Suoraan sisältöön


Tutkijablogi

omaishoitajat

Tutkijablogi - 14.02.2017

Työn ja perheen yhdistämisen ongelmat eivät koske vain pienten lasten vanhempia

Huolenpitovastuut työnteon ohella voivat kuitenkin kuormittaa. Liiallinen kuormitus taas voi johtaa kuntoutustarpeeseen. Tutkimuksessamme kuntoutustarpeen kokemisen havaittiin olevan muita yleisempää niillä ikääntyvillä palkansaajilla, joilla oli huolenpitovastuita sekä lapsista että aikuisista. Naisilla jo huolehtiminen lastenlapsista näyttää lisäävän heidän kuntoutustarvettaan.

Lue

Tutkijablogi - 11.10.2016

Hoivavastuu – taakka vai sisältöä elämään?

Hoivavastuun kuormittavuus riippuu hoivan kohteesta ja hoidon intensiteetistä. Aihetta käsiteltiin eurooppalaisten väestötietelijöiden konferenssin rinnakkaissessiossa Consequences of care-giving. Aiheen tutkiminen on tärkeää, sillä hoivavastuu koskettaa yhä suurempaa osaa ikääntyvistä työntekijöistä. Elinajanodotteen pidentymisen ja laitoshoidon vähentymisen myötä yhä useammalla on hoivavastuita omista tai puolisonsa vanhemmista. Samaan aikaan hoivavastuita voi olla myös lapsenlapsista.

Lue

Simple Share Buttons