Suoraan sisältöön

Stiftelsen för Rehabilitering

En vägvisare inom rehabilitering

Vårt kompetensområde är hållbart arbete och arbetsförmåga, den bästa funktionsförmågan och ett allt starkare civilsamhälle. Vi genomför vår grundläggande uppgift genom att utveckla vår starka kompetens och verksamhetspraxis, förnya och överträffa strukturerna samt genom att främja funktionsförmågan. Påverkan genom information rör all vår stiftelses verksamhet.

Stiftelsen för Rehabilitering siktar på att bli ett Living Lab inom rehabilitering; en konkret förnyare av rehabiliteringssystemet och producent av verktyg för förnyelse för hela Finland. Till Living Lab -verksamheten kopplas undersökningar som tjänar praxisen, indikatorer för att mäta effekten och verksamhetskoncept, med vilka det finländska rehabiliteringssystemet förnyas.

Vi vill att de som rehabiliteras ska ha en bra vardag och möjlighet till ett språng för att få kontroll över livet och till arbetsrehabilitering. Vi finns i Malmgård i Helsingfors, en tillgänglig stadsmiljö.

I egenskap av allmännyttigt samfund får vi verksamhetsbidrag från Penningautomatförbundet. Vi har cirka 80 medarbetare.

Våra värderingar och löften

  • Vi utvecklar och delar vår kompetens. Kompetens är den enda resurs som ökar när den används.
  • I vardagen samarbetar vi i närheten, ”mitt i staden”. Den bästa och mest eftertraktade samarbetsparten, stadsrehabiliteraren.
  • Vi värdesätter mångformighet. De som kommer att vara framgångsrika i framtiden är de organisationer som bäst kan utnyttja de perspektiv som mångformigheten medför.
  • Den effektivaste rehabiliteringen. Vi producerar mest välfärd för de euro som investerats i oss.

Internationella kontakter

Stiftelsen för Rehabilitering är medlem i Rehabilitation Internationals (RI) finländska organisation RIFI rf om medverkar i organisationen International Council on Social Welfares (ICSW) finländska kommitté.

På de riksomfattande rehabiliteringsdagarna som ordnas varje år presenteras bl.a. de nyaste internationella forskningsresultaten och man bekantar sig med rehabiliteringssystem i olika länder samt med klientens ställning.


Sisältö päivitetty 06.07.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons