Suoraan sisältöön

yhteistyö

LueUutiset - 11.05.2021

Kuntoutus on hyvinvointi-investointi ja osa kunnan hyte-työtä

Sote-uudistuksen jälkeenkin kunnalla on vastuu hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisestä. Suomen Kuntoutusyrittäjät, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry ja Kuntoutussäätiö esittävät, että vaalien jälkeen laadittaviin kuntastrategioihin kirjataan kuntoutus sekä ihmisten työ- ja toimintakyvyn sekä sosiaalisen osallisuuden tukeminen. Yksilöidymmin kyse on siitä, että kunta tukee ja mahdollistaa seuraavia asioita: Ennaltaehkäisevä kuntoutus on lähellä ihmistä. Kuntoutuksen pääsee ajoissa. […]


LueUutiset - 10.05.2021

Tutkimus: Maahanmuuttajien koulutus- ja työpolut tarvitsevat lisää joustavuutta

Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspoluilla on otettava paremmin huomioon eri asiakasryhmien tarpeet, vahvistettava asiakkaiden toimijuutta ja kartoitettava systemaattisemmin heidän osaamistaan, toteaa Kuntoutussäätiön, Demos Helsingin, Helsingin yliopiston, Oxford Researchin ja Siirtolaisuusinstituutin tutkimus. Maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolut -hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkujen kehittämiseksi siten, että heidän työllisyysasteensa nousee ja yhteiskunnallinen osallisuutensa paranee. “Lähestyimme aihetta […]


LueUutiset - 05.05.2021

Uutta työhönvalmennusta Työtalo Uusimaa -konsortion avulla

Uusi Työtalo Uusimaa -konsortio on valittu toteuttamaan työhönvalmennusta yli 30-vuotiaille työnhakijoille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ja intensiivistä tukea. Toiminta toteutetaan Länsi-Uudenmaan sekä Pohjois- ja Keski-Uudenmaan alueilla. Konsortio hyödyntää työhönvalmennuksessa Pirkanmaalla pilotoitua Työtalo-toimintamallia, jota se kehittää Uudellamaalla edelleen. Palvelua annetaan noin 1100 asiakkaalle. Työtalo-konsortio muodostuu toisiaan täydentävistä ja tukevista järjestöistä, joilla on poikkeuksellisen vahva osaaminen työllisyyspalveluiden toteuttamisesta. […]


LueUutiset - 24.03.2021

Uusi digitaalinen Kuntoutus-lehti 1/2021 on ilmestynyt!

Ensimmäinen vain digitaalisesti ilmestyvä Kuntoutus-lehti julkaistiin 19.3.2021. Voit tutustua lehteen Journal.fi-verkkopalvelussa. Vuoden ensimmäisessä numerossa on avoimesti luettavissa erikoisartikkeli, jossa Juhani Wikström valottaa KUTKEn syntyyn vaikuttaneita tekijöitä sekä kuntoutusalan kehityskulkuja. Lue Wikströmin koko haastattelu. Kaikkien numeroiden pääkirjoitukset sekä artikkeleiden tiivistelmät ovat heti avoimesti kaikkien luettavissa. Muu sisältö avautuu ilmaiseksi luettavaksi vuoden embargon jälkeen. Lehden tilaus Kutke […]


LueUutiset - 02.03.2021

Vaikuttavampia, eettisesti kestäviä palveluita kuntalaisille – Kuntoutussäätiö mukana Arvoliiton kuntavaaliteemoissa

Kuntoutussäätiö on allekirjoittanut Arvoliiton kuntavaaliteemoja koskevan dokumentin. Arvoliiton kuntavaaliteemoissa painotetaan vaikuttavampien, eettisesti kestävien palveluiden rakentamista kuntalaisille. Keinoja tässä ovat käänteiset, laatuun painottuvat julkiset kilpailutukset, vaikuttavuushankinnat, vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarvioinnit sekä työllisyys- ja muiden vastuullisuuskriteereiden käyttäminen hankinnoissa. Yhteiskunnalliset yritykset ovat kestäviä, ihmislähtöisiä kumppaneita kunnille. Kuntoutussäätiö on Arvoliiton jäsen. Ohessa linkki Arvoliiton kuntavaaliteemoihin. Lisätietoja Soile Kuitunen toimitusjohtaja […]


LueUutiset - 18.02.2021

STEA-rahoitteisen sopeutumisvalmennuksen arviointi on monipuolista ja laadukasta

Sopeutumisvalmennusjärjestöjen valmiudet suunnitella ja toteuttaa arviointia ovat erittäin hyvällä tasolla, selviää Eläkeliiton julkaisemasta kartoituksesta. Myös vaikuttavuustieto eli toiminnan vaikutukset pitkällä aikavälillä nähdään sopeutumisvalmennusjärjestöissä tärkeänä osana palveluiden laatua ja kehittämistä. Eläkeliiton julkaisema kartoitus tarjoaa läpileikkauksen STEA-rahoitteisen sopeutumisvalmennuksen arviointiin. Kartoitus on toteutettu Eläkeliiton, Kuntoutusäätiön ja järjestöjen sopeutumisvalmennusryhmän yhteistyönä ja sen on kirjoittanut Kuntoutussäätiön erityisasiantuntija Henna Harju. Raportti […]


LueUutiset - 05.02.2021

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Kuntoutussäätiö jatkavat strategista yhteistyötä

Jyväkylän ammattikorkeakoulun ja Kuntoutussäätiön strateginen yhteistyö jatkuu. Osapuolet päivittivät sopimuksensa 2.2.2021. Sopimuksen ytimessä ovat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, asiantuntijavaihto sekä koulutukset. Osapuolet sitoutuvat tekemään yhteistyötä myös kuntoutusalan vuosittaisessa kärkitapahtumassa Kuntoutuspäivillä 2021–2022. Jyväskylän ammattikorkeakouluun vuoden 2021 alusta perustettu Kuntoutusinstituutti tähtää vahvaksi alueelliseksi, kansalliseksi  ja kansainväliseksi toimijaksi. Kuntoutussäätiö ja Kuntoutusinstituutti tekevät yhteistyötä ja ottavat käyttöön myös uusia […]


LueUutiset - 09.10.2020

Kuntoutussäätiö ja Oulunkylän kuntoutuskeskus arvioivat kävelyrobottikuntoutuksen hyötyjä ja vaikutuksia AVH-potilaille

Kuntoutussäätiö ja Oulunkylän kuntoutuskeskus (OKKS) toteuttavat vuosina 2020–2021 arvioinnin Lokomat-kävelyrobottikuntoutuksen hyödyistä ja vaikutuksista aivoverenkiertohäiriö (AVH)-potilaille. OKKS:ssa on vuodesta 2019 saakka käytetty aktiivisesti eteläisen Suomen ensimmäistä Lokomat-kävelyrobottia, ja siitä on saatu erinomaisia kokemuksia ja kuntoutustuloksia. Kävelyrobottikuntoutuksen vaikutukset näkyvät kuntoutujilla mm. kävelykyvyn palautumisena ja sujuvampana liikkumisena, kohonneena mielialana sekä kipujen helpottumisena. Hyödyt ja vaikutukset on tärkeää arvioida […]


Simple Share Buttons