Suoraan sisältöön

lausunto

LueUutiset - 17.08.2021

Suomeen tarvitaan vahvempaa työllisyyden ekosysteemiajattelua

Kuntoutussäätiö peräänkuuluttaa vahvempaa ekosysteemiajattelua työllisyydenhoitoon. Suomeen valmistellun osatyökykyisten työllistämistä tukevan erityistehtäväyhtiön tulee olla kiinteä osa näitä työllisyyden ekosysteemejä. Järjestöjen, kuntien, yhteiskunnallisten ja muiden yritysten sekä valtion pitää tiivistää yhteistyötään ja hyödyntää nykyistä paremmin toinen toistensa resursseja ja osaamista osatyökykyisten työllistämisessä. Järjestöillä on paljon annettavaa osatyökykyisten työllistämiseen, työkyvyn tukemiseen ja työhön valmentamiseen. Tätä osaamista ja resurssia ei ole varaa […]


LueUutiset - 16.08.2021

Suomeen esitetty työnhakumalli on sekava ja eriarvoistava

Sininauhaliitto ja Kuntoutussäätiö ovat antaneet yhteisen lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. Mikäli kaikille työnhakija-asiakkaille tarjotaan pohjoismaisen työvoimapalvelun mallin mukaisesti samanlaisia palveluita ilman tarveharkintaa, on vaarana, että erityistä tukea tarvitsevat jäävät entistä kauemmaksi avoimilta työmarkkinoilta. Kuntoutussäätiö ja Sininauhaliitto peräänkuuluttavat yhteisessä lausunnossaan työnhakumallin selkiyttämistä, järjestöjen ammatillisen työllistämistoiminnan ymmärtämistä […]


LueUutiset - 22.06.2021

Kuntoutussäätiö pitää STM:n valmistelemaa hyte-kokonaisarkkitehtuurityötä erinomaisena – työ tukee myös digitaalisten palveluiden kehittämistä ja yhtenäisen käsitteistön muodostumista

Kuntoutussäätiö jätti 22.6.2021 STM:n pyynnöstä lausunnon/kommentit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiedonhallintaa ja digitaalisten palveluiden kehittämistä koskevaan kokonaisarkkitehtuuriluonnokseen. Kuntoutussäätiö pitää valmisteltua kokonaisarkkitehtuuria erinomaisena. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen osa suomalaisten hyvinvointipalveluita ja -toimintoja. Kokonaisarkkitehtuurityössä hyvää on myös se, että sillä halutaan tukea suomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta tukevien digitaalisten palveluiden kehittämistyötä sekä luoda yhteistä ymmärrystä […]


LueUutiset - 22.02.2021

Sote-uudistus on myös HYTE-uudistus

Kuntoutussäätiö painottaa, että sote-uudistus on keskeisesti myös ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttava uudistus. Säätiön mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onkin nostettava keskeiseksi yhteiskuntapoliittiseksi kysymykseksi sote-rakenneuudistuksen rinnalle. Sote100-lakipaketissa keskeinen asia on hyvinvointialueen ja kuntien välisten vastuiden, yhteistyömuotojen ja vuoropuhelun selkeä määrittely ja järjestäminen. Tämä koskee etenkin niitä tehtäviä, joissa sekä hyvinvointialueella että alueen kunnilla on jatkossa […]


LueUutiset - 02.02.2021

Kuntoutussäätiö jätti lausunnon arkkitehtuuripoliittisesta Apoli2020-ohjelmaehdotuksesta

Kuntoutussäätiöltä pyydettiin lausuntoa valmisteilla olevasta arkkitehtuuripoliittisesta Apoli2020-ohjelmasta. Säätiö painotti lausunnossaan rakennetun ympäristön vaikutuksia ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen. Erityisen hyvänä säätiö pitää ohjelmaehdotuksessa sitä, että ohjelman lähtökohdaksi on omaksuttu kestävyyden käsite. Ohjelmaluonnoksessa kestävyyttä tarkastellaan ekologisen ja taloudellisen ulottuvuuden lisäksi sosiaalisena ja kulttuurisena kestävyytenä. Sosiaalinen kestävyys ymmärretään asukkaiden hyvinvointina ja terveytenä, yhteisön kestävyytenä, kuten sosiaalisena vuorovaikutuksena, […]


Simple Share Buttons