. Saadun palautteen perusteella toimintaan osallistuneiden järjestöjen arviointiosaaminen on lisääntynyt merkittävästi. Järjestöt ovat saaneet osallistumisesta omia ja rahoittajan tarpeita palvelevat työkalut ja mallit tukemaan arviointityötään.

Kehittämisprosessiin on osallistunut vuosina 2013–2022 jo 150 järjestöä. Lue lisää ARTSin mahdollisuuksista

Tietoa ARTSIsta

Lapset on tärkeitä -hanke

Lapset on tärkeitä -hanke on monitoimijainen yhteiskehittämishanke, jossa vahvistetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten osallisuutta ja osallisuuden arviointia. Hankkeen tausta on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, jonka mukaan aikuisten velvollisuus on turvata kaikkien lasten osallisuus ja yhdenvertaisuus. Erityisesti hankkeessa keskitytään lasten järjestölähtöisen ryhmätoiminnan osallisuuden kehittämiseen. Osallisuuden arvioinnin kehittäminen on myös tärkeä osa hanketta. Kun lapsi osallistuu toiminnan arviointiin ja kehittämiseen, lapsen osallisuus konkretisoituu toiminnaksi, jolla lapsi vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Kuntoutussäätiö on hankkeessa osatoteuttajana kehittämässä osallisuuden menetelmiä ja arviointia. Hanke ajoittuu vuosille 2022–2024 ja sitä rahoittaa STEA.

Lapset on tärkeitä -hankkeen verkkosivut

Kysy hankkeesta: tutkija Tuuli Vilhunen, tuuli.vilhunen@kuntoutussaatio.fi

Työhyvinvointi teatterialalla

Vuonna 2021 alkaneessa tutkimushankkeessa kartoitetaan teattereiden nykytilanne työhyvinvointitoiminnan ja työssä jaksamisen tukemisen osalta. Vuoden 2022 aikana pohditaan neljässä eri teatterissa yhdessä henkilöstön kanssa konkreettisia toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääminen ja työurien pidentäminen. Hanke kohdistuu valtionosuuteen oikeutettujen ammattiteatterien (ns. VOS-teatterit) sekä Kansallisteatterin henkilöstöön.

Hankkeeseen osallistuvat omalla työpanoksellaan työnantajia edustava Suomen Teatterit ry sekä työntekijöitä edustava Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry (TEME). Tutkimus- ja kehittämisosuuden hankkeessa toteuttaa Kuntoutussäätiö. Hanke rahoitetaan TYÖ2030-ohjelmasta, jota hallinnoi Työterveyslaitos.

Lisätietoa Työ- ja toimintakyky teattereissa -hankkeesta

Ota yhteyttä

Puumalainen Jouni

Tutkija

040 510 8941 | jouni.puumalainen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 13.04.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons