Suoraan sisältöön

maahanmuuttajat

LueUutiset - 16.11.2023

Maahanmuuton ja kotoutumisen asiantuntemuksemme palvelee hyvien väestösuhteiden rakentamista – tutustu tietopakettiin!

Uusin #HyvinvoivaTulevaisuus -kampanjan tietopaketti tarjoaa tutkittua asiantuntijatietoa liittyen maahanmuuttopolitiikan ja kotouttamistoimien kehittämiseksi sekä toimenpide-ehdotuksia sen toteuttamiseen. Kuntoutussäätiöllä on pitkä kokemus maahanmuuttoon liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Tunnemme työllistymisen sekä kotoutumisen realiteetit hyvin laajasti ja asiantuntemuksemme on arvostettua. Meiltä voi pyytää asiantuntijalausuntoja kotoutumisen teemoista ja olla yhteydessä mieltä pohdituttavissa kysymyksissä. Toimenpide-ehdotuksemme maahanmuuttopolitiikan ja kotouttamistoimien kehittämiseksi Lisätään suomen […]


LueUutiset - 24.10.2023

Kuntoutussäätiö jätti lausuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Kuntoutussäätiö jätti 19.10. lausuntonsa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä lain muutoksiksi ehdotetaan muun muassa korvausajan lyhentämistä esimerkiksi kansainvälistä suojelua saaville järjestettyjen palvelujen järjestämisestä maksettavien laskennallisten korvausten kohdalla ja käyttämättä jääneen tapaamisen tulkkauskustannusten perimistä asiakkaalta. Kuntoutussäätiö ottaa esille lausunnossaan, että korvausajan lyhentäminen voi heikentää kotoutumista tukevia palveluita […]


LueUutiset - 24.05.2022

Vinkit Suomeen muuttaneiden mukaan ottamiseksi järjestötoiminnassa -esite julkaistu

Kuntoutussäätiö on kehittänyt Helsingin Muistiyhdistyksen toimintaa paremmin Suomeen muuttaneille soveltuvaksi ja koonnut tästä työstä kertyneet oivallukset vinkkilistaksi. Kyseessä oli Kuntoutussäätiön vetämä pilotti, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin Muistiyhdistyksen, Suomen Pakolaisavun ja African Care ry:n kanssa. Pilotissa räätälöitiin ja pidettiin Muistiyhdistyksen Aivoterveyslähettiläskoulutus maahanmuuttaneille. Vinkkilistasta on apua monenlaisessa Suomeen muuttaneille kohdennetun toiminnan suunnittelussa järjestökentällä. Lue, mitä kokemuksia yhteisestä […]


LueTutkijablogi - 18.01.2022

Vieraskielisenä kohti työelämää

Kuntoutussäätiö on kolmannen sektorin toimija, joka edistää osatyökykyisten asemaa työnhakijoina ja tukee heidän mahdollisuuksiaan edetä työelämää kohti monella tavalla. Osatyökykyiset määritellään usein henkilöiksi, joiden on mahdollista käyttää vain osaa työkyvystään. Osatyökykyisillä voi olla esimerkiksi työkykyä heikentävä sairaus, vamma tai muu tekijä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei osatyökykyinen pystyisi lainkaan työskentelemään, vaan kyse on merkittävästä resurssista työmarkkinoilla.


Tutkijablogi - 19.12.2018

Maahanmuuttajat eivät ole yhtenäinen ryhmä—tarpeet ovat erilaisia myös kotoutumiskoulutuksen jälkeen

TE-toimiston kotoutumista edistäviin palveluihin ohjautuu ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea ja monenlaisia palveluita avoimille työmarkkinoille päästäkseen.

Lue

Tutkijablogi - 04.10.2017

Mentorointia maahanmuuttajille – ratkaisu verkostojen puutteeseen?

Mentoritoiminta on hyväksi havaittu kotouttamisen keino, monesti tekemisen kautta on helppo tutustua uusiin ihmisiin. Mentoritoiminnasta saadut kannustavat tulokset innostivat Kuntoutussäätiön käynnistämään mentoripalvelun, johon kaikki halukkaat voivat lähteä mukaan joko mentoriksi tai mentoroitavaksi. Tavoitteenamme on tarjota maahanmuuttajille kontakteja suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaisiin.

Lue

Tutkijablogi - 28.03.2017

Maahanmuuttajien työllistyminen – miksi se on niin vaikeaa?

Usean vuoden kokemus uravalmentajana toimimisesta saa minut kirjoittamaan asiasta, josta henkilökohtaisesti olen hyvin huolissani. Suomeen on viime vuosina muuttanut 30 000 ulkomaalaista, ja maassamme asuu tällä hetkellä noin 250 000 ulkomaan kansalaista. Heidän työllistymisensä on kuitenkin paljon hankalampaa kuin kantaväestö. Siihen on varmasti monia syitä.

Lue

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons