Suoraan sisältöön

uudet hankkeet

LueUutiset - 11.09.2023

Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hanke käynnistyi

Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä ja työelämään siirryttäessä -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä erilaisin menetelmin työnantajien, oppilaitosten ja työterveyshuollon osaamista nuorten työntekijöiden mielenterveyden ja työkyvyn tukemisessa. Lisäksi hanke tarjoaa työuran alussa tai sille siirtymässä oleville työikäisille nuorille matalan kynnyksen mielenterveyttä ja työelämätaitoja vahvistavaa tukea. Hanketta hallinnoi Silta-Valmennusyhdistys ja sen osatoteuttajia ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, Tampereen […]


Simple Share Buttons