Suoraan sisältöön

alkava hanke

LueUutiset - 04.01.2022

Kapasiteetti käyttöön – nuorten neuropsykiatrinen valmennus arjen toimintaympäristöissä -hankkeen tuloksellisuuden arviointi alkanut

Kuntoutussäätiö toteuttaa Kapasiteetti käyttöön – nuorten neuropsykiatrinen valmennus arjen toimintaympäristöissä -hankkeen tuloksellisuuden arvioinnin ajalla joulukuu 2021 – kesäkuu 2022. Arvioinnin toteutuksesta vastaavat Kuntoutussäätiöstä erityisasiantuntija Mari Ruuth ja tutkija Tuuli Vilhunen. Kapasiteetti käyttöön -hankkeessa tarjotaan ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta (nepsy-valmennus) Iisalmessa asuville 15–29-vuotiaille nuorille. Hanketta toteuttaa Iisalmen Nuorison Tuki ry. Rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Iisalmen kaupunki […]


LueUutiset - 12.10.2021

Toteutamme kirjallisuuskatsauksen etämuotoisesta neuropsykologisesta kuntoutuksesta  

Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskuksessa käynnistyy uusi hanke. Toteutamme hankkeessa kirjallisuuskatsauksen etämuotoisesta neuropsykologisesta kuntoutuksesta. Kartoitamme ja kokoamme tutkimustietoa etämuotoisen neuropsykologisen kuntoutuksen vaikutuksista, vaikuttavuudesta sekä sen hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Hanke toteutetaan Kelan tutkimusrahoituksella ja hanke päättyy toukokuussa 2022. Lisätietoja Erja Poutiainen, Johtava tutkija, hankkeen vastuututkija, Oppimisen tuen keskus, Kuntoutussäätiö erja.poutiainen@kuntoutussaatio.fi puh. 044 781 3156


LueUutiset - 14.09.2021

Kuntoutussäätiö tutkii KIILA-kuntoutusta

KIILA-kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet -tutkimushanke käynnistyi Kelan rahoittama kesäkuussa. Tutkimushankkeen tarkoitus on selvittää, miten ammatillisen KIILA-kuntoutuksen toimintamalli on toiminut ja toimii ja mitä kehitettävää siinä voisi olla. Tutkimus toteutetaan haastatteluin ja sähköisin kyselyin. Tutkimus tuottaa tietopohjaa kuntoutusmuodon palvelukuvauksen päivitykseen ja se julkaistaan kokonaisuudessaan vuoden 2022 lopussa. KIILA-kuntoutus luotiin TYK-kuntoutuksen ja ASLAK-kuntoutuksen lakkauttamisen jälkeen osittain korvaamaan […]


LueUutiset - 14.06.2021

Rauhanturvaajien kuntoutuksen ja tuen tarvetta selvitetään

Syyskuussa käynnistyvässä hankkeessa tuotetaan tietoa sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kuntoutuksen ja tuen tarpeista, niiden määrittämisen tavoista, kokemuksista kuntoutuksen ja tuen riittävyydestä ja oikea-aikaisuudesta sekä kuntoutuksen järjestämiseen liittyvistä vastuista. Selvitys tuottaa tietoa, jota ei vielä ole saatavilla suomalaisista rauhanturvaajista. Tietoa ja selvityksen johtopäätöksiä hyödynnetään sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kuntoutuksen ja tukimuotojen kehittämisessä sekä niiden järjestämisessä eri viranomaistahojen, järjestöjen […]


LueUutiset - 07.06.2021

Sovittelu lähisuhdeväkivaltatapauksissa – osapuolten kokemukset prosessista ja sen vaikutuksista

Kuntoutussäätiö ja Maria Akatemia ry selvittävät lähisuhdeväkivallan vuoksi sovitteluun osallistuneiden kokemuksista sovitteluprosessista ja sen vaikutuksista. Hanke toteutetaan valtioneuvoston kanslian VN TEAS -rahoituksella. Tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa tietoa lähisuhdeväkivallan vuoksi sovitteluun ohjattujen kokemuksista sovitteluprosessista ja sen vaikutuksista osapuolten elämään sekä mahdolliseen väkivallan päättymiseen. Lisäksi tutkimuksessa tuotetaan demografista tietoa sovittelun osapuolista ja siitä, millaisia lähisuhteissa tapahtuvia väkivaltarikoksia […]


LueUutiset - 09.04.2021

Eläkeliiton arvioinnin kehittämisyhteistyö käynnistyy

STEA:n tuloksellisuusraportoinnin ja avustushakemuksen uudistuminen heijastuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen arvioinnin toteutustapoihin monella tapaa. STEA:n uudistus vaatii avustuksien piirissä olevilta sosiaali- ja terveysjärjestöiltä hyviä arviointivalmiuksia ja ketteryyttä. – STEA:n uudistukset ovat selvästi käynnistäneet monessa järjestössä vanhojen toimintatapojen uudelleen tarkastelua ja pölytystä. On hienoa nähdä, että arviointiosaamisen kehittäminen nähdään tärkeänä osana laadukasta ja ajantasaista toimintaa, toteaa erityisasiantuntija […]


LueUutiset - 22.03.2021

Työhyvinvointia teatterialalla tutkitaan

Vuoden 2021 aikana toteutetaan tutkimushanke, joka kohdistuu valtionosuuteen oikeutettujen ammattiteatterien (ns. VOS-teatterit) sekä Kansallisteatterin henkilöstöön. Tutkimus kohdistuu mm. teattereiden lavastamon, näyttämötekniikan, valo- ja ääniosaston ja puvustamon ammattilaisiin. Hankkeessa kartoitetaan teattereiden nykytilanne työhyvinvointitoiminnan ja työssä jaksamisen tukemisen osalta. Hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääminen ja työurien pidentäminen Hankkeeseen osallistuvat omalla työpanoksellaan työnantajia edustava Suomen Teatterit ry sekä […]


LueUutiset - 18.03.2021

Kuntoutussäätiön hankkeessa digitukea ikääntyneille arabiaksi ja somaliksi

Kuntoutussäätiö on käynnistänyt yhdessä Somfin yhteisö RY:n kanssa Helsingin kaupungin rahoittaman hankkeen, jossa tarjotaan digitukea arabian ja somalin kielillä ikääntyville Länsi-Helsingin alueella. Koronan vuoksi neuvontaa voidaan toistaiseksi tarjota vain puhelimitse, mutta tilanteen parantuessa neuvojat jalkautuvat eri puolille Länsi-Helsinkiä julkisiin tiloihin. Neuvontaa on tarjolla kummallakin kielellä kaksi tuntia viikossa. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun.


LueUutiset - 24.02.2021

Kuntoutussäätiö toteuttaa Mukana-hankkeen arvioinnin

Kuntoutussäätiö toteuttaa Mukana – nuorten matkassa -hankkeen ulkoisen arvioinnin Mielen ry:n toimeksiannosta vuosina 2021–2022. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen onnistumista sen tavoitteiden, organisoinnin ja toteutuksen sekä tulosten ja vaikuttavuuden näkökulmista. Arvioinnissa hyödynnetään hankkeen itse keräämiä palautteita, joita Kuntoutussäätiö täydentää toteuttamalla tiedonkeruuta. – STEA-rahoitteisessa toiminnassa hankkeet keräävät nykyään melko kattavasti itse palautetta rahoittajaraportointia varten. Toiminnan toteuttajien itse keräämien palautteiden […]


LueUutiset - 24.02.2021

Tutkimuksessa kartoitetaan eri maiden opinto- ja työperusteisia maahanmuuttoväyliä kansainvälistä suojelua tarvitseville

Valtioneuvoston tilaamassa tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia täydentäviä maahanmuuton väyliä eri maissa on käytössä ulkomailla oleskeleville, kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville henkilöille. Erityisenä painopisteenä ovat työ- ja opiskeluperusteiset väylät. Kansainvälinen vertailu voi osaltaan tukea sekä Suomen pohdintaa täydentävien väylien tarpeesta että kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiä uusiin ratkaisuihin. Täydentävillä väylillä tarkoitetaan järjestelyjä, joissa oleskelulupa myönnetään esimerkiksi opiskelun tai työnteon perusteella […]


Simple Share Buttons