Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön tietoturva ja tietosuoja

Kuntoutussäätiön tietoturva- ja tietosuojakäytännöt noudattavat voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta. Ne perustuvat kansallisiin, yleisiin ja toimialakohtaisiin tietoturvaa, henkilörekistereitä, hyvää tiedonhallintatapaa ja tiedon laatua ohjaaviin ja velvoittaviin lakeihin, säädöksiin, ohjeisiin ja standardeihin.

Huolellinen asiakkaiden ja henkilöstön tietosuojasta huolehtiminen on keskeisen tärkeää Kuntoutussäätiön toiminnalle. Näin voimme varmistaa toiminnassamme tarpeellisten lakisääteisten sekä asiakassuhteeseen, palveluiden ja tutkimushankkeiden ylläpitoon ja toteuttamiseen tarvittavien henkilötietojen turvallisen ja asiallisen käsittelyn.

Koko henkilöstö on sitoutunut noudattamaan Kuntoutussäätiön tietosuojaohjeistusta ja käsittelemään henkilötietoja annettujen ohjeiden mukaisesti niin, että tietojen yksityisyys on suojattu.

Verkkosivusto

Verkkopalvelimemme keräävät tiedot siitä, millä selaimella ja käyttöjärjestelmällä sivustoa käytetään. Lisäksi tallentuu tietoja esimerkiksi sivuston kävijämääristä ja sivustolla tarkastelluista sivuista. Käytämme tietoja anonyymien tilastojen laatimiseen, voidaksemme parantaa sivuston rakennetta ja sisältöä. Yksittäistä käyttäjää ei pysty tunnistamaan näistä tiedoista.
Kun käytämme verkkosivuillamme materiaalia, joissa on yksilöitäviä henkilötietoja, niiden käyttötarkoitus kerrotaan ja niihin pyydetään erikseen lupa.

Verkkosivuillamme on linkkejä myös muille sivustoille. Linkitettyjen sivujen sisällöstä tai yksityisyyden suojan käytännöistä vastaa kyseisen sivuston tai palvelun ylläpitäjä.

Sisäinen tietojen käsittely ja tallennus

Kuntoutussäätiön sisäinen tietoverkko on salasanasuojattu. Asiakastietoja säilytetään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti vain suojatussa ympäristössä. Asiakastietoihin pääsee käsiksi vain siihen oikeutetut henkilöt. Asiakasrekistereiden käyttöä voidaan seurata lokitiedostoista.

Tunnistettavia asiakastietoja välitetään salatulla sähköpostilla.

Manuaaliset henkilörekisterit tallennetaan lukittuihin arkistokaappeihin lukituissa huoneissa.

Tietosuojaselosteet

Kuntoutussäätiö toimii rekisterinpitäjänä useissa eri järjestelmissä ja hankkeissa, joissa tarvitaan henkilötietoja. Tarkemmat tiedot löytyvät erillisistä kuntouttavan työtoiminnan, tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä henkilöstöhallinnon tietosuojaselosteista, joissa kerrotaan mitä tietoja keräämme ja mikä on tietojen käyttötarkoitus.

Omien tietojen tarkistaminen, oikaiseminen ja poistaminen

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnön voi tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tehdään vapaamuotoisella kirjallisella tietopyynnöllä.

Sinulla on oikeus pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon täydentämistä tai korjaamista. Tietojen korjaaminen pyydetään vapaamuotoisella kirjallisella oikaisupyynnöllä.

Sinulla on oikeus tietyissä tilanteissa pyytää poistamaan henkilötietosi ja peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia tilanteita ovat mm. se, että perut suostumuksesi, joka on ollut edellytys henkilötietojesi käsittelylle tai tietojen keräämisen alkuperäistä käyttötarkoitusta ei enää ole.

Tietojasi ei voida poistaa silloin, kun henkilötietojasi käsitellään lakisääteisiin tehtäviin liittyen (esim. ammatillinen koulutus, kuntoutus) tai jos niiden säilyttäminen perustuu lakiin ja säännöksiin. Tietojasi ei voida poistaa myöskään silloin, jos ne ovat tarpeellisia oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai tällaiseen vaatimukseen vastaamiseksi.

Pyyntö henkilötietojen tarkastamiseen, korjaamiseen tai poistamiseen tulee tehdä kirjallisena, yksilöitynä ja omakätisesti allekirjoitettuna pyyntönä, toimitettuna Kuntoutussäätiön toimipaikkaan Pakarituvantie 4-5, Helsinki.

Pyynnön toimittamisen yhteydessä rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan (esim. henkilöllisyystodistus, passi tai ajokortti).


Lisätietoja

Annika Laisola-Nuotio, tietosuojavastaava
annika.laisola-nuotio@kuntoutussaatio.fi
044 781 3120

Päivitetty 30.4.2020


Sisältö päivitetty 03.06.2020

Jaa sivu!

Simple Share Buttons