Suoraan sisältöön

vaikuttamistyö

LueUutiset - 22.02.2021

Sote-uudistus on myös HYTE-uudistus

Kuntoutussäätiö painottaa, että sote-uudistus on keskeisesti myös ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava uudistus. Säätiön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onkin nostettava keskeiseksi yhteiskuntapoliittiseksi kysymykseksi sote-rakenneuudistuksen rinnalle. Sote100-lakipaketissa keskeinen asia on hyvinvointialueen ja kuntien välisten vastuiden, yhteistyömuotojen ja vuoropuhelun selkeä määrittely ja järjestäminen. Tämä koskee etenkin niitä tehtäviä, joissa sekä hyvinvointialueella että alueen kunnilla on jatkossa […]


LueUutiset - 02.02.2021

Kuntoutussäätiö jätti lausunnon arkkitehtuuripoliittisesta Apoli2020-ohjelmaehdotuksesta

Kuntoutussäätiöltä pyydettiin lausuntoa valmisteilla olevasta arkkitehtuuripoliittisesta Apoli2020-ohjelmasta. Säätiö painotti lausunnossaan rakennetun ympäristön vaikutuksia ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen. Erityisen hyvänä säätiö pitää ohjelmaehdotuksessa sitä, että ohjelman lähtökohdaksi on omaksuttu kestävyyden käsite. Ohjelmaluonnoksessa kestävyyttä tarkastellaan ekologisen ja taloudellisen ulottuvuuden lisäksi sosiaalisena ja kulttuurisena kestävyytenä. Sosiaalinen kestävyys ymmärretään asukkaiden hyvinvointina ja terveytenä, yhteisön kestävyytenä, kuten sosiaalisena vuorovaikutuksena, […]


Simple Share Buttons