Suoraan sisältöön

VANU-hanke: Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla

 

Erilaiset opiskelu- ja arjenhallinnan vaikeudet ovat nuorten keskuudessa yleisiä. Niillä voi olla monenlaisia vaikutuksia koulutukseen osallistumiseen, työllistymiseen ja hyvinvointiin. Kuntoutussäätiön Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla -hankkeessa pureudutaan aiheeseen tutkimalla opiskeluvaikeuksien yhteyksiä nuorten osallisuuteen ja koulutuspolkuihin sekä kehittämällä tukea nuorille tietoon perustuen.

Yhtenä tukimuotona hankkeessa kehitetään nuorille suunnattua ryhmätoimintaa. Ryhmissä jaetaan tietoa arjen ja opintojen hallinnan pulmista ja keinoista, sekä mahdollistetaan omien kokemusten jakaminen aiheesta muiden nuorten ja ohjaajien kanssa. Samalla harjoitellaan arjen ja opintojen hallinnan välineitä käytännöllisten tehtävien avulla. Maksuttomat pilottiryhmät toimivat vuoden 2017 aikana.

Ryhmätoiminnan lisäksi nuorille ja nuorten ohjaajille tuotetaan käytännönläheistä tietoa sisältävät maksuttomat oppaat. Nuorten opas keskittyy opiskelujen ja arjenhallinnan välineisiin ja tukimuotoihin. Ohjaajien opas taas keskittyy opiskelun ja arjenhallinnan ohjaamiseen liittyvään tietoon ja hyviin käytäntöihin. Molemmat oppaat julkaistaan lokakuussa 2018.

Lisäksi järjestetään nuorten parissa työskenteleville ohjaajille maksutonta koulutusta. Koulutuksessa tarjotaan tietoa opiskeluvaikeuksien tukemisesta sekä mahdollisuus ottaa hankkeessa kehitetty ryhmätoiminta käyttöön tuetusti ohjaajan omassa toimintaympäristössä.

 

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat 15-29-vuotiaat nuoret, joilla on vaikeuksia opiskelussa tai arjenhallinnassa.

Kehitämme hankkeessa opiskeluvaikeuksiin liittyvää tukea yhdessä alan ammattilaisten kanssa.

Miten?

Ryhmätoiminta

Hankkeessa kehitetään ryhmämuotoista tukea ja välineitä opiskelujen ja arjenhallintaan noin 15-29 -vuotiaille nuorille.

Ryhmämallia testattiin pilottiryhmissä, jotka suunniteltiin ja järjestettiin yhteistyössä Nyyti ry:n, Leikkiväki ry:n sekä HERO ry:n kanssa. Ryhmät kokoontuivat 8 kertaa kahden tunnin ajan kehitetyn ryhmämallin mukaisesti. Kuhunkin ryhmään otettiin mukaan noin 10 nuorta. Ryhmät olivat maksuttomia.

Ryhmissä asiantuntijat kertoivat opiskelun ja arjenhallinnan pulmista sekä keinoista, kuten opiskelun ja tehtävien suunnittelusta, ajanhallinnasta, omien vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamisesta, motivaation löytämisestä, vuorovaikutustilanteiden harjoittelusta sekä hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämisestä. Samalla nuorilla oli mahdollisuus jakaa omia kokemuksia aiheista keskenään. Aiheita käsiteltiin ryhmissä käytännönläheisten ja toiminnallisten tehtävien sekä keskustelun kautta.

Pilottiryhmistä kerätyn palautteen perusteella ryhmämallia on viimeistelty ja suunniteltu mahdollisimman helposti sovellettavaan muotoon myös muissa ympäristöissä. Perehdytystä ryhmämallin käyttöönottamiseksi annetaan hankkeen koulutuspäivillä 13.-14.6.2018.

Oppaat

Hankkeessa tuotetaan käytännönläheistä tietoa sisältävät oppaat opiskelujen ja arjen hallinnasta nuorille sekä heidän ohjaajilleen. Molemmat oppaat julkaistaan lokakuussa 2018. Nuorten opas tarjoaa tietoa muun muassa siitä, miten opiskelu- ja arjenhallinnan vaikeudet voivat ilmetä ja miten omia opiskelutaitoja voi itse käsitellä sekä kehittää erilaisten vinkkien ja harjoitteiden avulla. Ohjaajien opas taas tarjoaa opiskeluvaikeuksiin liittyvän tiedon lisäksi mallin ja ohjeistuksen ryhmämuotoisen tuen tarjoamiseksi opiskeluun.

Ohjaajien koulutus

Hankkeessa toteutetaan 13.-14.6.2018 nuorten opiskelu- ja arjenhallinnan parissa työskenteleville ohjaajille koulutuspäivät. Helsingissä Malminkartanossa järjestettävillä koulutuspäivillä tarjotaan mahdollisuus ottaa hankkeessa kehitetty ryhmätoiminta käyttöön tuetusti omassa toimintaympäristössä. Lisäksi tarjoutuu mahdollisuus jakaa omia ohjauskokemuksia ja -tietoja muiden ohjaajien kanssa.

Tutkimus

Kuntoutussäätiö tutkii hankkeessa opiskelu- ja arjenhallinnanvaikeuksia kokevien nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä osallisuutta opinnoissa ja arjen ympäristöissä erilaisten kyselyaineistojen avulla. Rekisteritutkimuksella seurataan erityistä tukea saaneiden opiskelijoiden elämänpolkuja. Myös nuorten ohjaajien ja oppimisvaikeuksien asiantuntijoiden tieto on vahvasti mukana hankkeen kehittämistoiminnassa.

Milloin?

Hanke toteutetaan vuosina 2016-2018, ja se rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden edistämisen määrärahoista.

Nuorten ryhmät 2017.
Nuorten sekä ohjaajien oppaat lokakuussa 2018.
Koulutuspäivät ohjaajille 13.-14.6.2018.
Tutkimusjulkaisut syksyllä 2018.

 

Lisätietoja opiskelu- ja oppimisvaikeuksista: http://www.oppimisvaikeus.fi/

***

 

Lisätietoja hankkeesta:

Hankkeen hallinto: Riikka Shemeikka, johtaja, tutkimus
Tutkimus: Hanna Rinne, tutkija
Ryhmät, oppaat ja ohjaajien koulutusjakso: Tiia Villa, tutkija / Leena Tarkiainen, psykologi / Nina Vuorio, erityisopettaja / Krista Björkroth, tutkimusavustaja / Maiju Nieminen, tutkimusavustaja

Yhteystiedot

Shemeikka Riikka

Johtaja, tutkimus ja kokeilut

044 781 3102 | riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi


Rinne Hanna

Tutkija

044 781 3104 | hanna.rinne@kuntoutussaatio.fiSisältö päivitetty 02.05.2019

Jaa sivu!

Simple Share Buttons