Suoraan sisältöön

Stiftelsen för Rehabilitering

En vägvisare inom rehabilitering

Vi satsar på att utveckla ett hållbart arbetsliv och i förbättrandet av människors arbetsförmåga men även i att förstärka medborgarsamhällets roll i dessa ärenden. Stiftelsen förverkligar sina grundläggande uppgifter genom att kontinuerligt vidareutveckla vår kunskap våra verksamhetsformer. Hit hör bland annat att förbättra samhällsstrukturer och främja människors funktionsförmåga. All verksamhet vid Stiftelsen för Rehabilitering genomsyras av en vilja att påverka samhället genom information och kunskap.

Stiftelsen för Rehabilitering siktar på att vara rehabiliteringens Living Lab, med konkret och praktiskt förhållningsätt i förnyandet av rehabiliteringssystem. Stiftelsen producerar innovationer inom sitt verksamhetsområde som är ämnade för hela Finland. Till Living Lab -verksamheten tillhör forskningsverksamhet i samarbete med praktisk rehabiliteringsverksamhet. Hit tillhör även en kontinuerlig fokus på att vi använder och utvecklar relevanta indikatorer som mäter effekten av olika verksamhetskoncept som är ämnade till förnyandet av den finländska rehabiliteringssystemet.

Vi vill att de som rehabiliteras ska ha en bra vardag och utvecklingsmöjligheter till att få kontroll över sitt eget liv och tillgång till arbetslivet. Vi finns i stadsdelen Malmgård i Helsingfors.

I egenskap av allmännyttiga samfund får vi verksamhetsbidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Vi är en organisation som består av cirka 80 medarbetare.

Våra värderingar

  • Vi utvecklar och delar vår kompetens. Kompetens är den enda resurs som ökar när den används.
  • I vardagen samarbetar vi i lokalsamhället, ”mitt i staden”. Vi är den bästa och mest eftertraktade samarbetsparten, stadsrehabiliteraren.
  • Vi värdesätter diversitet. De som kommer att vara framgångsrika i framtiden är de organisationer som bäst kan utnyttja de perspektiv som diversitet medför.
  • Den effektivaste rehabiliteringen. Vi producerar mest välfärd för varenda euro som investerats i oss.

Internationella kontakter

Stiftelsen för Rehabilitering är medlem i Rehabilitation Internationals (RI) finländska organisation RIFI rf om medverkar i organisationen International Council on Social Welfares (ICSW) finländska kommitté.

På de riksomfattande rehabiliteringsdagarna som ordnas varje år presenteras bl.a. de nyaste internationella forskningsresultaten som berör vårt verksamhetsområde. Under de riksomfattande rehabiliteringsdagarna finns även möjligheten att få bekanta sig med rehabiliteringssystem i olika länder.

 

Centret för stöd av inlärning

En enkät för identifiering av inlärningssvårigheter och psykiska problem (KOMO)

KOMO-enkäten är en screeningmetod som är avsedd till professionella för kartläggning av inlärningssvårigheter och psykisk hälsa. Enkäten kan användas av professionella för att identifiera personer med inlärningssvårigheter vars problem varit dittills oidentifierade. Personer som deltar i KOMO-screeningen måste ge sitt medgivande och man bör även respektera konfidentiallitet och sekretessaspekter i användningen av KOMO-enkäten.

Du hittar enkäten och användningsinstruktioner från dessa länkar:

KOMO-enkäten

Användningsinstruktioner till professionella som använder KOMO-enkäten

Brädspelet SPIRAL

Brädspelet SPIRAL är ett resultat av utvecklingsprojektet Tulevaisuus pelissä, som finansierades av Folkpensionsanstalten och genomfördes 2014–2016 av Stiftelsen för Rehabilitering i samarbete med psykiatriska enheten i Lempäälä kommun och Mannerheims Barnskyddsförbunds rehabiliteringsstiftelse för barn och unga. Utgångspunkten för utvecklingsarbetet var det brädspel med namnet SPIRAL som rehabiliteringledare (högre YH) Kirsi Niittymäki utvecklade som sitt examensarbete. Syftet var från början att skapa ett hjälpmedel för konkretisering av rehabiliteringsmålen vid psykiatriska enheten i Lempäälä kommun.

I projektet Tulevaisuus pelissä utvecklades olika versioner av SPIRAL-spelet, dels för mentalvårdsklienter och dels för unga klienter som får neuropsykiatrisk rehabilitering. I all synnerhet undersökte man hur spelet fungerar som stöd för formuleringen av rehabiliteringsmål med GAS-metoden.

Ni hittar brädspelet här.

 


Sisältö päivitetty 02.08.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons