Suoraan sisältöön

Työkykykoordinaattorikoulutus Kevät 2023

13.03.2023 - 03.10.2023 | 2100

Ilm. viim.20.02.2023


Perustiedot

Ammatillinen täydennyskoulutus (10 op)

Koulutuspäivät ovat 13.-14.3.2023, 18.-19.4., 3.5., 9.5., 23.8., 18-19.9., 3.10.

Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutus on alkuperäinen, yhteistyössä muiden asiantuntijatahojen kanssa kehittämä ammatillinen täydennyskoulutus, joka koostuu 10:stä opetuspäivästä sekä välitehtävistä. Kouluttajina toimii sekä Kuntoutussäätiön omia että ulkopuolisia asiantuntijoita. Koulutuksen tavoitteena on kehittää työelämän asiantuntijoita, jotka tuntevat palvelujärjestelmän, käyttävät työssään ratkaisukeskeistä työotetta ja rakentavat verkostoja asiakkaan hyväksi eri yhteistyötahojen kanssa.

Koulutuksen tavoitteet

  • Koulutuksen tavoitteena on työkykykoordinaattorin työssä tai vastaavissa tehtävissä toimivien ammattilaisten tiedollisen ja taidollisen osaamisen vahvistuminen sekä työn tuloksellisuuden ja yhteistyöverkostoissa toimimisen kehittäminen.
  • Koulutus lisää ja vahvistaa osallistujien valmiuksia käyttää palvelujärjestelmän keinovalikoimaa ja tukea osatyökyisten työllistymistä ja työssä jatkamista voimavaralähtöisellä ja ratkaisukeskeisellä työotteella yksilöiden ja työyhteisöjen kanssa työskennellessä.
  • Koulutus antaa välineitä oman työn arviointiin ja kehittämiseen.

Koulutuksen osallistujat

Koulutukseen voi hakeutua sellaiset ammattilaiset, jotka työskentelevät työllistymisen ja työssä jatkamisen edistämiseen liittyvissä tehtävissä. Koulutuksen osallistujat toimivat tai tulevat toimimaan työkykykoordinaattorin, työluotsin tai vastaavalla nimikkeellä organisaatioissa ja yrityksissä. Pohjakoulutuksena on vähintään ammattitutkinto ja työkokemusta alan tehtävistä. Koulutukseen mahtuu noin 20 henkilöä ja osallistujat valikoituvat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Työkykykoordinaattori koulutus antaa pätevyyden toimia sosiaalihuollon asiantuntijana työterveyshuollossa. Jos ei ole aikaisempaa terveydenhuollon tutkintoa, niin sosiaalihuollon ammattilaisena toimiminen työterveyshuollossa edellyttäisi lisäksi työterveyshuollon opintoja (2 op).

Osallistujilta odotetaan kiinnostusta uusiin näkökulmiin ja muutoksen tukemiseen, työkäytäntöjen analyysia, kiinnostusta kehittää omia vuorovaikutustaitojaan, voimavaralähtöistä työotetta, asiakastyön valmiuksia ja työvälineitä, sitoutumista prosessiin ja halua toimia työssä jatkamista ja työllistymistä edistävän työn tärkeällä kentällä.

Koulutus käsittää 10 opetuspäivää ja tehtäviä

Koulutus käsittää 2 lähiopetuspäivää ja 8 etäopetuspäivää. Päivät sisältävät asiantuntijaluentoja ja -puheenvuoroja sekä pienryhmä- ja pohdintatehtäviä. Koulutuspäivissä osallistujat pääsevät myös verkostoitumaan toistensa kanssa sekä osallistumaan interaktiivisesti keskustellen koulutuspäivien aiheista ja näin integroimaan uutta tietoa omaan aiempaan osaamiseensa.

Opetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäisiä ennakko- ja välitehtäviä liittyen koulutuksen sisällön analysoimiseen ja koulutuksen kytkemiseen omaan tehtäväkenttään. Laajempina tehtävinä koulutus sisältää verkostoitumis- ja kehittämistehtävät sekä oppimispäiväkirjan. Tehtävien on tarkoitus tukea oppimista ja osallistujan oma aktiivisuus on avainasemassa.

Koulutuksen tarkempi sisältö ilmoitetaan ilmoittautuneille ja tehtävien palautuspäivämäärät ilmoitetaan koulutuksen aikana.

1. päivä: 13.3.2023 läsnä Helsingissä
2. päivä: 14.3.2023 läsnä Helsingissä
3. päivä: 18.4.2023 etänä
4. päivä: 19.4.2023 etänä
5. päivä: 3.5.2023 etänä
6. päivä: 9.5.2023 etänä
7. päivä: 23.8.2023 etänä
8. päivä: 18.9.2023 etänä
9. päivä: 19.9.2023 etänä
10. päivä: 3.10.2023 etänä

Sijainti

Lähikoulutuspäivät Helsingissä. Etäkoulutuspäivät Microsoft Teams -sovelluksella.

Hinta

2100 € (Alv 0 %)

Huom! Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan säännösten mukaisesti. Osapuolten nykyisen tulkinnan mukaan tuotettu palvelu on arvonlisäveroton. Mikäli palvelu on laskutettu tilaajalta ilman arvonlisäveroa, mutta osapuolten tulkinnan vastaisesti viranomainen katsoo myydyn palvelun arvonlisäverolliseksi, on Kuntoutussäätiöllä oikeus periä arvonlisäveron osuus tilaajalta.

Ilmoittautuminen viimeistään 20.2.

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on vähintään 17.

Ilmoittaudu tästä

Kuntoutussäätiön maksullisten koulutusten ja tapahtumien peruutusehdot

Ohjelma

Paikka


Sisältö päivitetty 12.01.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons